This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

24.02.03

�slaug Haga

Krever at Stortinget debatterer WTO-forhandlingene

- Det burde v�re en selvf�lge at landets folkevalgte har en grundig debatt om WTO, n�r vi vet hvor dramatiske konsekvenser forhandlingene kan ha blant annet for landbruket, sier �slaug Haga, Senterpartiets medlem i utenrikskomiteen.

Internasjonale handelsforhandlinger har vanligvis v�rt preget av lite debatt og liten �penhet. Viktige politiske sp�rsm�l har en tendens til � forsvinne i teknikk. Senterpartiet krever derfor at Regjeringen gir en redegj�relse om WTO-forhandlingene, med en p�f�lgende debatt i Stortinget. Redegj�relsen b�r finne sted innen utgangen av mars, siden forhandlingsprosessen er i full gang. Kravet ble formidlet i et brev i dag til leder i utenrikskomiteen, Torbj�rn Jagland.

Den p�g�ende forhandlingsrunden i WTO vil kunne f� dramatiske konsekvenser for Norge, ikke minst for norsk landbruk. Dersom forhandlingsresultatet havner i n�rheten av forslaget som er lagt fram av WTO-sekretariatet, vil landbruket bli totalrasert.

- Stortinget kan ikke toe sine hender n�r vi vet hvor alvorlig trusselen fra WTO er. I demokratiets navn m� folkets representanter f� saken opp til debatt, og ikke overlate den til de lukkede rom, avslutter �slaug Haga.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data