This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

28.01.03

Senterpartiet

Senterpartiets Stortingsgruppe satser i Agderfylka!

-rundreise torsdag 30. - fredag 31. januar 2003.

Vedlagt er program for et omfattende bes�ksopplegg for 70% av Senterpartiets stortingsgruppe sitt bes�k i Agder. Hensikten med bes�ket er at stortingsgruppa setter seg bedre inn i sp�rsm�l av viktighet for Agderfylka ved � ha m�ter om og med bedrifter, h�gskole, skoler, bygdeturisme, omstillingen p� Evje, Otra-vassdraget, teknologisenter, Senterparti-lokallag- og medlemmer etc etc.

Jeg gj�r spesielt oppmerksom p� fellesopplegget p� H�gskolen i Agder i Kristiansand 30.01.:

- miniseminaret kl. 12.00 - 14.30 med tema "H�gskolen i Agder p� vei til universitet"

- pressesamlinga kl 14.30 som Sp-leder Odd Roger Enoksen og resten av stortingsgruppa - med tema: "EU-medlemskap kontra norsk industri sine konkurranseforhold", samt "Fra h�gskole til Agder Universitet?"

Programmet for hele rundreisa er vedlagt i mailen og som eget Word-vedlegg.

-Opplegg for Senterpartiets Stortingsgruppe si rundreise i Agderfylka torsdag 30. - fredag 31. januar 2003

Torsdag 30. januar:

Marit Arnstad:

Kl. 09.00 M�te med grunneiere i Lindesnes kommune.

- Dyrket jord som kommunene har tanker om � ta til n�ring.

Kl. 10.00 M�te med ordf�rer og lokalpolitikere i SP.

- Etter m�tet retur til Kristiansand og HIA.

Kontaktperson: Jon Grindland

Alle 7 Stortingsrepr fra Sp:

Kl. 12.00 - 15.00 MINISEMINAR OG PRESSESAMLING

Tema: H�gskolen i Agder p� vei til universitet.

Sted: Kristiansand, H�gskolen I Agder (HIA) , Rom 701 . (Den eneste blokken med 7. etg. og vi skal v�re i 7. etg.)

Kontaktperson: Nils Aurebekk

Stortingsgruppen blir representert ved: Odd Roger Enoksen, Marit Arnstad, Liv Signe Navarsete, Ola D. Gl�tvold, Ola T. Heggem, Magnhild M. Kleppa, Rune Skj�laaen.

Ellers blir f�lgende tilstede:

Jon Grindland, leder Vest-Agder Senterparti, Nils Aurebekk, gruppeleder fylkestinget, John H�yland, styremedlem, Gunhild Laukvik, fylkessekret�r, Tarald Myrum, leder Aust-Agder Senterparti, Odd Aril Svaland, gruppeleder fylkestinget, Bj�rg H. Bj�rnstad, fylkessekret�r

Tema: H�gskolen i Agder p� vei til universitet.

� Muligheter og problemer underveis.

� Hva kan et universitet bety for

o Arbeidsplasser

o Samarbeid med n�ringslivet.

o Tyngdepunktforskyvning fra Oslo omr�det.

� Distriktsprosjekt.

Orientering ved rektor Ernst H�kon Jahr, og representanter for elevorganisasjonen vil innformere fra sitt st�sted som student, bl. a studietilbudene og �konomien.

Innlegg ved Odd Roger Enoksen og Rune Skj�laaen.

Kl 14.30 - 15.00 Pressesamling Sp-leder Odd Roger Enoksen og resten av stortingsgruppa med tema:

- EU-medlemskap kontra norsk industri sine konkurranseforhold

- Fra h�gskole til Agder Universitet?

Resten av AGDERTUREN blir det separate opplegg:

Magnhild Meltveit Kleppa, Ola D. Gl�tvold og Liv Signe Navarsete:

Torsdag 30.01. kl. 19.00. Bygdeturisme

Stad: Bestas Hus i Marnardal.

Kontaktperson: Ole Sigurd Fidjest�l

- Erling Stokkeland, Heddan G�rd vil fortelle om hva det vil si � drive g�rdsturisme.

- Hvordan kan det legges til rette for denne form for turisme, og hva m� gj�res av forberedelser.

