This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

17.02.03

Senterpartiet

�slaug Haga foresl�tt som ny Sp-leder

Valgkomit�en i Senterpartiet har �nstemmig innstilt �slaug Haga som ny leder i partiet. �slaug Haga er handlekraftig, kunnskapsrik og vil noe med Senterpartiet og Norge. Hun har en unik bakgrunn i kombinasjonen av inng�ende kjennskap til det norske samfunnet og internasjonal erfaring, sier Terje Riis-Johansen, leder i valgkomit�en.

Riis-Johansen mener at Haga med sin bakgrunn er sv�rt godt skikket til � l�fte Senterpartiet, som det siste �ret har slitt tungt p� meningsm�lingene. Han tror likevel ikke at lederskifte alene er nok. Hardt arbeid, samhold og samarbeid over tid m� dessuten til.

Valgkomit�en har forsl�tt Lars Peder Brekk og Liv Signe Navarsete som henholdsvis f�rste og andre nestleder. Alt i alt et sterkt og godt lederlag, sier Riis-Johansen.

B�de Brekk og Navarsete har forankring i tradisjonelt viktige Sp-milj�, og Riis-Johansen peker p� at de har stor kunnskap og tillit innenfor distrikts- og n�ringspolitikk, og innenfor velferdstatens hovedleverand�r, kommunesektoren.

Valget av den nye ledelsen i Senterpartiet skjer p� landsm�tet p� R�ros 14-16 mars.

�slaug Haga er f�dt i 1959 i Nes i Akershus og bor n� p� �s. Hun har v�rt innvalgt p� Stortinget siden 2001 og er sekret�r i utenrikskomit�en. Hun var politisk sekret�r i Utenriksdepartementet 1989-90, statssekret�r i Utenriksdepartementet 1997-99, statssekret�r ved Statsministerens kontor i 1999, og statsr�d i Kulturdepartementet 1999-2000.

Av utdanning er Haga statsviter fra Universitetet i Oslo i 1985, og hun har tjenestegjort som diplomat ved FN-delegasjonen i New York og ved ambassaden i New Dehli. Hun var byr�sjef ved Asia- og Latin-Amerika-kontoret til UD 1994-95 og underdirekt�r i multilateral avdeling i UD 1995-97.

Haga har kommunalpolitisk erfaring som medlem av �s kommunestyre 1995-97. Til Senterpartiet toppledelse ble hun innvalgt som andre nestleder i 1999, og f�rste nestleder i 2001.

Lars Peder Brekk er f�dt i 1955 i Vikna og driver i dag egen virksomhet innenfor n�ringsutvikling i Vikna i Nord-Tr�ndelag. Han er vel kjent i partiet, sist som fiskeriminister i Sentrumsregjeringen i 2000, og som andrekandidat p� stortingslista fra Nord-Tr�ndelag. Brekk var nestleder i Senterpartiet 1993-97 og har m�tt som vararepresentant p� Stortinget. Han har en omfattende yrkeserfaring b�de innenfor privat n�ringsliv og kommunesektoren (som ordf�rer).

Liv Signe Navarsete er f�dt i 1958 i Sogndal og bor n� i L�rdal i Sogn og Fjordane. Navarsete har v�rt andre nestleder i Sp siden 2001. Hun er Senterpartiets gruppeleder i fylkestinget, vararepresentant til Stortinget siden 2001, og er nylig oppnevnt til regjeringas distriktskommisjon. Sitt daglige virke har hun som selvstendig n�ringsdrivende. Hun sitter ogs� i konsernstyret for Gjensidige Nor Forsikring og er styreleder for Vestlandsforsking.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data