This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

14.03.03

�slaug Haga

�slaug Haga til Sp-landsm�tet: - Sp prioriterer arbeidsplasser, lokal velferd og nei til EU

- Senterpartiet skal konsentrere innsatsen om arbeidsplasser, gode lokale velferdstenester og et tindrene klart nei til EU om framover. Vi skal plassere Senterpartiet trygt i sentrum av norsk politikk, sa den p�troppende Sp-lederen �slaug Haga om sine prioriteringer for Senterpartiet framover i sitt innlegg i generaldebatten p� Senterpartiets landsm�te p� R�ros i dag.

- Vi skal ta vare p� og skape arbeidsplasser. Norge m� bygge p� v�re fortrinn som bl a store naturressurser. Landet trenger en aktiv og m�lretta n�ringspolitikk. Mens arbeidsledigheten �ker i landet, f�rer regjeringa en n�ringspolitikk basert p� Doris Day-filosofien - que sera, sera - det som skjer det skjer. Norge er i dag et av den vestlige verdens fremste laboratorier for liberalistisk politikk med Per Kristian Foss som yppersteprest og med Dagens N�ringsliv og Finansavisen som hellige skrift, sa Haga.

- Senterpartiet skal v�re garantisten for � gi folk gode lokale velferdstjenester. Livet leves lokalt! Uten barnehage, skole, omsorgsordninger og et aktivt kulturliv kan ikke lokalmilj�ene leve. For � f� dette til m� kommunene m� f� beholde en st�rre andel av egne skatteinntekter og f� forhandlingsrett med staten - s� ikke Stortinget kan vedta flotte reformer uten � ville sende med penger - vi m� slette gjeld og gi kommunene mer inntekter.

- Senterpartiet skal v�re landets fremste kultur- og frivillighetsparti. Kultur skaper identitet, tilh�righet, kreativitet og gode m�teplasser. Frivilligheten l�ser viktige oppgaver og ansvarliggj�r oss overfor fellesskapet. Uten frivillighet slukner Norge. Kort sagt: Senterpartiet skal v�re best p� � tilrettelegge for frivillighet og kultur, sa tidligere kulturminister �slaug Haga.

- Senterpartiet skal si et tindrende klart nei til EU. Den nye EU-kampen er i gang. Vi har fulgt med i timen og veit hva et EU-medlemskap betyr. Derfor trenger ikke vi noen tenkeboks. Vi skal bygge kunnskap, men trenger ikke seminarere oss fram til en konklusjon. Vi skal snakke EU rundt kj�kkenbord og kaf�bord, vi skal ut p� gater, streder og torg og fortelle folk hva et EU-medlemskap vil bety for. Nei-sida har vunnet f�r - vi kan gj�re det igjen, sa �slaug Haga til Sp-landsm�tet.

[Hele talen f�lger:]

Innlegg i generaldebatten p� Senterpartiets landsm�te 14. mars 2003 av �slaug Haga

Kj�re landsm�te!

La oss sl� fast: Senterpartiet har mye ugjort i norsk politikk.

Vi skal opp og fram.

Det f�rste vi n� m� gj�re er � bygge sj�ltillit.

Vi skal ikke la oss knekke av skjebnetro og ikke la oss bli herja med av penneknekter som mener at det urbane liv er det mest h�yverdige.

Hvorfor omtales ikke folk som er ansatt i Akersgata som selvsentrerte, rusbefengte, maskerte mennesker uten sosiale evner? Sj�lsagt fordi en slik grov generalisering er feil. Men hvorfor er det greit at Sissel Benneche Osvold i Dagbladet omtaler ethvert omr�de utenfor Oslo som et sted der det kun finnes: "unge og halvgamle mannfolk med dyr p� b�sen, ny traktor, jordet fullt av plastpakka gras i rundballer og en trimma Toyota Corolla p� tunet, men��uten damer i en passende alder".

Vi kan le av beskrivelsen - en gang - men n�r folk p� byga konstant tutes �rene fulle av nedverdigende generaliseringer, s� gj�r det noe med oss.

Fru Osvold sier videre "Unge kvinner�..vil utdanne seg til l�nnsarbeid, de �nsker seg et moderne liv og flytter til byer og tettsteder der framtida bor". Bare s� dere vet det! Framtida bor i byen - et moderne liv kan bare leves i byen. T�ys!