- Drivere av H�getveit Naturcamp og Fuglestveit Camp vil informere om sine erfaringer med

denne form for turisme.

- Lokallagsledere og gruppeleder/ordf�rere er invitert til dette m�tet.

Med fra Stortingsgruppa: Magnhild Meltveit Kleppa, Ola D. Gl�tvold og Liv Signe Navarsete

Alle representantene overnatter p� Bestas Hus.

Torsdag 30.01. kl. 15.00 Avreise fra HIA

Kontaktperson: Tarald Myrum

� Avreise til Evje med Risdal Touring

o Orientering om aktuelle saker i bussen

o Orientering om Risdal Touring

Kl. 16.00 Ankomst Evjemoen

Servering av kulinariske delikatesser fra Setesdal mat!

PARALLELLE SESJONER:

Omstillingsarbeidet p� Evje: �

Generell orientering � Bedriftsetableringer � Arbeidet med � f� V�penregistret lagt til Evjemoen.

Orienteringer ved ordf�rer, Omstillingsdirekt�r og representanter for Senterpartiet i Evje og Hornnes.

Deltagere fra Senterpartiets stortingsgruppe: Odd Roger Enoksen, Ola T. Heggem og Rune Skj�laaen. Representanter fra lokallaget er invitert.

Fornying av reguleringskonsesjoner i Otra.

Konsesjonss�knad for " Brokke Nord og Brokke S�r"

Tilgroingsproblematikken - N�ringsfond - Etterbetaling av konsesjonsavgifter - Forsuring av Otra.

Orientering ved ordf�rerne i Regionen. Representanter fra lokallaga i regionen

Deltaker fra Senterpartiets stortingsgruppe: Inger Enger

Representanter for lokallaga i Senterpartiet blir invitert

Kl. 17.-18.00 M�te med Senterparti-tillitsvalgte p� mannskapsmessa p� Evjemoen.

Deltakere: Odd Roger Enoksen - Ola T. Heggem

Kl.18.00 Turen g�r til Grimstadomr�det med kveldssete p� Gurebo g�rd kl. 20.00.

Gurebo g�rd er en gammel tradisjonsrik g�rd som kan dateres helt tilbake til 1500-tallet. N� driver bl. annet g�rdens folk med hytteutleie, m�ter ,konferanser og kurs.

Deltakere: Odd Roger Enoksen og Ola T. Heggem sammen med representanter for fylkeslaget og lokallagene i omr�det. Ole Gurebo orienterer om stedet.

Overnatting: Grimstad , Helmershus Hotel

Program fredag 31. januar:

Ola D. Gl�tvold:

KL. 08.00 avgang med bil til Eiken Opptreningssenter.

KL. 08.45 ankomst. Bestyrer Friestad innformerer om drift.

Kl. 10.30 avgang til Songdalstunet.

Kl. 11.30 ankomst Songdalstunet. Lunch m�te med innformasjon om

drift og planer for undervisningssykehjemmet.

Kl. 14.10 fly til Oslo

Lokalpolitikere blir med. (Klokkeslettene kan finjusteres underveis.)

Kontaktperson: Jon Grindland

Liv Signe Navarsete:

Kl. 09.00 Bes�k p� Marnardal R�dhus.

Kl. 10.00 Bes�k H�gtun Bygdesenter(Nomesamlingen)

KL 11.00 Bes�k p� Fuglestveit Camping

Kl. 12.30 Elgsuppe H�getveits Naturcamp ,omvisning

Kl. 14.00 Avreise H�getveit Naturcamp og

Kl. 15.55 retur fly Oslo.

Kontaktperson: Ole Sigurd Fidjest�l

Magnhild M. Kleppa:

Kl. 0930 M�te med Rolf Hageland, en resursperson innen arbeidet med rusmilj�et i Kristiansand.

- Kjent for sitt arbeid p� "gateniv�" og personlig kontakt med misbrukere.

- Han er l�rer p� yrkesskolen og underviser innsatte i fengslet.

Kl. 1030 Olav H�verstad, leder av Vest-Agder-klinikkene. Gir et bilde av det offentliges ansvar for rusomsorgen i regionen.

