This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

12.02.03

Jorunn Ringstad

Jorunn Ringstad fryktar redusert helsetilbod i vest.

Helse Vest har varsla at dei m� spare om lag 600 mill. kroner dei neste �ra. Jorunn Ringstad fr� Senterpartiet fryktar ei forverring i helsetilbodet til folk i regionen.

I Stortingets sp�rjetime idag fremma representant Ringstad eit sp�rsm�l om Helseministeren vil stille meir midlar til disposisjon for at tilbodet til innbyggjarane ikkje m� strammast inn. Svaret fr� settestatsr�den var ikkje tillitvekkjande, seier Ringstad: "Statsr�den slo fast at det kjem h�gare krav til effektivisering. I kl�rtekst tyder dette at delar av tilbodet m� strammast inn p� eit eller anna vis. Det er og vanskeleg � se for seg at eit kutt p� 600 mill. kroner ikkje vil f� konsekvensar for tilbodet til folk flest".

Ringstad er ikkje n�gd med at Statsr�den ikkje hadde lovnader om s�rskilte tiltak, til d�mes ei ekstra l�yving, for � b�te p� situasjonen i ei prek�r tid for Helse Vest-regionen.

"Omlegginga til statlege helseforetak tyder at bedrifts�konomiske omsyn vert viktigare i helsepolitiske beslutninger, og Senterpartiet �tvara mot denne utviklinga", seier Jorunn Ringstad

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data