This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

10.01.03

�slaug Haga

BERNANDERS "KLIPPE-KLIPPE"-POLITIKK M� DR�FTES!

- Vedtaket om den administrative sammensl�ingen av NRK Troms og Finnmark kommer dessverre ikke som noen overraskelse, sier �slaug Haga i Senterpartiet. - Bernander har hatt en splitt-og hersk-strategi, der fylke etter fylke har falt for �konomiske kutt. Dette har v�rt en bevisst strategi som har hindret Stortinget fra en helhetlig debatt om NRKs nasjonale distriktsstruktur.

Haga minner om at Kulturkomiteen p� Stortinget, iforbindelse med behandlingen av statsbudsjettet i forfjor, mente at "dersom NRKs styre skulle komme med forslag som vil f�re til omfattende endringer i den distriktspolitiske profil, vil saken n�dvendiggj�re politisk behandling". Slik Stortingsbehandling har v�rt forhindret av at framleggene fra NRK har kommet stykkvis og delt. N� mener imidlertid �slaug Haga at Kulturminister Svarstad Haugland m� presentere saken om NRKs distriktsstruktur for Stortinget.

F�rst kom vedtakene om sammensl�ing av distriktskontorene i Vestfold, Telemark og Buskerud, og av Nord- og S�r-Tr�ndeland samt Hedmark og Oppland. NRK-kontoret i F�rde ble heldigvis reddet i denne omgang, mens NRK Finnmark legges administrativt under Troms.

Senterpartiet g�r imot administrativ sammensl�ing av NRK Troms og Finnmark. Ved � kutte stillinger i Finnmark og samordne ettermiddagssendingene er det stor sannsynlighet for mindre redaksjonelt stoff fra Finnmark. NRKs distriktskontorer er av uvurdelig betydning for lokal kultur og identitet. Sentralisering av media endrer p� sikt fokus for nyhetsdekningen.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data