This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

Pressemeldinger fra Kristelig Folkeparti 1995

29/12  OMSORGSSVIKT - POLITISK OG MEDMENNESKELIG UTFORDRING
22/12  KRISTENDEMOKRATIET MÅ VITALISERES
20/12  Oppsummering av "Valgerd-året": SENTRUMSALTERNATIVETS BESTE ANLEDNING!
19/12  BOSNIA-AKSJONEN ER IKKE BISTANDSARBEID
15/12  REGJERINGEN TAR IKKE TEKNOLOGIEN PÅ ALVOR - KrF VIL SLOSS FOR RESERVASJONSRETTEN
15/12  ARBEIDERPARTIET OG HØYRE SVEKKER KOMMUNENES ØKONOMI
11/12  KOMMUNANE MÅ SYNE ALKOHOLPOLITISK ANSVAR
11/12  KRISTENDEMOKRATISK LEDER I RUSSLAND DREPT
1/12  PROVOSERENDE OG UFORSTÅELIGE KUTTFORSLAG
1/12  ØSTFOLD - NORGES SMÅBÅTSENTER
1/12  E18-FEILEN MÅ RETTES OPP - GLASSVERKETS DRIFT MÅ FORTSETTE
29/11  SPESIALFUNKSJONER MÅ IKKE SPRES PÅ FOR MANGE SYKEHUS
29/11  USTØ HÅNDTERING AV MOLAND-SAKEN
28/11  NORGE HAR IKKE TAPT NOE PÅ Å SI "NEI"
28/11  BEVAR SØNDAGEN "SPRITFRI"!
15/11  POSITIVT AT REGJERINGEN VIL KOBLE VANDEL OG LØYVE
9/11  KrF ER KRITISK AVVENTENDE
8/11  Ap bryter med tidligere prinsipper
6/11  KrF SAMARBEIDAR DER DET ER MEST Å HENTE
3/11  -NOREG MÅ BIDRA TIL DEMOKRATIBYGGJING I AFRIKA
3/11  -HØGRE OG SENTERPARTIET MÅ GÅ I DIALOG MED KVARANDRE
1/11  BETINGET TUDJMAN-SEIER FORDEL FOR DEMOKRATIET
1/11  LINJESKIFTE I FORHOLD TIL FRIVILLIG FENGSELSARBEID
1/11  SOLIDARITET ER Å FORDELE
1/11  HVERDAGSLIV ELLER OLJEUTVINNING?
1/11  SYSSELSETTING I DISTRIKTENE
27/10  BEDRE Å LØSE OMSORGSOPPGAVER ENN Å SKAPE KUNSTIG SYSSELSETTING
27/10  NEI TIL KONSESJON FOR OPPKJØP AV VITAL
26/10  Familien satsingsområde i KrFs budsjettarbeid
26/10  VERKEMIDDELAPPARATET MÅ VÆRE LOKALT FORANKRA
26/10  NÆRINGSPOLITIKK - IKKJE BERRE RAMMER
20/10  Kunnskap og holdninger fremfor enkle løsninger
20/10  NYTT, UTFORDRENDE KRISTENDOMFAG
18/10  JON LILLETUN 50 ÅR
17/10  STORTINGSMELDING OM FRIVILLIGE ORGANISASJONER
16/10  FAMILIEN SATSNINGSOMRÅDE I KrF-BUDSJETT
16/10  MER TIL ØSTFOLD-VEIER
16/10  STYRKET INNSATS PÅ VIKTIGE OMRÅDER - BEDRING AV BUDSJETTBALANSEN
14/10  FORSLAGET TIL STATSBUDJETT - ET GODT UTGANGSPUNKT FOR DIALOG
14/10  MER TIL ØSTFOLD-SYKEHUSENE
11/10  DIALOG VIKTIGERE ENN FORDØMMELSER
11/10  OPSETH KAN IKKE MELDE SEG UT!
