This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

Stortinget 25. februar 2003

Senterpartiet

Stortingsrepresentant Inger S. Enger

Fortsatt handlingsvegring fra Olje- og energiministeren

Einar Steensn�s nektet fortsatt � konkludere p� om krav om magasinfylling er fornuftig for � forebygge nye strmmkriser, da forslaget ble behandlet i Stortinget i dag. I stedet skj�v han problemet foran seg, og vil bruke et helt �r p� � utarbeide en Stortingsmelding om temaet.

De to siste månedene har b�de Steensn�s og andre representanter for Regjeringspartiene uttrykt interesse for forslaget. I media varslet Steensn�s dessuten en omlegging p� dette omr�det (V�rt Land 24.02.03). Kraftselskapene skal ikke kunne tjene like mye penger p� � t�mme kraftmagasinene for � tjene mest mulig penger. Steensn�s er uklar. I media lover han handling, mens i Stortinget utsetter han tiltakene. Jeg er sv�rt forundret over at uttalelsene hans i pressen ikke medf�rer at han st�tter forslaget om krav til magasinfylling, sier Senterpartiets forslagsstiller Inger S. Enger.

Magasinfyllingen var i forrige uke helt nede p� 33 prosent p� landsbasis, mot normalt 56 prosent. Brevene om � starte str�mrasjonering har begynt � g� ut fra NVE. P� grunn av statsr�dens manglende handlekraft, frykter jeg at str�mforsyninga ogs� for neste vinter blir sv�rt usikker, sier forslagsstiller Inger S. Enger.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data