This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

Pressemeldinger fra Kristelig Folkeparti 1993

22/12  KRISTELIG FOLKEPARTI MÅ PRIORITERE SØSTERPARTIET I RUSSLAND
22/12  Ny og ung på Tinget: RIKERE PÅ ERFARING - FATTIGERE PÅ ILLUSJONER
22/12  HAUGIANSK 68-ER PÅ TINGET
22/12  FORNYET KONTRAKT SOM KrFs NORD-NORGE-REPRESENTANT
16/12  KrF støtter Folldalsanlegget
13/12  Felles nordisk dato for EF-avstemningene
8/12  HERNES MÅ SI NEI TIL ILA SKOLE
8/12  VOLDSFILMER AVLER VOLD
7/12  VIKTIG MED BREDDE I KRINGKASTINGSRÅDET
7/12  HILDE FRAFJORD JOHNSEN TIL RUSSLAND
6/12  GODE KOMMUNIKASJONER - FORUTSETNING FOR NÆRINGSLIV
6/12  -VI VIL VÆRE FAMILIEPARTIET - OGSÅ I FAMILIEÅRET
6/12  BEHOVET FOR POLITISK VERDIDEBATT STØRRE ENN NOEN GANG
6/12  KOMMENTAR TIL HANDELSMINISTERENS
3/12  SAMMENHENG MELLOM REINDRIFT OG FORØRKNING AV FINNMARKSVIDDA
3/12  VOLDSFILMER AVLER VOLD
2/12  NEI TIL ARBEIDSGJEVARAVGIFT
1/12  MILJØET TAPER PÅ ARBEIDERPARTIETS NYE ALLIANSE
30/11  GIFTE OG SAMBOENDE PENSJONISTER - HOVEDPROBLEMET ER IKKE LØST
30/11  HELSEDIREKTORATETS ABORT-INFORMASJON FOR ENSIDIG
30/11  MIDLER TIL KIRKENS SOS GIR GOD UTTELLING
30/11  STERKERE SAMARBEID MELLOM
23/11  FAMILIEVERN - GOD SAMFUNNSØKONOMI
23/11  EKSTRA MILLION TIL KIRKEJUBILEUM
23/11  SIKKERHET VIKTIGERE ENN PRISEN PÅ "LAPPEN"
23/11  HÅNDSREKNING TIL ADOPSJONSFAMILIER
23/11  MER PENGER TIL FOLKEMUSIKK
23/11  VIKTIGE SOSIALE SAKER PÅ PLASS
22/11  FORUTSIGBAR ØKONOMI - EN FORUTSETNING FOR KOMMUNESEKTOREN
22/11  KOMMUNENE BØR HA MER ANSVAR FOR SYSSELSETTINGEN
19/11  SIKRET DRIFT FOR PRIVATE SKOLER
19/11  ET SOLID LØFT FOR KIRKEN
17/11  KAMPEN MOT HJEMMEBRENT MÅ FORSTERKES
17/11  BEKLAGER SKJERPET TONE RUNDT KIRKEASYLENE
16/11  KOMMUNAL SYSSELSETTING, NÆRINGSFOND OG OMSORG "VINNERNE" I KOMMUNALBUDSJETTET
15/11  KrF HAR IKKJE GLØYMT PENSJONISTANE ELLER SMÅBARNSFORELDRE
12/11  REFORMKJØR TRUER LOKALDEMOKRATIET
9/11  MER PENGER TIL FOLKEHØGSKOLENE
9/11  OMSORG VED LIVETS SLUTT - NØDVENDIG PRIORITERING
9/11  VIKTIGE BEVILGNINGER TIL RUSMIDDELOMSORG
8/11  PÅKREVET MED ANSVARLIGHET
4/11  DEMOKRATI BEDRE SIKKERHETSGARANI ENN UNION
4/11  INDRE SELVSTYRE BLE NØKKEL TIL FREDSLØSNING I MIDT-ØSTEN
3/11  SAKSOMKOSTNINGENE MÅ FRAFALLES
28/10  Barnetrygden må økes!
28/10  STIPENDANDEL PÅ 24 PROSENT
25/10  STØTTER STUDENTORGANISASJONENE
21/10  SOLIDARITETSALTERNATIV - FOR HVEM?
