This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

20.02.03, Stortinget

Inger S. Enger

Viktig gjennomslag for topris p� str�m

-Det er sv�rt gledelig at en samla energi- og milj�komite i dag har stilt seg bak en videre utredning av topris p� str�m, sier Senterpartiets Inger S. Enger. Denne saken har Senterpartiet kjempa for i mange �r, og den alvorlige situasjonen p� str�mmarkedet har n� gjort slikt inntrykk p� hele det politiske milj�et, at forslaget om topris endelig kommer videre.

Vinterens h�ye str�mpriser har f�rt til at husholdninger med d�rlig r�d har f�tt problemer med � betale str�mregningene, selv om elektrisiteten bare har v�rt brukt til helt n�dvendige form�l. Husholdninger med god r�d har derimot ikke blitt ber�rt p� samme m�te. Et prissystem der alle husholdninger kan kj�pe et normalforbruk av str�m til en overkommelig pris, mens et h�yere bruk skal v�re dyrere, vil v�re mer rettferdig. Det vil ogs� stimulere til str�msparing.

En viktig tilleggseffekt er at det blir mer l�nnsomt � g� over til andre oppvarmingsformer enn str�m, slik som varmepumper, bioenergi, spillvarme m.v.

-Jeg ser fram til � f� Regjeringens forslag til n�rmere utforming av ordningen i forbindelse med Revidert budsjett i juni, avslutter Inger S. Enger.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data