This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

17.03.03

Senterpartiet

Tre statsr�der i Bondevik I med r�d til sin tidligere regjeringssjef: Utnytt ledig kapasitet i anleggsbransjen og skaff SND friske midler

-Utnytt ledig kapasitet i anleggsbransjen til vedlikehold, rassikring og fjerning av flaskehalser p� enkelte vegstrekninger. Gi en ekstrabevilgning p� 500 millioner kroner til SND i neste �rs budsjett, noe som vil gi 1000 nye arbeidsplasser. Dette var r�dene tre statsr�der i Bondevik I regjeringen i ettermiddag ga sin tidligere regjeringssjef Kjell Magne Bondevik.

I dag var turen kommet til Senterpartiet i m�teserien mellom Regjeringen og partiene p� Stortinget for � dr�fte tiltak for � motvirke den stigende arbeidsledigheten. De tre tidligere statsr�dene Magnhild Meltveit Kleppa, �slaug Haga og Marit Arnstad m�tte fra Senterpartiet. Meltveit Kleppa i egenskap av parlamentarisk nestleder, Haga som nyvalgt leder og Arnstad som n�ringspolitisk talskvinne.

N�r det gjelder mer langsiktige tiltak var Senterpartiets anbefaling en m�lrettet satsing p� omr�der der Norge kan bli best ogs� internasjonalt. Dette gjelder maritime og marine n�ringer, offshore og verftsindustri, romindustri, treforedling, m�belindustri og reiseliv. Det er ogs� n�dvendig med solide instrument for bedre kapitaltilgang, b�de mot st�rre kunnskapsbedrifter og sm�bedrifter. Statlig st�tte til bredb�nd er viktig for � sikre lik tilgang til ny teknologi til lik pris over hele landet.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data