21/10  SKULESTART FOR 6-ÅRINGAR - NIVÅSENKING I SKULANE
21/10  ÉN SOLIDARITETSMILLIARD - HVA MED DE ANDRE?
20/10  SOLIDARITETSBEGREPET MÅ FÅ ET REELT INNHOLD
20/10  MANGLENDE FELLESNORMER FOR INDIVIDUALETIKKEN
6/10  TVERRETATLIG SAMARBEID MOT SELVMORD BLANT BARN OG UNGE
6/10  FØREBYGGJANDE FAMILIEVERN I FØRSTEGANGSTENESTA
30/9  REVURDER STANDPUNKTET I SØKNADSSPØRSMÅLET
28/9  NY POLITISK SEKRETÆR I KrFK
20/9  KrF går mot kommunal vilkårlighet overfor private barnehager: Vil ha "friskolelov" for barnehagene
9/9  Alder for skolestart: STORT FLERTALL FOR FORTSATT 7 ÅRS SKOLESTART
9/9  KLART FLERTALL MOT SKOLESTART FOR 6-ÅRINGER
9/9  ØKT SYSSELSETTING VED MER EFFEKTIV BRUK AV MIDLENE
9/9  KLART FLERTALL MOT SKOLESTART FOR 6-ÅRINGER
9/9  FORHÅNDSKONTROLL AV VIDEOFILMER
9/9  ØKT SYSSELSETTING TIL SJØS - ET FELLES ANSVAR
7/9  ELEVER MÅ OPPDRAS TIL GRÜNDERE
6/9  KrF VENTER AT REGJERINGEN STANSER OLJEDIREKTIVET
6/9  BEHOV FOR VERDIDEBATT I HØYRE OG AP
6/9  ELDREOMSORG OG HELSETJENESTE FORAN NYE SKATTELETTELSER
6/9  HOVEDMØNSTERET I KOMMUNESTRUKTUREN MÅ BEVARES
4/9  KRISTNE VERDIER I POLITIKKEN
3/9  STORTINGETS SAMMENSETNING AVGJØR LIV OG DØD FOR FUNKSJONSHEMMEDE.
3/9  FAMILIEPOLITIKK FOR ALENEBOENDE
3/9  BEHOV FOR VERDIDEBATT I HØYRE OG AP
3/9  HENSYNET TIL LANDBRUKET BETYR NEI TIL EF
3/9  FORELDRE REISER SEG MOT 6 ÅRS SKOLESTART
2/9  MANGFOLDET I LANDBRUKET MÅ BEVARES
31/8  -Ny betalingsordning gir tilfeldig rus-omsorg
31/8  - Øk støtten til kristen rehabilitering
31/8  ADOPTIVFORELDRE TRENG SAME RETTAR SOM ANDRE NYBAKT
31/8  ADOPTIVFORELDRE MÅ FÅ SAMME RETTIGHETER SOM ANDRE NYBAKTE FORELDRE
30/8  ÅTVARAR VERDIBEVISSTE VELJARAR MOT Å RØYSTE FRAMST
27/8  NORSKE SJØFOLK PÅ NORSK KJØL!
27/8  KONTANTSTØTTE, FISKERI OG EF OPPTAR FOLK
27/8  LINDRING ALTERNATIV TIL AKTIV DØDSHJELP
26/8  OMSORG FØR DØDEN, IKKE DOPING
26/8  KRISTENDOMSFAGET STÅR STERKT
25/8  Opprop fra norske kristenledere: STORTINGSVALGET 1993 - ET VERDIVALG
24/8  Samepolitisk program
24/8  KRISTELIG FOLKEPARTI MED SAMEPOLITISK PROGRAM
24/8  Finnmarksvidda blir ørken hvis ikke reintallet reduseres
23/8  Kulturministeren må få fart på arbeidet med kulturanlegg på Eidsvoll
23/8  KrF med tiltaksplan mot voldskriminaliteten
22/8  Gifte og samboende pensjonister: AP, H OG SP HAR SVIKTET
21/8  OLA BLIR RAMBO I FYLLA
21/8  DETTE SNAKKER IKKE KACI OG GRO OM
21/8  FELLES NORDISKE FOLKEAVSTEMNINGSDAGER
21/8  ER FOLKETS RÅD UINTERESSANT?
