This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

15.02.03

Odd Roger Enoksen

Odd Roger Enoksen trer tilbake som leder i Senterpartiet

Odd Roger Enoksen bekjentgjorde sin beslutning om � tre tilbake som leder i sin tale til �rsm�tet i Nordland Senterparti, sitt hjemfylke, i ettermiddag.

Han gj�r det samtidig klart at han velger � tre tilbake ogs� som parlamentarisk leder. Han vil be Senterpartiets Stortingsgruppe om � velge ny parlamentarisk leder etter Senterpartiets Landsm�te 14.-16. mars.

I talen begrunnet han sitt valg med en rekke momenter: - Vi gjorde et forholdsvis d�rlig valg h�sten 2001. Vi har ikke klart � �ke oppslutningen etter valget til tross for at Senterpartiet n� st�r alene igjen i sentrum av norsk politikk, mens landet har f�tt mer h�yrepolitikk enn vi kan leve med hvis vi skal ivareta de grunnleggende verdier v�rt samfunn er bygd p�.

Odd Roger Enoksen stilte sin plass til disposisjon i p� Senterpartiets landsstyrem�te i oktober i fjor, og la derved opp til en �pen debatt om ledersp�rsm�let. - For meg var dette naturlig b�de med bakgrunn i de resultater vi har oppn�dd og at partiet skal st� fritt til � avgj�re hvem det mener er den beste til � lede partiet i tiden framover. I tiden etter landsstyrem�tet har det blitt klart at det er et �nske om lederskifte. Derfor har jeg underrettet valgkomiteens leder om at jeg ikke vil stille til gjenvalg for en ny periode -.

Han pekte p� n�dvendigheten av at partiet n� slutter rekkene og ser framover mot nye og krevende oppgaver i tiden som kommer.

- Det har v�rt et stort privilegium � v�re nestleder i to �r og partileder i fire �r i en spennende tid for Senterpartiet. Et lyspunkt ved lederskiftet er ogs� at jeg n� kan konsentrere meg maksimalt om � kjempe Nordlands og Nord-Norges sak i rikspolitikken. Jeg tar derfor ikke dette som et nederlag, men som en mulighet til � bruke min arbeidsinnsats i enda st�rre grad for denne landsdelen som jeg er s� glad i, avsluttet Odd Roger Enoksen.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data