This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

07.02.03

Odd Roger Enoksen og �slaug Haga (Sp)

Sp fikk flertall for viktig begrensning p� bruk av klasebomber

Stortinget la i dag klare og viktige f�ringer p� bruk av klasebomber.

Under behandlingen av Senterpartiets forslag om � innf�re et ensidig norsk forbud mot klasebomber ble det fastsl�tt at klasebomber ikke skal brukes av det norske forsvaret i krigsoperasjoner.

- Dette er et sv�rt viktig skritt framover og gir et klart signal til omverdenen om at klasebomber er humanit�rt uforsvarlige v�pen, sier forslagsstillerne Odd Roger Enoksen og �slaug Haga.

Forslaget betyr i praksis at ved en eventuell norsk krigsdeltakelse i Irak (som Sp g�r mot) vil Forsvaret ikke kunne bruke flyleverte klasebomber.

Dette er en god oppf�lging av Stortingets vedtak av 14. juni 2001 om � arbeide internasjonalt for � f� til et forbud mot klasebomber p� lik linje med forbudet mot antipersonellminer. Blindgjengere fra klasebomber dreper og lemlester p� lik linje med antipersonellminer. Men mens landminer ble forbudt i 1997, er klasebomber fortsatt tillatt.

Den norske begrensningen vil derfor v�re av stor betydning for det videre internasjonale arbeidet for � f� stoppet v�pen som tar s� mange sivile liv, og s�rlig barn, fastsl�r forslagsstillerne.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data