This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

14.03.03

Lars Peder Brekk, p�troppende nestleder Senterpartiet

Ta ett oppgj�r med b�de og enten eller politikken !!

Senterpartiet skal bli landets viktigste n�ringsparti, med basis i tradisjon, kultur, ressurser og ikke minst et lokalt engasjement for n�ringsutvikling. Vi trenger nasjonal politikk som gir rom for dette. Vi m� gjenreise Norge som marin og maritim stormakt i verden. Vi har mulighetene, kunnskapen og ressursene, men trenger politikk som �pner mulighetsrommet, sa Lars Peder Brekk.

Vi er verdensledende p� forskning og kunnskap p� dette omr�det. Det globale asspektet m� utnyttes bedre. Dette er distriktspolitikk i praksis. N�ringslivet i v�re distrikter lever innenfor et globalt marked. Vi m� kombinere forskning, ressursunyttelse og hensyn til milj� og ressurs, sa Brekk

Nasjonalt eierskap, lokal tilknytting og internasjonal markedsh�ndtering er v�r felles utfordring. For Senterpartiet er det uproblematisk � h�ndtere b�de EU sp�rsm�let og sikre markedsadgang for v�re produkter, fortsatte Brekk.

Brekk utfordret den ustoppelige alliansen mellom SV og FrP, eller SFrVP som han kalte det. Vi kan ikke fortsette med en b�de og enten eller politikk, slik disse partiene er hovedeksponenter for.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data