This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

20.03.03

�slaug Haga

Trist og meningsl�st

Angrepet p� Irak er meningsl�st fordi v�peninspekt�rene ikke ble gitt tilstrekkelig tid til � finne ut om det var mulig � avv�pne Saddam Hussein p� fredelig vis. V�peninspekt�renes arbeid ble avbrutt p� et tidspunkt hvor v�peninspeksjonene virket og hvor irakiske v�pen ble �delagt. Dette viser at avv�pning av Irak - slik FN har krevd - ikke var tilstrekkelig for USA og Storbritannia. De siste dagene har vist at bare et regimeskifte var godt nok for disse landene - for �vrig noe Senterpartiet lenge har p�pekt.

Angrepet p� Irak er sv�rt trist. F�rst og fremst fordi de sivile lidelsene vil bli store og fordi det knytter seg stor usikkerhet til om stabiliteten i hele regionen vil bli truet. Men ogs� fordi folkeretten er brutt av verdens eneste supermakt.

Statsminister Bondevik er prisverdig klar p� at Norge ikke kan st�tte angrepet. Norges begrunnelse m� presenteres for USA og Storbritannia i klare ordelag. Spesielt Frankrike, men ogs� Tyskland og Russland m� gis honn�r for at de har hindret verst tenkelige utfall for FN, nemlig at FNs sikkerhetsr�d hadde gitt etter for det amerikanske og britiske ultimatum s� lenge det fortsatt var h�p om � finne en fredelig utgang p� konflikten ved hjelp av FNs v�peninspekt�rer.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data