This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

14.01.03

Marit Arnstad

Konsesjonene b�r g� til kommunene, ikke til bankene!

En oppdrettskonsesjon som faller bort ved konkurs tilbakef�res i dag til staten. Fiskeridepartementet foresl�r n� at konsesjonen ved konkurs heretter skal tildeles kreditor - vanligvis bankene.

Senterpartiet g�r mot en slik forskriftsendring. Det er ikke holdbart dersom enkeltakt�rers �konomiske problemer skal l�ses gjennom en systemendring som kan ha negative konsekvenser for andre, sier Marit Arnstad.

Bestemmelsen om tilbakefall til staten har v�rt begrunnet i at kystens ressurser er en felles ressurs. Eierskapet til kystarealene er felles, og nye akt�rer skal ha en reell mulighet til � f� konsesjon. Mens en konsesjon som er tilbakef�rt til staten kan retildeles nye akt�rer, vil forskriftsendringen �pne for at den som har best betalingsevne f�r konsesjonen. Det �pner for en omsetning av konsesjoner der de som har best betalingsevne kan skaffe seg flere konsesjoner, mens det blir vanskelig � f� tilgang til en slik rettighet for andre.

Senterpartiet mener at konsesjonsavgift til staten b�r bortfalle og at en avgift for konsesjonen b�r tilfalle vertskommunen som arealavgift. Senterpartiet mener i tr�d med dette at oppdrettskonsesjoner ved konkurs b�r tildeles vertskommunen, som f�r fullmakt til lokal retildeling. En slik praksis sikrer lokalt eierskap og gir nye akt�rer mulighet til � satse p� oppdrettsn�ringen, sier Marit Arnstad.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data