This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

14.03.03

Senterpartiet

Fosen Mekaniske Verksteder i Gabrielsens kl�r - ansvarsfraskrivelse i n�ringspolitikken.

Senterpartiet mener at saken om Fosen Mekaniske Verksteder f�yer seg inn i rekken av eksempler som viser Regjeringens manglende vilje til � gj�re n�dvendige grep i n�ringspolitikken. Hj�rnesteinsbedriften, �vrig n�ringsliv i regionen, lokalsamfunn og enkeltmennesker har blitt p�f�rt store belastninger og usikkerhet over lang tid.

�kokrim har henlagt saken mot Fosen Mekaniske Verksteder, men tilliten til verftet er svekket og ordreboka er tom. Det vil kunne inneb�re at den gode kompetansen bedriften har, forsvinner. Dette kan gj�re en videref�ring av bedriften vanskelig og vil i s� fall ramme en rekke underleverand�rer og sv�rt mange arbeidsplasser i regionen.

Senterpartiet krever at Regjeringen umiddelbart utbetaler det bel�pet som Fosen Mekaniske Verksteder og eventuelle andre verft m�tte ha krav p�. Dersom dette ikke skjer vil Senterpartiet s�ke � skape flertall i Stortinget for et vedtak om at disse bel�pene blir utbetalt.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data