This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

14.02.03

�slaug Haga

V�peninspekt�rene m� f� mer tid

Hans Blix viste til at det har blitt en bedring i Iraks vilje til samarbeid i forhold til tidligere, ogs� p� substans, men at en rekke sp�rsm�l fremdeles st�r ubesvart. Det ble likevel understreket fra inspekt�rene at samarbeidet p� irakisk side m� forbedres betydelig.

- Det foreligger imidlertid ikke nye beviser som gir USA og Storbritannia grunnlag for � g� til krig n�, sier �slaug Haga. Tvert imot ble det stilt sp�rsm�l ved deler av USAs bevismateriale. Det internasjonale samfunnet ble ogs� bedt om � dele sin informasjon med v�peninspekt�rene.

Orienteringene i Sikkerhetsr�det underbygger Senterpartiets standpunkt om at en krig kan unng�s. Alle muligheter er enn� ikke er utpr�vd for � finne en fredelig l�sning. Men fortsatt internasjonalt press m� til om det internasjonale samfunnet skal lykkes i � avv�pne Irak.

- Fremgangen den siste tiden gj�r at det er grunnlag for at v�peninspekt�rene b�r f� mer tid til � gjennomf�re sitt arbeid, sier �slaug Haga.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data