10/10  FORSLAGET TIL STATSBUDJETT - ET GODT UTGANGSPUNKT FOR DIALOG
9/10  BARNEARBEID MÅ BEKJEMPES GJENNOM INTERNASJONALT SAMARBEID
5/10  STØRRE SATSING PÅ JERNBANE
5/10  RASSIKRINGSFOND MÅ PRIORITERAST
4/10  REGJERINGEN TAR OMSIDER ØSTFOLD PÅ ALVOR
4/10  DET MÅ GIS MER TIL HELSE, ELDRE OG TIL PSYKIATRI
29/9  BARNEFAMILIENE DOBLE TAPERE I FORSLAGET TIL STATSBUDSJETT
29/9  SKAL BARNEHAGENE FØRE AN I "NED-KRISTNINGEN"?
28/9  KrF OG TV-AKSJONEN
26/9  BEKLAGELIG FORSVARS"BOIKOTT" AV FRELSESARMEEN
12/9  Bondevik fra valgkamp til valgkamp: FØRER EU-VALGKAMP FOR SVENSK SØSTERPARTI
8/9  BETEGNELSEN "HVIT VALGALLIANSE" LEGITIMERER RASISTISKE HOLDNINGER
4/9  NYTTIG AVSLØRING AV FREMSKRITTSPARTIETS KILDER
2/9  Valgerd utfordrer Gro: MINSTESTANDARD MÅ LOVFESTES
2/9  KAN RUNE OVERBEVISE GRO?
1/9  KJØP MILJØMERKET SKOLEMATERIELL
31/8  BER OM SALMONELLA-REDEGJØRELSE I STORTINGET
31/8  STERKERE STIMULERING TIL ENE-ROMSUTBYGGING
31/8  KJØP MILJØMERKET SKOLEMATERIELL
30/8  SKULEBYGG TRENG IKKJE ALKOHOLLØYVE
29/8  MINSTESTANDARDER FOR ELDREOMSORGEN
25/8  KREVER EN PLAN FOR POSTTJENESTENE
25/8  KREVER EN PLAN FOR POSTTJENESTENE
24/8  SmŒ og mellomstore bedrifter mŒ prioriteres
23/8  VOLDSBØLGEN - ET SYMPTOM PÅ PSYKIATRI I KRISE
23/8  Grasrotaksjon mot vold: KRISTELIG FOLKEPARTI FIKK 10.000 GODE RÅD
22/8  OSLO-FAMILIENE MÅ FÅ ØKT VALGFRIHET
22/8  IKKE SKRIV UT PSYKIATRISKE PASIENTER ELLER LEGG NED INSTITUSJONSPLASSER NÅ
22/8  Barnetrygden må fordeles over 18 år
19/8  MOMS PÅ KOLLEKTIVTRAFIKK TRUGAR DISTRIKTA
19/8  KrF forsvarar småskulane
18/8  Helsevesenet trenger pasientbehandlere, ikke saksbehandlere
18/8  Franske prøvesprengninger truer norsk miljø - støtter boikott av franske varer
17/8  NØDVENDIG MED FLEKSIBELE BEHANDLINGSTILBUD FOR RUSMISBRUKERE
12/8  MINSTESTANDARDAR FOR ELDREOMSORGEN
10/8  500 BOSNISKE FLYKTNINGER - BARE EN BEGYNNELSE
10/8  VIL NÅ NYE VELGERE - POLITIKKEN STÅR FAST
5/8  Nei til undergraving av små skular
5/8  KrF vil nå nye veljarar
2/8  VIL NÅ NYE VELGERE
29/7  PÅ VEI MOT ET KALDERE SAMFUNN?
18/7  Sikringstiltak for barn i buss må lovfestast
10/7  Norske initiativ i fokus på OSSEs parlamentarikerforsamling
5/7  Perspektivløs plan for abortforebyggende tiltak i Statens Helsetilsyn.
