This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

15.03.03

Senterpartiet

Ny ledelse i Senterpartiet: �slaug Haga ny leder i Senterpartiet

�slaug Haga ble i dag valgt til ny leder i Senterpartiet med 191 stemmer, 2 blanke.

Haga takket landsm�tet for tilliten og mante partiet til � l�fte i flokk for � f� Senterpartiet opp og fram. Vi skal gj�re hverandre gode. Og vi er gode, sa Haga til heftig applaus fra landsm�tedelegatene.

- Senterpartiet skal framst� som et reelt alternativ i norsk politikk. Vi tar utgangspunkt i n�rmilj�ene. Livet leves lokalt og vi skal leve deretter. samfunnet Vi skal bygge samfunnet nedenfra, og dette samfunnet skal preges av n�rhet og trygghet for den enkelte, sa Haga til et begeistret landsm�te.

- Jo mer jeg har sett av verden jo mer overbevist senterpartist er jeg blitt. Jo mer jeg har sett av fattigdom og n�d jo mer overbevist er jeg om at vi mp ivareta samholdet og omtanken for v�re medmennesker. Jo mer jeg har sett av fortvilelse fra folk som har mistet sitt lokale n�ringsgrunnlag, jo mer overbevist er jeg om at vi skal ta vare p� og videreutvikle dette flotte landet v�rt. Det er s�nn at by og land m� g� hand i hand, sa Haga i sin takketale til landsm�tet.

�slaug Haga er f�dt i 1959 i Nes i Akershus og bor n� p� �s. Hun er gift og har to barn. Hun har v�rt innvalgt p� Stortinget siden 2001 og er sekret�r i utenrikskomit�en. Hun var politisk sekret�r i Utenriksdepartementet 1989-90, statssekret�r i Utenriksdeparte-mentet 1997-99, statssekret�r ved Statsministerens kontor i 1999, og statsr�d i Kulturdepartementet 1999-2000.

Av utdanning er Haga statsviter fra Universitetet i Oslo i 1985, og hun har tjenestegjort som diplomat ved FN-delegasjonen i New York og ved ambassaden i New Dehli. Hun var byr�sjef ved Asia- og Latin-Amerika-kontoret til UD 1994-95 og underdirekt�r i multilateral avdeling i UD 1995-97.

Brekk og Navarsete nestledere

Som ny 1. nestleder valgte landsm�tet Lars Peder Brekk fra Nord-Tr�ndelag. Liv Signe Navarsete fra Sogn og Fjordane ble gjenvalgt som 2. nestleder.

Med disse tre i toppledelsen f�r vi et sammensatt og godt team med en erfaringsbakgrunn Senterpartiet trenger framover, sa Terje Riis Johansen, leder av valgkomiteen da han la fram forslag til nytt sentralstyre.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data