Kontaktperson: Nils Aurebekk

Rune Skj�laaen:

Kl 08.30 Avreise fr� Valle til Hovden

Kl 09.15 Vitjing p� Hovden skigymnas � Orientering om skolen � Orientering om fellesprosjekt med Valle "Den mobile elev" � Informasjon fr� Bykle kommune.

Kl. 10.30 Retur til Valle

Kl. 11.15 Vitjing p� Valle videreg�ende skule � Omvising og orientering om skolen � Internasjonalt samarbeid

Lunsj med orientering om planene for regionalt kulturhus i Valle v/ordf�reren.

Kl.13.00 Avreise fra Valle til Kjevik med bil

Kl. 16.55 Avreise fra Kjevik retning Bergen.

Kontaktperson: Tarald Myrum

Odd Roger Enoksen - Ola T Heggem

Kontaktperson: Odd Arild Svaland og Bj�rg Haaland Bj�rnstad

Kl 09:00 til 12:00: Presentasjon av nyskapingsmilj�et i S�rlandets Teknologisenter

HOVEDFOKUS: Erfaring og nytteverdi av offentlige virkemidler i nyskapingsvirksomhet.

- i FoU-Bygg, 2 etg hos STS.

Deltakere fra Senterpartiet:

Odd Roger Enoksen, Parlamentarisk leder og Partileder

Olav T. Heggem

Odd Arild Svaland

+ 2 personer

Deltakere fra nyskapingsmilj�et i Grimstad:

Jan Otto Pedersen, adm. dir. S�rlandets Teknologisenter AS (STS)

Kjell Rune Staddeland, adm. dir. JBU Ugland Holding AS

Torfinn Fjellstad, adm. dir. S�korn Invest S�r AS

Linda Jenssen, Programleder FORNY, STS (deler av m�tet)

Svein Are Folger�, Inkubatorleder STS (deler av m�tet)

Representanter fra gr�nderbedrifter (Smart Energy Applications, Maritime Communication Partners og/ eller Logit Systems deler av m�tet)

Program:

Velkommen og presentasjon av nyskapingsvirksomheten til S�rlandets Teknologisenter AS

Ved Jan Otto Pedersen, Linda Jenssen og Svein Are Folger�

Omfatter f�lgende offentlig finansiering/ virkemidler:

- Eierandel fra SIVA 30,1%

- Eierandel fra Aust-Agder N�ringsselskap AS 13,2%

- Eierandel fra Grimstad kommune 4,4

- FORNY-programmet finansiert av Norges Forskningsr�d og SND

- Inkubator i Grimstad, Arendal (og Kristiansand planlagt) delfinansiert av SIVA

- Inkubatorstipend og etablererstipend gitt av SND

- Arbeidsmarkedstiltak i samarbeid med A-etat

- Regionalt nyskapingsprogram. Operat�r for Aust-Agder Fylkeskommune m. fl.

Presentasjon av S�korn Invest S�r AS

Ved Torfinn Fjellstad

Presentasjon av JBU Ugland Holdings engasjement i nyskaping.

Ved Kjell Rune Staddeland

JBU Ugland Holding AS er st�rste private investor i b�de S�rlandets Teknologisenter AS og S�korn Invest S�r AS. Medfinansierer dessuten Inkubatorprogrammet og planlegger ogs� � delta i det regionale nyskapingsprogrammet.

Presentasjon av to - tre gr�nderbedrifter, deres erfaring og behov slik de ser det.

Deltakerne benevnes senere.

Lunsj kl. 12:00-12:30

Kl 13.30 Veg�rshei . Bes�k hos Gunnar Arne Myhren - Gr�nn omsorg

Hos familien Myhren gis det et tilbud for barn og voksne som p� dagtid kan ta del i arbeidet p� g�rden og i snekkerverkstedet. Det er ogs� et alternativt skoletilbud og arbeidsplass for noen.

Kl. 15.00 Brokelandsheia , Gjerstad

Jernbaneknutepunkt Ordf�rer i Gjerstad og Ris�r sammen med lokallagsrepresentanter.

Avreise mot �st med S�rlandsbussen. Fra Brokelandsheia ca. kl. 16.30. Ankomst Drammen kl. 18.45/ Oslo kl. 20.33

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data