This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

20.03.03

�slaug Haga

�slaug Haga vil utvide Buskeruds prosjekt til hele landet

�slaug Haga �nsker � etablere et nasjonalt fors�k med samarbeid mellom skole og idrettslag, som kan sikre et daglig tilbud til alle barn og unge om fysisk aktivitet. - Vi m� f� ungene v�re i aktivitet! Det gir �kt trivsel samtidig som det er god forebygging, sier Haga.

�slaug Haga bes�kte i dag Buskerud som f�rste post p� programmet som ny leder i Senterpartiet. Her stiftet hun n�rmere bekjentskap med det regionale samarbeidet mellom bl.a Buskerud fylke, kommuner og Buskerud Idrettskrets, som skal gi barn minst �n time fysisk aktivitet daglig i skole/barnehage. Dette fors�ket er unikt, og baserer seg p� en svensk modell som omfatter hele 900 skoler. Ideen er at frivillige organisasjoner og skole kan samarbeide for � hjelpe barn til en helsefremmende livsstil.

- Prosjektet i Buskerud er unikt, og burde utvides til hele landet, sier Haga. - Senterpartiet vil derfor foresl� dette n�r Stortinget om kort tid skal behandle Stortingsmeldingen "Resept for et sunnere Norge: Folkehelsepolitikk"; den s�kalte Folkehelsemeldingen.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data