This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

15.03.03

�slaug Haga, p� Senterparti-landsm�tet:

- Sp klar til � sl�ss for sin lokale gullbeholdning

- Vi skal ikke sette oss opp p� v�r h�ye hest for � v�re ideologisk rene - vi skal bevege samfunnsutviklingen i riktig retning.V�re 100 ordf�rere, 73 ovaraordf�rere, 7 fylkessordf�rere og 1798 kommunestyrerepresentanter gj�r nettopp dette hver dag. Senterpartiets lokale styrke er v�r fremste gullbeholdning. Den gullbeholdningen skal omsettes til resultater i valget. Derfor m� vi igjen i kommunevalgkampen til h�sten basere oss p� dere lokalt. Jeg tar for gitt at dere er klare til � sl�ss igjen, sa �slaug Haga i dag under debatten om Senterpartiets valgplattform framfor h�stens kommune og fylkestingsvalg.

- Senterpartiet skal jobbe med � bygge allianser - lokalt og sentralt - slik at vi f�r igjennom s� mye av v�r egen politikk som mulig. Det er mange som er enige med oss om sv�rt mye.

Vi skal bygge allianser til turistn�ringen som er opptatt av at hele landet skal tas i bruk og at vi skal ha et velstelt land. Vi skal bygge allianser til kulturlivet som er opptatt av � ivareta det kulturelle mangfoldet og folkekulturen i Norge. Vi skal bygge allianser til fagbevegelse som er opptatt av gode, offentlige velferdstjenester. Vi skal bygge allianser til forbrukere som er opptatt av ren mat, sa den p�troppende Sp-lederen.

[Innlegget f�lger:]

�slaug Hagas innlegg i debatten om valgplattform for Senterpartiet framfor kommune- og fylkestingsvalget 2003.

R�ros 15.03.03.

Ordstyrere,

Kj�re Landsm�te

SP har Norges beste politiske program sentralt og lokalt. Disse programmene skal vi f� til � g� hjem hos folk.

I g�r snakket jeg om politiske prioriteringer. Vi skal v�re tydelige p� v�re hovedsaker - en aktiv n�ringspolitikk, trygghet for lokale velferdstjenester og kampen mot EU. Men det hjelper ikke med verdens beste politikk, hvis folk lukker �ra n�r vi snakker til de. I dag skal jeg snakke om image.

Vi m� rett og slett erkjenne at vi har et imageproblem. Det er alt for mange som mener at SP er bakstreversk, at vi rygger inn i framtida, at vi skal ha alt som det var f�r, at vi sier for mye nei, at vi er statsvennlige, strukturkonservative o.s.v.

- ja, apropos strukturkonservative. Det var det Lars Sponheim som kalte oss. Han sa ogs� de bevingede ord - etter at Sentrumsregjeringa hadde g�tt av: Det er godt � komme ut av Senterpartiets klaustrofobiske grep! N� har han det nok godt tenker jeg!

Alt dette som sies om oss, veit vi at er feil. Men vi m� ta det p� alvor. Og vi m� gj�re noe med det. Vi m� ville gj�re noe med det - morgen, middag og kveld - alle dager i uka.

Vi skal ta inn over oss kritikken om at vi framst�r som for mye av et nei-parti. Og jeg tar p� meg min del av ansvaret for surpomp-stempelet. N�r noe g�r oss imot - og det hender - er det lett � reagere p� ryggmargsrefleks. Og hva gj�r vi - ja, vi roper nei. Vi skal bli flinkere til � vise fram l�sningene v�re. N�r vi sier hvilke svar vi har, s� sier vi ogs� hva vi sier ja til. Dette er en hovedutfordring - ikke minst sentralt. Jeg sier det like mye til meg sj�l: ingen sutrer seg til suksess!

Vi skal ogs� bli flinkere til � vise fram hva som er v�re m�l. Vi g�r periodevis surriball i hva som er m�l og hva som er virkemidler. Det har ingen egenverdi at kommunegrensa best�r - det har kun verdi dersom kommunegrensa bidrar til at folk kan delta mer aktivt og f� bedre tjenester. Ja, s� m� vi si det da - vi m� si at bestefar skal kjenne hjemmehjelpa - da forst�r folk at vi ikke kan herje p� med � sl� sammen kommuner slik H�yre vil. Kommune�konomi er heller ikke noe m�l i seg sj�l- heller ikke fylkeskommunen. Det er n�r vi legger v�re verdier om n�rhet og trivsel i bunn at vi argumenterer best.

Vi skal jobbe med � bygge allianser - lokalt og sentralt - slik at vi f�r igjennom s� mye av v�r egen politikk som mulig. Det er mange som er enige med oss om sv�rt mye.

Vi skal bygge allianser til turistn�ringen som er opptatt av at hele landet skal tas i bruk og at vi skal ha et velstelt land.

Vi skal bygge allianser til kulturlivet som er opptatt av � ivareta det kulturelle mangfoldet og folkekulturen i Norge.

Vi skal bygge allianser til fagbevegelse som er opptatt av gode, offentlige velferdstjenester.

Vi skal bygge allianser til forbrukere som er opptatt av ren mat.

Vi skal ikke sette oss opp p� v�r h�ye hest for � v�re ideologisk rene - vi skal bevege samfunnsutviklingen i riktig retning.

- Og det er nettopp dette med � finne l�sninger v�re folk lokalt er s� flinke til. V�re 100 ordf�rere, 7 fylkessordf�rere og 1798 kommunestyrerepresentanter gj�r nettopp dette hver dag. Senterpartiets lokale styrke er v�r fremste gullbeholdning. Den gullbeholdningen skal omsettes til resultater i valget. Vi sliter med synlighet med v�re 10 - representanter p� Stortinget - 10 stykker som ikke vipper et eneste flertall. Derfor m� vi igjen i kommunevalgkampen til h�sten basere oss p� dere lokalt. Jeg tar for gitt at dere er klare til � sl�ss igjen.

N�r jeg sp�r folk utenfor partiet hva som er bra med SP - s� sier de neste uten unntak: Dere har flike folk lokalt. Ikke akkurat noe kjempekompliment til oss sentralt. Men like sant av den grunn.

Noen framstiller det som om SP er i krise. Det er � ta for hardt i. Men om noen skulle oppleve det slik, skal de vite at det kinesiske ordet for krise er wei-li. Og hvorfor skulle det hjelpe � vite det? Jo fordi wei betyr fare og li betyr mulighet. Alts�: det er en fare, men i faren ligger ogs� mulighetene.

Godtfolk, vi skal se mulighetene - jeg er overbevist om at de finnes.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data