This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

10.02.03

�slaug Haga, (Sp)

Irak m� avv�pnes

Senterpartiet mener alle utveier m� pr�ves for sikre en fredelig avv�pning av Irak. Derfor b�r den norske Regjering st�tte det nylig lanserte fransk-tyske initiativ som ogs� er st�ttet av Russland.

Forslaget; som inneb�rer et sterkere inspeksjonsregime eventuelt st�ttet av en FN-styrke og sanksjoner som rammer Saddam Hussein, men skjermer sivilbefolkningen; er et viktig bidrag til den p�g�ende internasjonale prosessen for � sikre at FNs resolusjoner bli fulgt opp.

Som NATO-medlem, m� Norge bidra til � trygge Tyrkias sikkerhet dersom en krig mot Irak er uunng�elig. Det m� imidlertid ikke n� sendes ut signaler om at en fredelig l�sning er umulig. Derfor b�r vedtak om konkrete tiltak i dette sp�rsm�let avventes.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data