This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

14.03.04

Morten Lund

DnB/Gjensidige-Norfusjonen: Kundene, de ansatte og Trondheim blir taperne

Senterpartiet vil advare mot gigant-fusjonen som vil gi mindre konkurranse og d�rligere service for mange kundegrupper. Mange ekspedisjonssteder vil forsvinne, og mange viktige kompetansearbeidsplasser utenfor landet. - All erfaring fra tidligere fusjoner tilsier at dette blir resultatet. Nesten uten unntak har de st�rste bankenhetene hatt d�rligere rentevilk�r enn de mindre bankene i flere �r.

En fusjon vil med stor sikkerhet medf�re at hovedkontorfunksjoner og viktige beslutninger blir flyttet fra Trondheim - i f�rste omgang til Oslo. Det er �nsketenkning n�r ordf�reren i Trondheim til Adresseavisen sier at byen vil tilby at det nye selskapet kan f� ha sitt hovedsete i Trondheim. Det er nok � minne om hva resultatene i Trondheim og for Midt-Norsk n�ringsliv har blitt av oppkj�pene av Fokus Bank og Kreditkassen. Oppkj�perne vurderte aldri � flytte hovedkontoret til Trondheim!

Senterpartiet advarte mot det som n� kan skje da sparebankene for ett �r siden fikk anledning til � omdanne seg til A/S. Vi fryktet de f�rste oppkj�p ville skje akkurat s� raskt.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data