This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

20.02.03

Rune J. Skj�laaen (Sp)

Prissjokk p� skolefritidsordningen: Senterpartiet varsler omkamp om SFO

- Dessverre fikk vi rett n�r Sp ved behandlingen av statsbudsjettet for 2003 hevdet at regjeringspartienes og Frps vedtak om � halvere statstilskuddet til SFO ville f�re til en sterk �kning i foreldrebetalingen, sier Rune J. Skj�laaen (Sp) i Stortingets KUF-komite.

Mange kommuner melder n� om pris�kning p� flere hundre kroner i m�neden, noe som er langt h�yere enn det Regjeringen anslo i sine beregninger. - Regjeringen m� n� ta et ansvar og sette kommunene i stand til � redusere foreldrebetalingen ned p� et akseptabelt niv�. Senterpartiet vil gi denne saken h�y prioritet ved behandlingen av revidert nasjonalbudsjett senere i v�r.

- Jeg er sv�rt bekymret for utviklingen, sier Skj�laaen. Mange foreldre opplever at prisen for SFO fra f�r har v�rt p� grensen av det familiens �konomi kan klare. Mange foreldre med lav inntekt, blant annet alenefors�rgere, vil ikke lenger v�re i stand til � benytte seg av SFO. Resultatet blir at mange barn mister et trygt tilbud f�r og etter skoletid, og m� overlates til seg selv fram til de foresatte er tilbake fra arbeid. Senterpartiet mener SFO er viktig som et forebyggende tiltak ved at det gir barn trygghet og tilh�righet.

Senterpartiet �nsker en opptrapping av tilskuddet til SFO, slik at tilbudet kan utvikles b�de i omfang og kvalitet.

- Senterpartiet vil ta omkamp for � bevare det �remerkede tilskuddet som er foresl�tt avviklet fra 1. august i �r, varsler Skj�laaen. Siden SFO-tilbudet er sv�rt varierende b�de mellom fylkene og mellom kommunene, frykter jeg for at en slik omlegging av finansieringen vil kunne f�re til ytterligere pris�kninger i mange kommuner.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data