21/8  Nå må kulturministeren få fart på arbeidet med kulturanlegg på Eidsvoll
20/8  KrF MØTER ARBEIDSSØKENDE
19/8  NATTÅPNE BARNEHAGER
19/8  Meningsløs Høyre-prioritering av omsorg for sjuke og gamle!
19/8  UTEN SOLVEIG - INGEN KONTANTSTØTTE
17/8  KRISTENDOMSFAGET MÅ STYRKES
17/8  Møre og Romsdal prøvefylke for ekteskapskurs.
17/8  Skattelette foran eldreomsorg - en merkelig prioritering
17/8  HEIMEN SOM ARBEIDSPLASS - EI HANDSREKNING TIL DOBBELTARBEIDANDE
16/8  Kamp mot ungdomsledighet og for familien, - to sider av samme sak.
15/8  FLERTALL FOR KONTANTSTØTTE - UTFORDRER HØYRE
15/8  KRISENE I SAMFUNNET KREVER TILTAK
15/8  SYSSELSETTING ER GOD FAMILIEPOLITIKK
14/8  FLERTALL FOR KONTANTSTØTTE - UTFORDRER HØYRE
14/8  Ungdomsledigheten truer familie og stabilitet
13/8  KRISTENDOM FORAN VERDIFAG
12/8  UNGDOMSLEDIGHETEN TRUER SAMFUNNET
12/8  UNGDOMSLEDIGHETEN TRUER SAMFUNNET
10/8  FORTSATT 7-ÅRS SKOLEALDER
10/8  FLYKTNINGERS ANGST MÅ TAS PÅ ALVOR
10/8  Kjell Magne Bondevik om valget : Stortingsvalget må bli et verdi-valg !
30/7  BEHOV FOR VERDIDEBATT I HØYRE OG AP
21/7  Urovekkende utvikling.
14/7  STØTTER BYRÅDETS NEI TIL UFF - GLAD FOR POSITIV FORSKJELLSBEHANDLING AV FRELSESARMEEN
14/7  ALKOHOLAVGJØRELSER BØR IKKE SENTRALISERES
14/7  VOLD MOT ELDRE VISER ET SAMFUNN I KRISE
14/7  REGISTRERING ELLER VIELSE?
14/7  ØKENDE VOLDSBRUK OG ALKOHOL HENGER SAMMEN
9/7  På sitt første styremøte for kristendemokratene: Bondevik talte Israels og u-landenes sak
5/7  Hvis Arbeiderpartiet i opposisjon: Mistillit på grunn av ledigheten.
5/7  SAMARBEID KOMMUNE OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER - BER BYRÅDSLEDER OM MØTE
4/7  Østfold KrFs sommerstevne: TID FOR HANDLING - IKKE PRAT
4/7  VERDIVALG - IKKE REGJERINGSVALG
21/6  UTVIKLING AV EGENART - ØKT SYSSELSETTING I DISTRIKTENE
21/6  {ingen tittel}
18/6  SKOLESTART FOR 6-ÅRINGER MÅ FØRE TIL 10-ÅRIG GRUNNSKOLE
18/6  JA TIL JORDMORTENESTA I DISTRIKTA
17/6  UTING MED "KARTLEGGING" AV KANDIDATER
17/6  POLITIKK MÅ BÅDE GI FOLK NOE Å LEVE AV OG NOE Å LEVE FOR
17/6  ET SPØRSMÅL OM SAMARBEIDETS TROVERDIGHET
16/6  HAR TRYGDEOPPGJØRET SKJEDD PÅ SVIKTENDE PREMISSER?
15/6  NEI TIL SKOLESTART FOR 6-ÅRINGER
13/6  LØFTEBRUDD FRA AP
11/6  RELIGIONSFRIHET - EN MÅLESTOKK PÅ MENNESKESYNET
10/6  BIOGEN-MELDINGEN - FOR VIKTIG TIL Å MENE NOE?
