This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

24.01.03

Senterpartiet

Inger Enger sp�r om Milj�bil Grenland

Stortingsrepresentant Inger S. Enger, som er Senterpartiets representant i Energi- og milj�komiteen, har i dag levert inn sp�rsm�l til Stortingets sp�rretime som gjelder Milj�bil Grenland AS. Sp�rsm�let stiles til Milj�vernminister B�rge Brende og kommer sannsynligvis opp den 5. februar. Sp�rsm�let har slik ordlyd:

Milj�bil Grenland AS har utvikla et konsept p� EL-biler. Batteritypen de benytter, har unntak fra EU`regelverk fram til 2005. Utvikling av nytt, forurensingsfritt batteri er mulig hos SINTEF i Trondheim, men det koster 10 millioner. Milj�bil Grenland AS har skaffa 7 millioner fra private akt�rer. S�knad til Forskningsr�det rett f�r jul gav negativt resultat. � skrinlegge et slikt nasjonalt milj�tiltak er ille. Hva vil ministeren gj�re for at Milj�bil Grenland AS ikke skal m�te veggen rett f�r m�l?

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data