This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

13.01.03

Morten Lund, (Sp)

SKATTELETTE FOR SUNNERE BYLUFT

Det er enighet om hva som m� til for at folk skal ta bussen, toget eller b�ten i stedet for bilen. En lammende enighet. Bussen m� g� ofte, v�re presis og billig. S� viser praksis at billett-prisene �ker og ruter kuttes fordi offentlig st�tte ikke �ker nok. Dermed �ker biltrafikken og k�ene �ker -ogs� i bussfilene. For di s� mange m� bruke bil p� jobben, blir det mangel p� parkeringsplasser. Det m�tes med h�gere parkeringsavgifter. Arbeidsgivere finner at gratis parkering er et n�dvendig og popul�rt frynsegode. Etter litt motstand er dette frynsegode blitt skattefritt. Da vil ogs� andre ha det. Flere og flere biler. Mer og mer st�v og eksos�.I byene er st�v og andre luftforurensninger s� plagsom at det g�r ut over helsa til folk. Noen mener bylufta krever flere liv enn trafikken - over 350 i �ret.

Senterpartiet mener som Natur og Ungdom at skatteletten skal brukes til � stimulere milj�vennlig adferd. Vi vil at utgifter til kollektive arbeidsreiser skal kunne trekkes fra p� selvangivelsen eller v�re skattefritt frynsegode om bedriften betaler. Vi tror mange da vil velge bussen, bussen vil m�tte g� oftere, den vil kj�re raskere og v�re mer presis for di det er bedre plass i gatene. Og bylufta vil bli reinere og sunnere. Det vil bli f�rre ulykker.

S� vil skatteinntektene g� ned. Mye ned. Men det vil ogs� helseutgifter av ulike slag gj�re. Behovet for � bygge stadig bredere veier minker. Det blir triveligere der mange ferdes.

Senterpartiet har �nsket � f� et vedtak om en slik milj�- og helsevennlig skattelette i h�st. Men Finansdepartementet synes det er vanskelig � vite hvor popul�r ordningen blir. Derfor m� vi g� veien om en skikkelig utredning. Vi reiser n� forslaget som egen sak. Enkeltpersoner og organisasjoner som mener noe, f�r anledning til � si det til Finanskomiteen p� Stortinget som f�r saken til behandling.

Tanken om � p�virke adferd med skattefritak, er slett ikke ny. I det siste er skattefritak innf�rt om arbeidsgiver betaler for hofteoperasjonen din, om arbeidsgiver betaler en behandlingsforsikring eller om barnehageregninga betales. Litt lengre tilbake i tid ble alts� gratis parkeringsplass skattefritt frynsegode. Da Vegvesenet i Trondheim fikk nye kontorer der de ansatte m�tte betale for parkeringen, sank andelen som biler p� jobben fra 63 til under 20%. Kollektivandelen �kte fra 10 til n�rmere 40%. Disse tallene viser hvor effektivt et slikt frynsegode er til � p�virke adferd i milj�vennlig retning.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data