10/6  BIO-POLITIKK PÅ TEKNOLOGIENS PREMISSER
10/6  RETTEN TIL LIV MÅ VERE OVERORDNA
10/6  BEKYMRINGER I GRENSELAND
8/6  FORSTERKER PANTENTSIGNALENE FRA EØS-AVTALEN
8/6  BIO-POLITIKK MED SVAK BEGRUNNELSE
8/6  KUNSTIG BEFRUKTNING ÅPNER FOR SOTERING AV MENNESKE
7/6  GIR FLERE KRISTELIGE PARTIER
5/6  ETT OFFENTLIG SKOLEVERK
5/6  NY BEHANDLING AV EKSAMENS-BEGRENSNING
5/6  ÅPENT BREV TIL ARBEIDSDIREKTØR BJARTMAR GJERDE
4/6  KREVER SLUTT PÅ URETTFERDIG FORKSJELLSBEHANDLING
4/6  BEHOV FOR BEMANNING PÅ FYRSTASJONENE
3/6  PARTNERSKAPSREGISTRERING - MER ENN EN FORVALTNINGS
3/6  TØR VI SE VIRKELIGHETEN I ØYNENE?
31/5  SISTE PINSE MED MARKERING AV 2.DAG?
26/5  MEDIEPOLITIKK MED OPPDRAGER-PERSPEKTIV
26/5  IKKE RØR NOEN KIRKELIG HELLIGDAG
25/5  OPPDRETTSNÆRINGEN MÅ FÅ OPPGJØR ETTER ORKANSKADER
25/5  IKKE RØR NOEN KIRKELIG HELLIGDAG
18/5  FORSERTE TILBAKESENDELSER
15/5  L¥FTEBRUDD I PENSJONISTSAKEN
14/5  EN JORDBRUKSPOLITIKK UTEN MÅLSTYRING
14/5  KrF si kontantstøtte er den beste modellen
11/5  MYTEN OM LIKESTILLING - LIKESTILLINGENS VERSTE FIENDE
11/5  LIKESTILLING - ET SPØRSMÅL OM HOLDNINGER
7/5  Hvor er solidariteten?
5/5  RESERVASJONSRETT MOT REGISTRERING MÅ SIKRES
1/5  EN DAG FOR RETTFERDIGHETSKRAV
30/4  1. MAI - EN DAG FOR RETTFERDIGHETSKRAV
26/4  OSLOS PROBLEMER - ET NASJONALT ANSVAR
23/4  MENNESKERETTIGHETENE KJENNER IKKE POLITISK FARGE
23/4  KrF SATSER PÅ NORDLAND
23/4  DEMOKRATIENE MÅ VÆRE PÅDRIVERE FOR MENNESKERETTIGHETENE
22/4  PARTNERSKAPSLOVEN - EN POLITISK TRAGEDIE
21/4  FORVALTERANSVAR I PRAKTISK POLITIKK
21/4  SELV IKKE DE BESTE HENSIKTER HELLIGER ETHVERT MIDDEL
20/4  GJENNOMSLAG FOR KrFs PENSJONISTKRAV
20/4  STYRKEPRODUKSJONEN TIL ANDØYA
19/4  E18 MÅ PRIORITERES
19/4  ET LANDBRUK FOR DE STORE?
14/4  "RELIGIØSE" VURDERINGER ÅPNER FOR VILKÅRLIGHET
6/4  POSITIV ALKOHOLPOLITISK EFFEKT AV E¥S-AVTALEN
2/4  RIKTIG AV STOLTENBERG Å TA UTFORDRINGEN
1/4  KrFs KONTANTSTØTTEMODELL ER DEN BESTE
1/4  HAUSTER DET VI SÅR
1/4  REFORM -94 MÅ GJENNOMFØRES
31/3  SIKRE RETTIGHETENE TIL ELDRE MED SÆRLIGE BEHOV
30/3  SKAL VI FRAMLEIS BYGGJA BARNEHAGAR?
