This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

22.01.03

Senterpartiet

Senterpartiet foresl�r skattefri kollektivtransport

Det er urimelig at folk m� betale skatt av fordelen n�r arbeidsgiver betaler m�nedskortet ditt til kollektiv transport, mener Senterpartiet. Idag foresl�r partiet derfor i Stortinget � fjerne denne fordelsbeskatningen. - Dette vil bidra til at flere vil reise kollektivt, sier stortingsrepresentant �slaug Haga.

Idag gis det skattefritak for ordninger som er negative b�de for milj� og trafikksituasjonen. For eksempel er det idag skattefritak for gratis parkering ved arbeidsplassen. Studier har vist at parkeringsmuligheter er en avgj�rende faktor n�r folk skal velge mellom bil eller buss til jobben. If�lge Nasjonal Transportplan har nesten 80 % av alle som jobber i storbyene tilgang til gratis parkering.

- Det er bakvendt og ulogisk at man er fritatt for fordelsbeskatning av gratis parkeringsplass, men ikke for m�nedskortet p� bussen, sier �slaug Haga. - V�rt forslag er derimot et eksempel p� at man kan vri skattesystemet til det som er mest samfunns�konomisk l�nnsomt. Mer bruk av kollektivtransport gir bedre milj�, tryggere trafikk og bedre folkehelse, avslutter Haga.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data