Senterpartiets viktigste kamp er kampen om virkelighetsoppfatningen. Den virkelighetsoppfatningen som skapes i riksmedia, av filmer som 1732 H�tten, og som formidler at det mest harry du kan finne p� er � bo p� bygda.

N� er vi lei av den sj�lbestaltede trendsetterne i dette landet som lever som gullfisker i sin sj�ltilfredse kulturelle glassbolle - helt uten kontakt med det virkelige liv.

Vi skal sprenge oss ut av den mentale tvangstr�ya som inneb�rer at bygdas kultur og levem�te er mindreverdig.Vi skal bidra til � gi folk p� bygda sj�ltillit og kulturell stolthet!

De aller fleste i Norge �nsker et levende land - et velstelt land - med rom for variasjon og kulturelt mangfold. By og land skal g� hand i hand. De tjener bygda - det tjener byene.

Hva skal Senterpartiet konsentrere innsatsen om framover?

Vi skal for det f�rste ta vare p� og skape arbeidsplasser. Norge sliter med h�ye kostnader, men har to viktige konkurransefortrinn; kapitalstyrke og kunnskap. I tillegg er vi velsignet med store naturressurser.

Norge m� bygge p� sine fotrtrinn. Landet trenger en aktiv og m�lretta n�ringspolitikk. Mens arbeidsledigheten �ker i landet, f�rer regjeringa en n�ringspolitikk basert p� Doris Day-filosofien - que sera, sera - det som skjer det skjer. Norge er i dag et av den vestlige verdens fremste laboratorier for liberalistisk politikk med Per Kristian Foss som yppersteprest og med Dagens N�ringsliv og Finansavisen som hellige skrift.

Det m� politisk styring til hvis vi skal greie � utnytte v�re fortrinn. Vi m�

sette inn ekstra innsats p� de omr�dene hvor vi er og kan bli blant de beste; marine n�ringer, offshore, verftsindustri og treforedling.

sikre bedre kapitaltilgang - spesielt for sm�bedrifter - gjennom regionale fond, s�kornfond og ulike SND-ordninger.

ruste opp veier, jernbane, sj�transport og tilrettelegge for bredb�nd.

Vi m� gi muligheter for de som vil skape seget livsgrunnlag av de n�ringsmulighetene som naturlig gis i v�rt langstrakte land - fiskeri og havbruk, jordbruk og skogbruk.

Senterpartiet vil ikke la landet forvitre og la nordmenn degenereres til rentenister.

Derfor skal vi ogs� bruke statlig midler til � bygge gassr�rledninger slik at gassen kan brukes offensivt til verdiskaping i ulike deler av landet. Men vi skal ikke bruke gass til elektrisk kraft f�r vi har teknologi til � fjerne CO2. Dette mener jeg er kompromisset i Senterpartiet, dette

mener jeg er kompromisset i norsk politikk.

Prioritering 2: Senterpartiet skal v�re garantisten for � gi folk gode lokale velferdstjenester. Livet leves lokalt! Uten barnehage, skole, omsorgsordninger og et aktivt kulturliv kan ikke lokalmilj�ene leve. Vi skal gi folk trygghet i hverdagen.

Det er ikke s� sexy � snakke om kommune�konomi, men det er kommunene som gir folk en god skole og en verdig eldreomsorg.

Vi har oppskriften p� hvordan kommunene kan levere god velferd.

Kommunene m� f� en enklere og friere hverdag. I Sarpsborg har de beregnet at de minst kan spare 5% av kommunebudsjettet hvis de f�r bruke sunt folkevett i stedet for rigide forskrifter fra staten. Vi vil kunne spare milliarder p� at det lokale vettet slippes til.

Vi m� kvitte oss med en kl�fingra staten.

Gamle folk blir ikke lykkeligere av at hele sjukehjemmet m� bygges om fordi rommet i det gamle bygget er 10 cm for sm� for � tilfredsstille Erna Solbergs krav. I Skedsmo st�r 40 splitter nye sjukehjemsplasser tomme - kommunene har ikke r�d til � ta dem i bruk. Gamle folk trenger omsorg ikke tomme nybygg.

Kommunene m� f� beholde en st�rre andel av egne skatteinntekter, f� forhandlingsrett med staten - s� ikke John Alvheim kan vedta flotte reformer uten � ville sende med penger - vi m� slette gjeld og gi kommunene mer inntekter.

