This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

16.01.03

Senterpartiet

Sp med nytt strakstiltak for redusert str�mregning: - Fjern el-avgifta for de f�rste 10 000 kWh

- Senterpartiet �nsker � forene flere av forslagene som hittil har blitt lansert for � f� et h�ndfast tiltak som reduserer de h�ye str�mregningene for vanlige forbrukere. Vi vil kutte el-avgifta for de f�rste 10 000 kWh som hver husholdning bruker i f�rste halv�r 2003, slik at hver familie f�r en rabatt p� 950 kroner p� str�mregninga. Denne rabatten blir mest merkbar for dem som har et lavt forbruk, sa Sp-leder Odd Roger Enoksen p� en pressekonferanse p� Lillehammer 16. januar.

- B�de Senterpartiet og SV har foresl�tt � innf�re topris p� str�m. Fremskrittspartiet har foresl�tt � kutte b�de el-avgift og moms p� alt str�mforbruk i en periode. Arbeiderpartiet har foresl�tt � innf�re en l�ne- eller garanti-ordning for h�ye str�mregninger. Senterpartiets forslag kan v�re et kompromiss som ivaretar mye av det disse partiene �nsker � oppn�. Det er behov for andre ordninger enn � henvise folk til sosialkontoret, slik vi har sett at Regjeringa gj�r, sa Enoksen.

- Det viktigste er likevel � hindre at vi f�r nye str�mkriser. Problemene i vinter forteller oss at det er n�dvendig med sterkere politisk styring av energisektoren. Vi m� ha en beredskap for � unng� kriser n�r det kommer t�rre h�stm�neder og kalde vintre. Det kan ikke v�re markedet aleine som skal regulere tilgang og pris p� et helt n�dvendig gode som str�m er. Senterpartiets forslag om krav til magasinbeholdninger er et slikt viktig beredskapstiltak. Dernest er det n�dvendig at myndighetene bidrar til at eksisterende kraftverk blir rustet opp og modernisert for � �ke produksjonen, samtidig som det m� settes inn kraftigere tiltak med sikte p� � stimulere til bruk av bioenergi, varmepumper og alternativ energi som kan gj�re oss mindre avhengig av str�m spesielt til oppvarming, sa Sp-leder Odd Roger Enoksen.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data