This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

18.02.03

Marit Arnstad (Sp)

Grunneierinteresser m� ivaretas

Senterpartiet vil ikke avvise at det kanskje b�r gj�res endringer i tomtefesteloven, men dette b�r skje p� bakgrunn av en helhetlig evaluering der alle fakta kommer p� bordet, ikke p� grunnlag av mediaoppslag der vi ikke vet om sakene er representative eller om regelanvendelsen er korrekt, sa Marit Arnstad i dagens debatt om tomtefesteloven.

Arnstad var videre kritisk til de f�ringer stortingsflertallet legger p� den varslede evaluering:

Det blir galt � innf�re en absolutt innl�sningsrett som Regjeringspartiene og Frp g�r inn for. En innl�sningsrett uten mulighet for grunneier til � avgj�re om man skal akseptere et slikt krav, vil v�re en kraftig inngripen i den private eiendomsrett som det forundrer meg at Regjeringspartiene og Frp er med p�, sier Marit Arnstad.

Inntektene fra tomtefeste er i dag en innarbeidet del av inntektsbegrepet i landbruket. Det er viktig at yrkesut�vere i landbruksn�ringa gis stabile og forutsigbare inntekter ogs� i framtida gjennom adgangen til tomtefeste, sa Arnstad i debatten.

Senterpartiet vil n� avvente evalueringen av tomtefesteloven, og lover � fortsette kampen for grunneiernes rettigheter n�r saken kommer tilbake til behandling i Stortinget.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data