This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

29.01.03

Inger S. Enger, (Sp)

Spill for galleriet om energiloven?

Stortingets energi- og milj�komite ferdigbehandlet idag et forslag fra Senterpartiet om � sette minstekrav til magasinfylling i kraftverk (dok 8:15 2002-2003). Lite tyder imidlertid p� at stortingflertallet er villig til � sette handling foran fagre ord i forbindelse med str�mkrisen.

S�rlig oppsiktsvekkende er det at H�yre og KrF henviser til at Olje- og Energiministeren "om kort tid vil fremme en stortingsmelding med en grundig gjennomgang av energiloven og sp�rsm�l knyttet til energisikkerhet og energiforsyning". I departementet er det imidlertid enn� ikke varslet hvorvidt en melding skal fremmes!

- Jeg sp�r meg om Ap, H og KrF bare prater forbrukerne etter munnen n�r det gjelder forsyningssikkerheten for str�m, sier Enger. - Til media sier representanter for disse partiene at forslaget om krav til magasinfylling er interessant, men i komiteinnstillingen som er avgitt i dag, vil de ikke realitetsbehandle Senterpartiets forslag.

Allerede i oktober foreslo Senterpartiet � f� en gjennomgang av energiloven med sikte p� � innf�re krav til magasinfylling i vannkraftverk p� ulike �rstider, og dermed regulere mulighetene for eksport strengere enn hittil. P� dette tidspunktet var det kjent at kraftmagasinene hadde unormalt lav beholdning.

Energiloven har klare svakheter, deriblant at ingen lenger har ansvaret for energisituasjonen i t�rr�r. Senterpartiets forslag om magasinfylling ville sikret forutsigbarhet og mer stabile str�mpriser til forbrukerne. - Jeg h�per at vi n� kan stole p� at olje- og energiminister Steensn�s viser handlekraft og legger fram den etterlengtede stortingsmeldingen med det f�rste, og at han kommer tilbake til minstekrav for magasinfylling i denne, avslutter Inger S. Enger.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data