- Og s� et hjertebarn. Senterpartiet skal v�re landets fremste kultur- og frivillighetsparti. Kultur skaper identitet, tilh�righet, kreativitet og gode m�teplasser. Frivilligheten l�ser viktige oppgaver og ansvarliggj�r oss overfor fellesskapet. Uten frivillighet slukner Norge. Kort sagt: Senterpartiet skal v�re best p� � tilrettelegge for frivillighet og kultur.

Og s� godtfolk, prioritering 3:

Vi skal si et tindrende klart nei til EU. Den nye EU-kampen er i gang.

Vi har fulgt med i timen og veit hva et EU-medlemskap betyr. Derfor trenger ikke vi noen tenkeboks. Vi skal bygge kunnskap, men trenger ikke seminarere oss fram til en konklusjon.

Vi skal minne hverandre om hvilken fantastisk bragd det var b�de i '72 og '94 at folkemeninga seiret over makteliten.

Vi skal minne folk om hvor grunnleggende feil ja-sida tok i '94 da landet ble sp�dd den rene undergang om vi ikke ble EU-medlemmer. "Noe veldig galt kan skje med Norge" sa Thorbj�rn Jagland.

Ja-sida tok feil. Vi hadde rett.

N� er v�r jobb � bygge allianser og mobilisere bredt igjen.

Vi skal snakke EU rundt kj�kkenbord og kaf�bord, vi skal ut p� gater, streder og torg og fortelle folk hva et EU-medlemskap vil bety for folk - for folkestyre, for v�r kontroll med naturressursene, for distriktene, for landbruk og fiskeri.

Det kan da ikke v�re slik at Norge skal meldes inn i EU p� grunn av et sug, som er det eneste ja-sida er opptatt av. Er det ikke �stutvidelsen-sug, s� er det Island-sug, �MU-sug eller alternativ til USA-sug.

N�r ja-sida sier at vi skal inn i EU p� grunn av �stutvidelsen, da skal vi si at EU ikke bare utvides, men det blir ogs� mer union. �konomisk og monet�r union, ambisjonen om en felles utenriks- og forsvarspolitikk, felles grunnlov og felles president. EU utvikler seg til Europas forente stater.

N�r ja-sida sier at vi skal inn i EU for � p�virke, da skal vi si at Norge f�r 2 prosent av stemmene i minister-r�det - 11 av 720 plasser i EU-parlamentet. Og uansett er det byr�kratiet som r�r.

N�r ja-sida sier at vi skal inn i EU fordi arbeidsledigheten �ker i Norge, da skal vi si at det er fullt mulig � f�re en mer aktiv n�ringspolitikk i dette landet , men vi m� ogs� at arbeidsledigheten er dobbelt s� h�y i EU som i Norge.

N�r ja-sida sier at vi skal inn i EU fordi EU skal v�re en balanserende kraft overfor USA, da skal vi si at det finnes ikke noe slikt som en felles utenrikspolitikk i EU - det er Irak-situasjonen det beste eksempel p�.

N�r ja-sida sier at vi skal inn i EU fordi vi skal ha europeisk renteniv�, da skal vi forklare hva det vil bety i forhold til budsjettkutt eller skatte�kninger i Norge.

Slik kunne vi fortsette og vi har enda ikke snakket om v�rt viktigste argument, nemlig folkestyret.

Godtfolk, v�rt EU-standpunkt er solid festet i v�rt verdigrunnlag.

Nei-sida har vunnet f�r - vi kan gj�re det igjen!

Og s� til slutt:

Vi skal plassere Senterpartiet trygt i sentrum av norsk politikk. Der er det god plass for tida. KrF og Venstre har ikke bare g�tt i tenkeboksen n�r det gjelder EU, de har ogs� g�tt i tenkeboksen n�r det gjelder sentrumspolitikk. Vi �nsker KrF og Venstre hjertelig velkommen tilbake til sentrum!

Aldri har det v�rt mer bruk for et parti som

- taler bygdenes og distriktenes sak, som forsvarer folkestyret og sier nei til EU

Et parti som ikke kompromisser p� samhold og utjamning

- som vil ha en aktiv og m�lretta n�ringspolitikk

Aldri har det v�rt mer bruk for et parti som tar oppgj�ret med forbrukerismen og setter livskvalitet i sentrum,

V�r jobb er � sette disse sakene p� dagsorden. V�r jobb er � v�re et redskap for de som er opptatt av v�re verdier. Om det er bruk for oss? Det har aldri v�rt mer bruk for oss.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data