This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

14.01.03

Senterungdommens Landsforbund

Ungdom m� si nei til EU

Ungdom er opptatt av internasjonal solidaritet og milj�, og m� derfor si nei til EU!

Ja-siden er p� offensiven, og flere meningsm�linger viser n� ja-flertall til EU i hele landet. Senterungdommen vil n� mobilisere til kamp mot EU. For � vinne en ny EU-kamp m� ungdom stemme nei! Ungdom har like god grunn til � stemme nei til EU i dag som i 1994. I 1994 sa motstanderne at EU ville g�r mer i retning mot Europas forente stater, og fikk desverre rett. Makt og kapital er mer sentralisert i Europa-Unionen enn noen gang. Vi ser n� konsekvensene av EUs indre marked der kapitalen g�r foran fokevalgt styring, og euroen er innf�rt nesten i hele EU.

Reis dere til kamp mot EU!

Si ja til internasjonal solidaritet og nei til EU! EU er et usolidarisk prosjekt der krav om markedstilpasning fra storkapital og multinasjonale selskaper g�r foran utjamning av fattigdom b�de i unionen og i verden som helhet.

Stem nei til et lukket Europa! EU-systemet legger opp til en strengere flyktninge og innvandringspolitikk gjennom oppbygning av sterke yttergrenser for � holde den fattige verden borte fra Europas rikmannsklubb.

Vis solidaritet med verdens fattige, si nei til EU! Det er gammeldags og hevde at EU m� bli en motvekt til USA. L�sningene p� framtidas utfordringer er ikke � gjennoppbygge blokktenkningen p� den vestlige halvkule etter m�nster fra den kalde krigen. I dag bruker 20 prosent av av jordas befolkning 80 prosent av jordas ressurser. For � l�se de store miljutfordringene og fattigdomsproblemene i verden m� u-landene f� mer innflytelse gjennom FN.

Si ja til folkemakt, si nei til mer makt til kapital og byr�krati. EU er et grunnleggnde udemokratisk prosjekt der makt overf�res fra folkevalgte organer til middelaldrende menn i gr� dresser som er taler�r for kapitalinteressene.

Si ja til milj�et, si nei til markedsfrihetene. EUs indre marked g�r foran milj�utfordringene. B�rebjelken i Europa- unionen er fri flyt av kapital, varer og tjenester.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data