This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

14.03.03

Liv Signe Navarsete, nestleiar i Senterpartiet

Senterpartiet vil byggja landet.

- Senterpartiet skal vere eit kjempande alternativ for dei som vil byggje landet; dei som vil ha eit framtidsretta n�ringsliv i heile landet. For dei som vil byggje ut gode skular, helseteneser, ei god eldreomsorg, eit rikt kulturliv og livskraftige lokalsamfunn i heile landet, sa nestleiar i Senterpartiet Liv Signe Navarsete p� partiets landsm�te p� R�ros 14. mars 2003.

- D� m� me bremse forbruksveksten og setje fellesskapen framfor eigne lommeb�ker, d� m� me syte for ei rettferdig fordeling i dette rike landet v�rt, sa Navarsete.

- Senterpartiet m� vise fram h�gre-politikken og gje folk eit val mellom tydelege alternativ. Er det sant at vi m� ha h�gare skattelette og d�rlegare velferdstilbod for � sikre industrien i distrikta? Er det slik at l�na til l�rarar og sjukepleiarar har annan verknad i �konomien enn l�na ti meklarar, konsulentar og pengeflyttarar? Er det slik at investeringar i skular, kyrkjer, sjukehus osv har annan veknad p� �konomien enn investeringar i handelshus og bankbygg? Er det rett at � gje 10 milliardar i skattelette ikkje har verknad p� �konomien, men at 2 milliardar til vegbygging slik Sp har foresl�tt dei to siste �ra lagar �konomisk kaos, spurde Liv Signe Navarsete.

[Talen f�lger:]

Innlegg i generaldebatten p� Senterpartiet sitt landsm�te p� R�ros 14. mars 2003 av Senterpartiet sin 2. nestleiar Liv Signe Navarsete

Gode landsm�te!

Senterpartiet g�r inn i eit val�r med tydeleg fokus p� tre saksomr�de: verdiskaping, lokale velferdstenester og EU. Det siste ikkje sj�lvalt, men me tek omkampen om det er det ja-sida vil!

Vi g�r mot eit spanande lokalval.

Senterpartiet m� vise fram h�gre-politikken og gje folk eit val mellom tydelege alternativ.

Er det sant at vi m� ha h�gare skatte-lette og d�rlegare velferdstilbod for � sikre industrien i distrikta?

Er det slik at l�na til l�rarar og sjukepleiarar har annan verknad i �konomien enn l�na til meklarar, konsulentar og pengeflyttarar?

Er det slik at investeringar i skular, kyrkjer, sjukehus osv. har annan verknad p� �konomien enn investeringar i handelshus og bankbygg?

Er det rett at � gje 19 mrd. i skattelette ikkje har verknad p� �konomien, men at 2 mrd. til vegbygging slik Senterpartiet har foresl�tt dei to siste �ra lagar �konomisk kaos?

Er ikkje dette rett og slett medvitne politiske val, og som vert framstillt som �konomiske tyngdelover?

Vi gir no gass gjennom skattelette og brems gjennom kutt i offentleg sektor. Det er tradisjonell h�gre-politikk bygd p� ideen om dei frie marknadskreftene slik vi kjenner den i heile den vestlege verda.

Blind tru p� marknaden er eit verdival. Trua p� felleskap og lokal styring er ogs� eit verdival.

Verdiar er det som avgjer v�re val. Det er ikkje det same som normer og moral, men normer og moral har fremja verdiar.

Det nye i dag er at verdiar vert framstilt som fakta.

Det vi ofte f�r presentert som fakta er i r�ynda verdival:

Er det fakta at vi ikkje har r�d til � oppretthalde f�detenester og akuttberedskap ved lokalsjukehus?

Er det fakta at vi ikkje kan m�lrette n�ringspolitikken v�r, og sikre arbeidsplassar mot utflagging og nedlegging?

Er det fakta at vi ikkje kan oppretthalde norsk landbruk som i dag, og med det levande bygder?

Er det fakta at det m� vere slik n�r gamle folk frys i hel i vinterkulda pga. at straumrekninga fer til himmels, og inga hjelp er � hente p� sosialen slik Steensnes tilr�r. For kommunane er sj�lve halvt i skifteretten takka vere ein annan statsr�d, Erna Solberg.

Nei, landsm�te - det er ikkje fakta, det er verdiar. Og verdival.

Verdiar og visjonar har forandra verda. Det kan skje igjen. Men det krev at me

torer � st� opp for dei verdiane me trur p�.

Skattelette eller velferd, sa statsminister G�ran Person til sitt folk f�r valet. Dei valde velferd.

Skatt og skole, sa Jan Pettersen, JA takk, sa det norske mette folk. Begge deler. No f�r dei rikaste skattelette og private skular, men det er g�r d�rleg med den offensive satsinga i den offentlege skulen.

Senterpartiet skal vere eit synleg og tydeleg alternativ for dei som vil ha ein annan politisk kurs enn skattelette, marknads�konomi og privatisering.

Senterpartiet skal vere eit kjempande alternativ

for dei som vil byggje landet; dei som vil ha eit framtidsretta n�ringsliv i heile landet.

Dei som vil byggje ut gode skular, helsetenester, ei god eldreomsorg, eit rikt kulturliv og livskraftige lokalsamfunn i heile landet.

D� m� me bremse forbruksveksten og setje fellesskapen framfor eigne lommeb�ker, d� m� me syte for ei rettferdig fordeling i dette rike landet v�rt.

Landsm�te! Det finst ein veg for � snu dagens politiske kurs. Beste drahjelpa kjem me til � f� hj� alle som no ser at det ber feil veg. At dei som har makt skyv fr� seg ansvaret, enten det gjeld eldre og tilstanden p� dei private kommersielle sjukeheimane, nedlegging av skular i n�rmilj�a eller straumprisar som tek livet av folk, bokstaveleg tala. I tabloide sendingar sit alle og skuldar p� alle.

� ha makt inneber og � ha ansvar. Dagens h�gre-regjering har makt, men tek ikkje ansvar for velferd, distrikt, n�ringsliv.

L�rdals-diktaren Kari Bakke seier det slik:

Ansvar og makt skal vere siamesiske tvillingar.

Med livet i behald skulle dei aldri kunne skiljast

Ein-egga skulle dei tenkje likt om kva makta var - og ansvaret innebar.

D� ville og alt menneskelegt kome med i det stort anlagde linene

og langtidsverknadene ville bli mindre farlege.

Sosialbudsjettet ville truleg nyte mest godt av eit ubryteleg samsvar mellom ansvar og makt.

Landsm�te.

Me har mykje lokal makt. Den skal me kjempe for � behalde.

Me skal og kjempe for � ta att v�r plass i det nasjonale maktbiletet.

Eg er optimist.

Det trengs eit parti son vil bruke si makta til � ta ansvar - for felleskapen!

Og som kan gje folke attende trua p� at det nyttar � engasjer seg!

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data