30/6  GARANTERER FORTSATT 50 PROSENT
29/6  ØNSKER VERKEN Å FREDE ELLER FELLE FOR ENHVER PRIS
27/6  TIL MISJONSSYKEHUS I FERIEN
22/6  FRANSKE SPRENGNINGER SETTER PRØVESTANSAVTALEN I FARE
20/6  EN TRYGG OG VERDIG ALDERDOM MÅ IKKE BLI SALDERINGSPOST FOR VELFERDSSTATEN
16/6  KOR MANGE NEDERLAG KAN REGJERINGEN SVELGA?
16/6  MER PENGER TIL HELSE
14/6  VESTUNIONEN MÅ REAGERE MOT FRANSKE ATOMPRØVESPRENGNINGER
14/6  NEI TIL "FABRIKK-JORDBRUK"
14/6  HØYERE FARTSGRENSER HINDRER IKKE RÅKJØRING
14/6  NSB ER PRIMÆRT EIT TRANSPORTSELSKAP
14/6  UTVIKLINGSLANDENE MÅ FÅ MARKEDSADGANG
13/6  SKUFFANDE MONOPOL-OPPGJEVING FRÅ REGJERINGA
8/6  Fortsatt verkstedsaktivitet i hæren på Vestlandet
7/6  NØDVENDIG TRYGGING AV ORGANISASJONSRADIOENE
1/6  KRISTENDOM I 1000 ÅR - EN ERKLÆRING
31/5  GOD LØSNING FOR AKTIVE EIERE - BØR GI SYSSELSETTINGSEFFEKT
30/5  KVINNEDISKRIMINERENDE SKJEVHET PÅ RETTES OPP
24/5  VALDSUTVEKLING OG NORMOPPLØYSING HENG SAMAN
24/5  MER PENGER TIL HELSE
23/5  NEI TIL EU-TILPASSET DISTRIKSTPOLITIKK
22/5  FORHÅNDSKONTROLL AV VIDEO BØR VURDERES RASKT
15/5  LITE KONKRET I FAREMOS VOLDSREDEGJØRELSE
15/5  Regjeringa slaktar Omsorgsvikariatet på feil grunnlag
11/5  FORVENTER KONKRETE TILTAK I VOLDSREDEGJØRELSE
11/5  -Går ikke inn på de viktigste problemområdene
11/5  GRASROTAKSJON MOT VOLDSSAMFUNNET
11/5  FORVENTER KONKRETE TILTAK I VOLDSREDEGJØRELSE
10/5  SKUFFENDE BRUDD PÅ BUDSJETTAVTALE
10/5  NØKTERNT, MED NOEN SKUFFELSER
10/5  SAKSHANDSAMINGSFEIL MÅ IKKJE FRÅTA FOLK RETTANE DEIRA
9/5  STREKNINGA AURE - KRISTIANSUND MÅ UTBETRAST BETRAKTELEG
5/5  Staten må overta Stord lufthavn nå!
2/5  Kristelig Folkeparti går imot økt skatt for pensjonister
1/5  KrF-leiar Valgerd Svarstad Haugland om førebygging av rusmiddelskader: Noreg må ta initiativ til eit internasjonalt program
1/5  En nøktern velferdsdebatt nødvendig
1/5  Kristelig Folkeparti har ikke endret abortsyn
1/5  KrF HAR GITT VIKTIGE BIDRAG TIL EN GOD ØKONOMISK UTVIKLING
27/4  Barnetrygdalderen bør heves til 18 år
25/4  VELFERDSPOLITISK UTTALELSE
24/4  BISTAND MÅ I STERKERE GRAD BLI KVINNERETTA.
