This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

Stortinget 6. mars 2003

Sp

Stortingsrepresentant Inger S. Enger

Utidig uthenging av lovlydige skogbrukere

T�mmerhogsten som foreg�r i Trillermarka, Rollag �stfjell i Buskerud, er godkjent av Fylkesmannen og er fullt ut lovlig. Det er utidig at Milj�vernministeren velger � lytte til aksjonister som gjennomf�rer ulovlige aksjoner og stopper fullt lovlig hogst, sier Senterpartiets stortingsrepresentant Inger S. Enger.

Hun tok opp konflikten rundt vern av Trillermarka med B�rge Brende i g�rsdagens sp�rretime. Milj�vernministeren vegra seg for � komme inn p� skogeiernes situasjon. Han ville helst snakke om hvor viktig det er � verne mer barskog. For tre m�neder siden blei det bestemt at det skulle v�re meldeplikt for disse omr�dene, slik at skogbrukerne er i sin fulle rett n�r de hogger p� vanlig m�te. Denne ordningen skulle vare fram til Regjeringas varslede barskogvernstrategi, som kommer i l�pet av v�ren. S� kommer alts� milj�vernministerens inngripen overfor skogeiere og b�nder som gjennomf�rer helt lovlig hogst. Dette er et brudd med Stortingets forutsetning om at konfliktgraden skal senkes.

Jeg synes imidlertid det var bra at B�rge Brende seinere i debatten innr�mma at Norge ligger noks� godt an i nordisk sammenheng n�r det gjelder barskogvern. Han mente at Norge har verna bortimot like mange biologisk viktige omr�der som Sverige og Finland. Da synes jeg det er p� tide at milj�vernministeren tar det litt mer med ro og avventer de formelle prosessene i Stortinget, sier Inger S. Enger.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data