This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

22.01.03

�slaug Haga, (Sp)

Patentdirektivet: KrF f�rer folk bak lyset

Hvordan er det mulig for KrF � sitte i en Regjering som godtar et direktiv som er uetisk og usolidarisk for ulandene? Regjeringen Bondevik vil i Statsr�d fredag trolig fremme forslag om � innlemme Patentdirektivet i norsk lov.

Sist valgkamp lovet Statsminister Bondevik og KrF velgerne at "Vi er helt klare p� at vi ikke kan godta patentdirektivet slik det st�r i dag. Vi vil derfor reservere oss mot � gjennomf�re dette patentregelverket i E�S-omr�det...At det i det hele tatt kan tenkes � ta patent p� det som ikke er en oppfinnelse, men en oppdagelse, p� visse premisser ogs� patent p� deler av menneskelegemet, er helt etisk uakseptabelt. Norge m� ta klar avstand fra dette". (Nationen 22.8.01)

KrF og Bondevik har f�rt det norske folk bak lyset, konstaterer �slaug Haga. Status er at KrF deltar i en regjering som �pner for et direktiv som:

EUs patentdirektiv �pner for at europeiske selskaper kan drive genr�veri fra verdens fattigste land. Dette er stikk i strid med FNs biodiversitetskonvensjon som 170 land har godtatt. Konvensjonen sl�r fast at hvert land har r�derett over sine egne genetiske ressurser, og har krav p� �konomisk utnyttelse av disse. EU setter med Patentdirektivet en av verdens viktigste milj�avtaler til side. Ved � godta direktivet vil Norge g� god for "genr�veri" og usolidarisk utnyttelse av ulandene. Aksept av direktivet betyr ogs� at Norge undergraver internasjonal milj�lovgivning.

Internt i EU p�g�r det en fortsatt drakamp om direktivet. F� EU-land har implementert direktivet. Et norsk veto mot Patentdirektivet ville v�rt en viktig st�tte til de �vrige EU-landenes kamp for � f� endret direktivet. KrF burde ha bidratt til dette i stedet for � godta direktivet, sier �slaug Haga.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data