29/3  EN NEGATIV MERKEDAG FOR VÅRT SAMFUNN
29/3  BETYR ET KULTURELT TIDSSKILLE
29/3  ET STERKT OG GALT SIGNAL I FAMILIEPOLITIKKEN
26/3  STYRKET FAMILIEPOLITIKK GIR TRYGGERE OPPVEKSTRAMMER
26/3  Høyre bør gå over på KrFs kontantstøttemodell
26/3  TELEVERKET MÅ STOPPE TELESEX-ABONNENTER
25/3  PARTNERSKAPSLOV VIL FÅ STORE KONSEKVENSER
25/3  EF GIR IKKE NORGE NOEN VARIGE SÆRORDNINGER
25/3  KRIMINALITETEN VED OSLOS UTESTEDER MÅ STANSES
22/3  KVINNENE TAPER I NORD/SØR-MELDINGEN
22/3  SYSSELSETTINGSPAKKE FOR STUDENTAR
20/3  BEHOVSPRØVET BARNETRYGD: NYTT ANGREP PÅ UNGE I ETABLERINGSFASEN
19/3  GLAVA BLIR EN TESTSAK FOR REGIONSMELDINGEN
19/3  STYRK FAMILIEN VED Å GI UNGE FORELDRE UNDERVISNINGSTILBUD I BARNEOPPDRAGELSE
18/3  Bare KrF klar og samlet i verdispørsmål
18/3  BIOGEN-MELDING MED SVAKE ETISKE REFLEKSJONER
17/3  STØTTER REFORMEN - PENGER OG INNHOLD MÅ SIKRES
17/3  ØSTFOLD HAR IKKE RÅD TIL MISTE FLERE ARBEIDSPLASSER
17/3  LOKALE SYNSPUNKTER MÅ TILLEGGES VEKT I E6-UTBYGGING
16/3  STOLTENBERG DESINFORMERER OM KONTANTSTØTTEN
16/3  SKOLEPLASSER KAN IKKE ERSTATTE ARBEIDSPLASSER
15/3  ENSLIGE OMFATTES AV KrFs FAMILIEBEGREP
15/3  Bare KrF klar og samlet i verdispørsmål
12/3  ET ANGREP PÅ BARNET OG KVINNEN
12/3  UTFORDRER DET KRISTNE MENNESKESYNET
11/3  FORUTSETTER AT HALDEN FÅR DEKKET
7/3  STORSATSING PÅ FAMILIEN
7/3  Er det døgnopne barnehagar borna treng?
6/3  HVA SLAGS VERDIER SKAL VI BYGGE SAMFUNNSUTVIKLINGEN PÅ?
6/3  REGJERINGEN BØR IKKE PROVOSERE STORTINGET UNØDIG
4/3  VERDENSSAMFUNNET KAN BLI ANSVARLIG FOR FOLKEMORD I BOSNIA
4/3  De kristendemokratiske kvinnene i Norden: Sterkere fordømming av voldtekt i krigføring!
2/3  Kristendemokratisk verdenskongress: KJELL MAGNE BONDEVIK VISEPRESIDENT
28/2  RASISME TRUER MENNESKEVERDET
25/2  GENTEKNOLOGILOVEN HAR ALVORLIGE SVAKHETER
25/2  BEKREFTER NØDVENDIGHETEN AV Å HOLDE ABORTDEBATTEN
23/2  RETTSVERN ER NAUDSYNT, MEN IKKJE PANTENTERING
20/2  KrF VIL HA EN NY FAMILIEMELDING
20/2  OVERFORBRUK ER VERRE ENN VEKST
19/2  REGJERINGENS BIOGEN-MELDING SPRENGER GRENSER
19/2  DET PERSONLEGE ANSVAR KAN IKKJE KOLLEKTIVISERAST!
18/2  GLAD FOR SOSIALMINISTERENS SVAR
13/2  NORGE HAR EN HISTORISK FORPLIKTELSE
13/2  KAMPEN FOR MENNESKERVERD TAR ALDRI SLUTT
13/2  FAMILIEVERN ER GOD SAMFUNNSØKONOMI
11/2  KOSOVO-ALBANERNES SAK MÅ REVURDERES NÅ!
