This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

Pressemeldinger fra Kristelig Folkeparti 1997

22/12  FRIKIRKEBEVEGELSEN EN NATURLIG DEL AV KIRKEDEPARTEMENTETS ARBEIDSOMRÅDE
18/12  VERDIDEBATTEN MÅ BLI EN DEL AV FOLKS HVERDAG
7/12  SIGER FOR REGJERINGA SIN FAMILIEPOLITIKK
5/12  TILSLUTNING TIL SENTRUMSREGJERINGENS KULTURBUDSJETT
21/11  Landet trenger en verdimobilisering
21/11  MINSTEPENSJONISTAR OG SMÅBARNSFAMILIAR BUDSJETTVINNARAR
7/11  EIT BUDSJETTFRAMLEGG MED SENTRUMSPREG
31/10  NY FYLKESSEKRETÆR I VEST-AGDER KrF
30/10  Kommentar til Høyres alternative budsjettforslag
29/10  TELETJENESTER VELEGNET SOM DISTRIKTSARBEIDSPLASSER
28/10  STERKERE RETTSVERN FOR VOLDTEKTSOFRE
27/10  KrF FEIRER KJEMPEVALG
20/10  NYE KrF-REPRESENTANTER PÅ STORTINGET
17/10  NY GENERALSEKRETÆR I KRISTELIG FOLKEPARTI
16/10  EINAR STEENSNÆS PARLAMENTARISK LEDER I KRISTELIG FOLKEPARTI
8/9  VALGFRIHET OG BEDRE ØKONOMI FOR BARNEFAMILIER
7/9  PENSUMLITTERATUR MÅ KOMME SOM LYDBØKER NÅ
4/9  EN FORPLIKTENDE HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGENDE FAMILIEVERN
3/9  EN FORPLIKTENDE HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGENDE FAMILIEVERN
29/8  UTDANNELSE I "SØR-LAND" MÅ GI VEKTTALL OG STUDIELÅN
28/8  HØYERE FRIBELØP, BEDRE STUDIEFINANSIERING OG BEDRE BOLIGPOLITIKK FOR DE UNGE
28/8  LÆRLINGESITUASJONEN MÅ ORDNES
27/8  FORESLÅR GRØNT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUENE
27/8  Sammenhengen mellom sykehuskøer og alkoholbruk må synliggjøres
26/8  KRISTELIG FOLKEPARTI SETTER DE UNGE PÅ DAGSORDEN
24/8  TRYGG SKOLEVEI FOR 6-ÅRINGENE
22/8  KREV JAMSTELLING MELLOM BOKMÅL OG NYNORSK
22/8  Kristelig Folkeparti setter ungdom på dagsorden
21/8  Kristeleg Folkeparti set ungdom på dagsorden
18/8  OMSORGSVIKARIATET MÅ VÆRE FOR ALLE
18/8  TILTAK FOR ØKT UTDANNINGSKAPASITET AV SYKEPLEIERE
18/8  DEPARTEMENTET MÅ GJØRE OM VEDTAK
16/8  UVERDIG DEBATT OM MINSTEPENSJONISTER
15/8  KrF TEK SMÅROLLINGANE PÅ ALVOR
14/8  NORGE TRENGER EN REGJERING MED BAKKEKONTAKT
11/8  FAMILIEN MÅ UT AV TIDSPRESSET
5/8  FAMILIEBEDRIFTER EN FORUTSETNING FOR DISTRIKTS-BOSETTING
31/7  - Ikke send asylsøkere tilbake til Kenya!
9/7  KLART TVERRPOLITISK FLERTALL FOR KONTANTSTØTTE
9/7  KLART TVERRPOLITISK FLERTALL FOR KONTANTSTØTTE
9/7  AUF MÅ LEGGE PRESS PÅ EGEN REGJERING
6/7  RESPEKT FOR EGENART MÅ HA FORKJØRSRETT
6/7  NORGE TRENGER EN REGJERING MED BAKKEKONTAKT
27/6  STATSMINISTEREN BØR BEKLAGE ORDBRUKEN
19/6  EN SENTRUMSREGJERING VILLE GITT MER TIL MINSTEPENSJONISTENE
17/6  VERNEPLIKTSVERKET BLIR I BERGEN
11/6  AKERSHUS OG OSLO I SAMME SYKEHUSREGION
10/6  NØDVENDIGE PÅPLUSSINGER TIL RIKSVEG 11
5/6  100 dager til valget: KrF-STANDS OVER HELE LANDET
3/6  STYRKING AV MEKLINGSORDNINGEN MÅ FØLGES OPP
2/6  TRAFIKKSIKRING ER VERN OM LIVET
29/5  ET KRAFTSENTRUM FOR NORSK IT-SATSING
