This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

05.02.03

Odd Roger Enoksen, (Sp)

Skatt etter evne

Senterpartiet vil forkaste prinsippet om n�ringsn�ytralitet i skattepolitikken, fjerne formueskatt p� n�ringsformue og gjeninnf�re skatt p� aksjeutbytte. Vi mener ogs� at det ikke skal betales boligskatt av en vanlig bolig med normal standard. Det sier Sp-leder Odd Roger Enoksen etter at partiet sentralstyre som var samlet 3. februar vedtok en skattepolitisk uttalelse.

Enoksen har i presseoppslag i dag registrert at det regjeringsoppnevnte skatteutvalget med Arne Skauge som leder synes � g� inn for skattelettelser i milliardklassen til h�ye inntekter. Utvalget som leverer sin innstilling til finansministeren torsdag 6. februar vil dessuten �ke boligskatten for folk flest. Begge deler er sterkt i strid med Senterpartiets syn p� rettferdig fordeling, sier Enoksen.

Senterpartiets begrunnelse for � forkaste prinsippet om n�ringsn�ytralitet er � skape �kt verdiskaping p� varig basis. Derfor m� det utvikles en n�ringslivsstrategi basert p� utnytting og foredling av naturressursene i Norge.

Fjerning av formueskatten p� n�ringsformue begrunnes med at en vil stimulere til aktivt, langsiktig og byggende eierskap, blant annet ved at overskudd som beholdes i bedriften skattlegges mindre enn overskudd som tas ut som utbytte. Det inneb�rer ogs� at den s�kalte delingsmodellen fjernes.

Senterpartiet opprettholder sin tidligere lovnad om skattefradrag for � kompensere for h�ye utgifter i �n-personshusholdninger. Det heter dessuten at evneprinsippet m� legges til grunn i skattepolitikken, og at Senterpartiet ikke vil �ke det samlede skatte- og avgiftstrykket.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data