This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

15.01.03

Ola T. Heggem (Sp)

Statsr�den uklar om distriktskontorer

Jeg opplever statsr�den som vaklende i sp�rsm�let om framtida for distriktskontorene, sier Ola T. Heggem som i dagens sp�rretime stilte kulturministeren sp�rsm�l om hvordan hun i kraft av generalforsamling n� vil forholde seg til styret i NRK sitt vedtak om ytterligere nedbygging av distriktskontorer.

I sitt svar antydet statsr�den at det ikke var sikkert at generalforsamlingen ville behandle saken, og at det er lite sannsynlig at det blir lagt fram en egen sak for Stortinget, slik det tidligere er antydet.

- Selv om NRKs styre har moderert sitt tidligere vedtak om antall sammensl�inger, er det dramatiske endringer som n� er vedtatt. Etter Sps oppfatning er ikke saken stort annerledes n� enn da kulturministeren grep inn og underkjente styrets vedtak i fjor h�st selv om styret har avbl�st en av sammensl�ingene - Derfor b�r statsr�den snarest bringe saken inn for Stortinget til en helhetlig debatt om strukturen i NRKs distriktsdivisjon, sier Heggem.

Heggem minner om at Stortinget tidligere har uttalt at omfattende endringer i den distriktspolitiske profil n�dvendiggj�re en politisk behandling. Slik Stortingsbehandling har v�rt forhindret av at framleggene fra NRK har kommet stykkvis og delt. - Svaret til Kulturministeren viser at hun velsigner Bernanders klippe-klippe-politikk, avslutter Heggem.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data