24/4  GARDERMOBANEN MÅ IVARETA MILJØHENSYN
24/4  STATLIGE OVERFØRINGER TIL KOMMUNESEKTOREN
24/4  NÆRINGS- OG SYSSELSETTINGSPOLITIKK MOT ÅR 2000
24/4  Kristeleg Folkeparti i regjering
24/4  Ang.: MELDING PÅ SIDE 117
24/4  UTSETT SKOLEREFORM FOR 6-ÅRINGENE
24/4  Rask tollreduksjon på importerte landbruksvarer et diktat for norske bønder
3/4  -KRISTNE VERDIAR GIR VARMARE SAMFUNN
31/3  IKKE DØRSALG SØNDAG FORMIDDAG
31/3  STATEN RAMMER PRIVATE ORGANISASJONER
29/3  POLITISK DEBATT NØDVENDIG
29/3  KOMMUNAL ELDREOMRSORG MÅ STYRKES
29/3  {{Ingen tittel}}
22/3  Stans alt våpensalg til Tyrkia!
14/3  UTEN RETT TIL LIV BLIR ANDRE RETTIGHETER MENINGSLØSE
14/3  FORBRUKERKULTUREN MÅ IKKE BESTEMME MENNESKEVERDET
14/3  RETT TIL LIV - UEGNET TIL SKYTTERGRAVSKRIG
13/3  RETT TIL LIV ER MEIR ENN EIN ABORT-DEBATT
11/3  OGSÅ NORGE BØR ETTERGI U-LANDSGJELD
9/3  VIKTIG SEIER FOR ESTETIKKEN
9/3  KÅRE KRISTIANSEN 75 ÅR
8/3  FORTSATT REFORMPOLITIKK - BESTO DEMOKRATIEKSAMEN
7/3  Lars Gunnar Lie (KrF) om rotet i fiskernes sosiale ordninger: -Vi trenger dokumentasjon, ikke påstander
4/3  H og Ap tar ikkje debatten om retten til liv på alvor
4/3  LANDBRUKET FORTSATT EN VIKTIG NÆRINGSVEI!
1/3  UTEN FAMILIEN DØR SAMFUNNET
1/3  VIL HA EN ÅPEN DEBATT OM BINDENDE FOLKEAVSTEMNINGER
28/2  Voldsutviklingen kan brytes!
27/2  Kristendemokratene i Norden fordømmer Russlands krigføring mot Tsjetsjenia
23/2  PRINSIPP ER BETRE ENN VILKÅRSLØYSE
11/2  Arbeiderpartiet har forlatt sin solidaritetslinje
11/2  Vil Ap-landsmøtet forsvare vinmonopolet?
11/2  Normlaust Ap i alkoholpolitikken
8/2  EU-neiet må ikke gjøre oss passive i internasjonal politikk
4/2  Nødvendig med ein open og fordomsfri samfunnsdebatt om bornas vilkår
2/2  Stortinget forbedrer barnehageloven!
2/2  En menneskerett å få ferdes i røykfritt miljø
2/2  Legger ikke grunnlaget for en ny offensiv i Nord-Sør-politikken
1/2  Skal Oslo-jenter opplæres til abort uten å vite det?
30/1  Kristelig Folkeparti må være pådriver for regjeringsalternativ
30/1  Kristelig Folkeparti må være pådriver for regjeringsalternativ
28/1  Regjeringen er ikke bevisst nok i sin distriktspolitikk
27/1  KrF krever stans i nedleggelse av grendeskoler
27/1  No må Ap-kvinnene konfrontere Gro
20/1  KrF-leder Kjell Magne Bondevik foreslår innføring av en Familiens dag
20/1  KVINNERØRSLA I AP GJER DET VANSKELEGARE Å VERE KVINNE
19/1  KrF krever at folket høres
19/1  Forebygging viktigare enn straff
19/1  Dagens straffelov fleksibel nok
17/1  Skal forsvaret av Vestlandet fjernstyres?
12/1  KrF varsler kamp om postkontorene
12/1  Justisministeren er for defensiv
11/1  KrF støttet ikke reduksjon i transporttilskuddet
9/1  KrF vil ha flere studieplasser i Telemark
9/1  Ungdomsgarantien må gjelde opp til 25 år
9/1  Religionsnøytralt livsynsfag avvist av eit klart fleirtal
6/1  NEI TIL BEHOVSPRØVING AV BARNETRYGDEN
4/1  Reduksjonen i transportstøtten er distriktsfiendlig

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data