9/2  IKKE TIDEN FOR ET SLIKT VEDTAK NÅ
9/2  NEI TIL FLERE KOMMUNESAMMENSLÅINGER
9/2  SAMORDNING AV SAMFERDSELSPOLITIKKEN
6/2  SAMFERDSELSPOLITISKE UTFORDRINGER I AKERSHUS
5/2  SKATTEREFORMEN HEMMER SYSSELSETTINGEN
5/2  RIKTIG Å PRIORITERE DE ELDSTE ELDRE
4/2  FINE FORMULERINGER - VAGE LØSNINGER
2/2  SOLVEIG SOLLIE FORESLÅR SPEIDERBEVEGELSEN
1/2  Jagland henger igjen i foreldet virkelighetsbilde
1/2  Mangel på lovverk vil gi oss sorteringssamfunnet
1/2  MERKELIG PRIORITERING AV NRK
1/2  FREDSPRISNOMINASJONER FRA KrFS STORTINGSREPRESENTA
1/2  ISRAELSK BROBYGGER NOBELPRIS-KANDIDAT
1/2  SPEIDERBEVEGELSEN FORESLÅTT TIL NOBELS FREDSPRIS
1/2  AVHOLDSBEVEGELSEN FORSLÅTT TIL NOBELS FREDSPRIS
1/2  HVEM VIL INNSETTE ROSEMARIE KØHN SOM BISKOP?
30/1  FAMILIERÅDGIVNINGSKONTORENE ER STATENS OPPGAVE
28/1  MERKELIG PRIORITERING AV NRK
28/1  POSITIV ALKOHOLPOLITISK EFFEKT AV INNSTRAMNINGER
27/1  TIDEN FOR LANDBRUKSPOLITISK SAMLING OVER
25/1  HAGENS TRAGISKE JAKT PÅ TAPTE VELGERE
25/1  UAKSEPTABELT Å KUNNE "BESTILLE" BARNETS KJØNN
24/1  SKUFFENDE NULL-STILLING I SENTRALE VERDISPØRSMÅL
23/1  NEI TIL BEHOVSPRØVET BARNETRYGD
22/1  KOMMUNENE MÅ FÅ ANSVARET FOR ALKOHOLBEVILLINGENE I BEFALSMESSENE
21/1  ET SAMFUNN KAN IKKE LEVE I ET RELIGIØST VAKUM
21/1  SKUFFENDE AT SENTERPARTIET SVIKTER KONTANTSTØTTEN
21/1  PÅSATTE KIRKEBRANNER
21/1  T-SKJORTER MED PÅSKRIFTEN "DREP EN KRISTEN" RAMMES AV STRAFFELOVEN
20/1  STØTTE TIL VOLDATTE KVINNER I BOSNIA - IKKE BARE EN KVINNESAK, MEN EN MENNESKESAK
20/1  HVEM BETALER FOR VEKSTFILOSOFIEN?
20/1  SENTERPARTIET I UTAKT MED EGNE VELGERE
19/1  KOMMENTAR TIL STOLTENBERGS UTENRIKSPOLITISKE REDEGJØRELSE
16/1  LIKESTILLING MELLOM KVINNER OG MENN I MEDISINSK BEHANDLING!
15/1  KrF SATSER PÅ AKERSHUS!
14/1  REGJERINGEN BØR INNFØRE "NULL-PROMILLE" SNAREST!
14/1  REGJERINGEN BØR INNFØRE "NULL-PROMILLE" SNAREST!
14/1  UTFORDRER SP PÅ PARTNERSKAPSLOVEN
14/1  REGJERINGEN BØR INNFØRE "NULL-PROMILLE" SNAREST!
13/1  FØRDE BØR BEKLAGE STØTENDE "UNDERHOLDNINGS"-PROGRAM
13/1  SITUASJONEN I BJUGN: KIRKEN OG FRIVILLIGE MÅ FÅ RESSURSER TIL Å MØTE KRISESITUASJONEN
13/1  GLAD FOR BRED FOLKELIG REAKSJON MOT PARTNERSKAPSLOVEN
13/1  VIKTIG SKOLEPOLITISK ÅR
12/1  YNGSTE STORTINGSGRUPPE I KRISTELIG FOLKEPARTIS HISTORIE?
12/1  KrF utfordrer de andre partiene: TAR DERE EN VERDIDEBATT?
12/1  Regjeringen svikter folk i kyst-Norge.
11/1  GODT FUNDAMENT FOR EN FELLES PLATTFORM
11/1  MYTEN OM DET RIKE AKERSHUS MÅ VEKK!
7/1  DET VIKTIGSTE ÅRET I PARTIETS HISTORIE?
4/1  POSITIV TANKE - ETISK BALLAST MÅ MED

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data