This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

09.03.03, Stortinget

Eli Sollied �veraas

Ber samferdselsministeren legge fram sak om bruk av fergesubsidier!

Eli Sollied �veraas ber samferdselsministeren avklare om ho i l�pet av v�rsesjonen vil legge fram ei sak for Stortinget om bruk av fergesubsidiar for � realisere fastlandsprosjekt. To prosjekt i M�re og Romsdal er ferdigbehandla lokalt og regionalt, seier Sollied �veraas, og bruk av fergesubsidiar er ein vesentleg del av finansieringa. Dette er Atlanterhavstunnelen og Imarsundprosjektet - begge prosjekta har stor, positiv betydning for den vidare utviklinga i regionen, og vil medf�re at fastlandforbindelse erstattar fergesamband.

Eit viktig poeng er � f� avklara om statsr�den vil erkjenne at staten vil spare kapitalkostnader knytta til framtidige fergeinvesteringer. Dette er s�rleg interessant n�r ein ser p� eit fylke som M�re og Romsdal, der gjennomsnittsalderen i fergefl�ten n�rmer seg 30 �r, seier Sollied �veraas. For meg synest det naturleg at regelverket vert utforma slik at det vert synleggjort kva kapitalkostnader vi st�r overfor p� grunn av aukande trafikk og ikkje minst - h�g alder p� fergefl�ten.

N� har vi snakka lenge nok om bruk av fergesubsidiar - n� er det p� tide at Stortinget gjer eit positivt vedtak og seier JA til bruk avfergesubsidiar, avsluttar Sollied �veraas.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data