22/5  Flertall for KrF-forslag: FULL TANNLEGE-REFUSJON FOR PASIENTER MED SJELDNE SYKDOMMER
21/5  SENTRUMSPARTIENE - ET POLITISK TYNGDEPUNKT
15/5  VIKTIG MED EN FORTLØPENDE PRIORITERINGSDEBATT
13/5  SATSING I SENESTE LAGET
13/5  REGJERING TAR SIGNALER - MEN HELLER IKKE MER
13/5  DÅRLIGE SIGNALER FOR ENSLIGE
13/5  SVEKKER KOMMUNENES ØKONOMISKE HANDLEFRIHET
12/5  LOKALDEMOKRATIET PÅ SVALBARD BØR STYRKES INNENFOR RAMMEN AV SVALBARD-TRAKTATEN
12/5  ROT OG FORVIRRING OM GASSKRAFTVERK
7/5  POSITIVT MED LOV OM FAMILIEVERNKONTORER - UAVKLART OM FORVALTNINGSNIVÅET
2/5  HØYERE BEVILGNINGSRAMME FOR VEIPLANEN
1/5  - Solidaritet med svake grupper!
28/4  ELDREOMSORGEN MÅ HA HØYESTE PRIORITET
28/4  JERNBANEMELDINGEN HAR GLEMT ØSTRE LINJE
25/4  SLIPP PAPPA'NE FREM - DE VIL HJEM...
15/4  Helse må overordnast næring i alkoholpolitikken
2/4  SENTRUMSALTERNATIVET ER IKKE NOE LUFTSLOTT
25/3  NEI TIL NY FØREMÅLSPARAGRAF I GRUNNSKULEN
20/3  DISTRIKTENE MÅ FÅ STABILE SIGNALER OVER TID
18/3  - Bedre eldreomsorg - mer enn enerom!
14/3  OFFENTLIG STØTTE MÅ IKKE FÅ "A4-PREG"
9/3  KrF SIER NEI TIL UTBYGGING AV ØVRE OTTA
8/3  MULIG Å ENDRE ABORTLOVEN
8/3  NY GENERALSEKRETÆR FOR UNGE KRISTENDEMOKRATER
8/3  MER PENGER TIL POLITI- OG LENSMANNSETATEN
7/3  KRIMINALISERING AV HOREKUNDER MÅ VURDERES
6/3  LANGTIDSPROGRAMMET MÅ SETTES PÅ EN OMSORGSPRØVE
26/2  ETIKKUNDERVISNING I HØYERE UTDANNING MÅ STYRKES
26/2  BESØKSREISER FOR BEFAL SKAL IKKE SKATTELEGGES
25/2  INNVANDRERNE MÅ FÅ MER INNFØRING I NORSK SPRÅK OG LOVGIVNING
21/2  3,1 MILLION MEIR TIL SULA KOMMUNE
20/2  LIKE BENSINPRISER OVER HELE LANDET
20/2  STRAUMSBRU-SPØRSMÅLET MÅ LØYSAST
15/2  FORHOLDET KIRKE/STAT BØR UTREDES
12/2  HERNES FOR DEFENSIV OM FOLLO-SYKEHUS
8/2  BEDRE VILKÅR FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER
8/2  VIKTIG PRINSIPPAVGJØRELSE - HALV KrF-SEIER
8/2  SENTRUMSSAMARBEID OM LANGTIDSPROGRAMMET
7/2  SVALBARD KRISTELIG FOLKEPARTI STIFTET
6/2  UTVIDET LOKALDEMOKRATI FOR SVALBARD
4/2  AVVIKLING AV TAXFREE-SALG - ET BIDRAG TIL ALKOHOLREDUKSJON
31/1  GJENNOMSLAG FOR EIT RETTFERDSKRAV
31/1  GÅ FRA RYDDING TIL HANDLING
29/1  FRELSESARMEEN FORESLÅTT TIL NOBELS FREDSPRIS
27/1  Trygghet og omsorg for eldre
27/1  - ETTERLYSER SOLIDARITET FOR SVAKE GRUPPER FRA REGJERINGSPARTIET
27/1  LIK PENSJON TIL GIFTE OG SAMBOENDE
25/1  KrF-LEDELSEN TAR GJENVALG
25/1  RATTSØ II LOVER IKKE GODT FOR KOMMUNENE
25/1  KREVER KONKRETE TILTAK, IKKE EN UVERDIG PROFESJONSKAMP
24/1  BEDRE ORDNINGER FOR FORELDRE MED SYKE BARN
24/1  ENDELIG SLUTT PÅ PENSJONS-URETT!
20/1  HALDEN-KANALEN KAN GI STORE RINGVIRKNINGER
17/1  FRIVILLIG INNSATS BERGER LIV
17/1  GODORD SOM FORPLIKTER
15/1  SVEKKET BOSTØTTEORDNING RAMMER ENSLIGE
14/1  JOHANNES ØSTTVEIT 70 ÅR
14/1  SEIER FOR FOLKEHØYSKOLENE
10/1  DAG JOSTEIN FJÆRVOLL 50 ÅR

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data