This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

18.03.03

Morten Lund

Om DnB/Gjensidige-Nor fusjonen: Kundene, de ansatte og Trondheim blir taperne

- Senterpartiet mener at fusjonen mellom DNB og Gjensidige NOR vil komme til � gi mindre konkurranse og d�rligere service for flere kundegrupper. Mange ekspedisjonssteder vil forsvinne, og mange viktige kompetanse-arbeidsplasser st�r i fare for � forvsvinne flere stedet i landet, sier Morten Lund i en kommentar til at fusjonen n� ser ut til � v�re et faktum.

All erfaring fra tidligere fusjoner viser at kundene og de ansatte blir taperne i en slik fusjon, derfor mener Senterpartiet at fusjonen mellom DNB og Gjensidige NOR ikke er �nskelig.

- Nesten uten unntak har de st�rste bankenhetene hatt d�rligere rentevilk�r enn de mindre bankene de senere �ra. Dessuten vil den nye fusjonerte enheten f� over 50% markedandel for enkelte forsikrings-produkter, sier Lund.

En fusjon vil med stor sikkerhet medf�re at hovedkontorfunksjoner og viktige beslutninger blir flyttet fra Trondheim - i f�rste omgang til Oslo. Oppkj�pene av Fokus Bank og Kreditkassen medf�rte betydelig svekkelse for Trondheims finansmilj� og for Midt-Norsk n�ringsliv. Oppkj�perne den gang vurderte aldri � flytte sine hovedkontor nordover. Det er derfor �nsketenkning n�r ordf�reren i Trondheim til Adresseavisen sier at byen vil tilby at det nye selskapet kan f� ha sitt hovedsete der, sier Lund.

- Senterpartiet advarte mot det som n� kan skje da sparebankene for ett �r siden fikk anledning til � omdanne seg til A/S. Vi fryktet at de f�rste oppkj�p som innkluderte en stor sparebank ville skje akkurat s� raskt. De som den gangen fors�kte � berolige oss, vil vel i neste omgang ogs� v�re positive til et oppkj�pstilbud fra utlandet, avslutter Lund.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data