This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

15.03.03

Senterpartiet

Nyvalgt sentralstyre i Senterpartiet

Landsm�tet har i dag valgt nytt sentralstyre. Dette er som f�lger:

Leder: �slaug Haga, Akershus

1. nestleder: Lars Peder Brekk, Nord-Tr�ndelag

2. nestleder: Liv Signe Navarsete, Sogn og Fjordane

Styremedlemmer: Arnt Fr�seth, S�r-Tr�ndelag

Rita Roaldsen, Troms

Per Jordal, Hordaland

Cecilie Hansen, Finnmark

J�rn Holene, �stfold

Anne Tingelstad W�ien, Oppland

Varamedlemmer: 1. Ola T. Heggem, M�re og Romsdal

2. Magnhild Eia, Rogaland

3. �yvind Hunskaar, Vestfold

4. Anne Beathe Kristiansen, �stfold

5. Sigmund Kval�y Setereng, S�r-Tr�ndelag

6. Lars Lauvhjell, Aust-Agder

I tillegg m�ter disse som representanter for sine organinsasjoner fast i sentralstyret:

Inger Enger, Oppland, leder i Senterkvinnene

Trygve Magnus Slagsvold Vedum, Hedmark, leder i Senterungdommen

John Dale, Hordaland, leder i Senterpartiets Studieforbund

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data