This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

Pressemeldinger fra Senterpartiet 2003

19/12  Kulturpolitikk utan visjonar?
18/12  Omsorgspenger til alle!
18/12  Posten er en viktig del av vår samfunnsstruktur
18/12  Trange tider for helseforetakene
18/12  Senterpartiet krever likeverdig posttjenester for hele landet
18/12  Statsråden svikter lokalavisene
17/12  Stopp diskrimineringa av funkSjonshemmede
17/12  Regjeringa sviktar Folkehøgskulane
12/12  Kommunenes skattesvikt må kompenseres
12/12  Nye regler for fri konkurranse om kommunale pensjoner vedtatt: TILBAKESLAG FOR LIKESTILLINGEN
12/12  Eit urettvist inntektssystem
11/12  Eit krafttak for lærlingane
11/12  -Teksting er et nasjonalt ansvar
10/12  Ang debatten om ambulanseskyss: Stortinget tek ansvar for skyss av helsepersonell
10/12  Arbeiderpartiet i skvis i Statskonsult-saken?
8/12  Tydeligere nasjonal strategi for bioenergi?
5/12  Stasråden må avklare situasjonen kring Avinor
5/12  Næringslivet må skjermast i tasksomlegginga
5/12  Næringslivet må skjermast i takstsomlegginga
5/12  Senterpartiet kritisk til for sterk militær utenlandssatsing: - Norge trenger et sterkt, nasjonalt forsvar
4/12  KULTURBÅTEN A/S:
4/12  Skjær i sjøen for ferjene
4/12  Viktig seier for dei funksjonshemma
3/12  Senterpartiet tapte kampen for styrking av samferdsel
2/12  Uroleg for riksvegferjene
1/12  Kan ikke vedta lykkelige ekteskap
1/12  Eli Sollied Øveraas om likestilling i styrer: Nytt, viktig steg for likestilling mellom kvinner og menn
27/11  Skulesekkane vert fylt med kultur
26/11  Senterpartiet krev overgangsordningar for arbeidsinnvandring
26/11  Nynorsken treng ei vitamininnsprøyting
20/11  Finansinnstillingen avgitt: OLJEFONDET OG DE RIKESTE SKJERMET DA BUDSJETT-GODBITENE BLE DEKKET INN - ØKT BRUK AV OLJEPENGER UTSATT TIL ETTER NYTTÅR
19/11  En seier for distriktene
19/11  Innstilling om Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand avgitt i dag: Flertall for frivillig barskogvern
17/11  Seier for distriktene
15/11  FEILINFORMASJON I SKATTELISTENE TAS OPP I FINANSINNSTILLINGEN
15/11  POSITIVT AT AP BLE AVTALEPARTNER - SKUFFENDE AT DE OPPNÅDDE SÅ LITE.
12/11  Regjering må få opp øynene
12/11  Dekning av sykehusgjeld
11/11  Ny konsesjonslov svekker grunnlaget for et livskraftig landbruk og spredt bosetting
11/11  Senterpartiet fremmer forslag om sletting av sykehusgjeld
10/11  Spør om traktorsertifikat og øvelseskjøri
10/11  Senterpartiets alternative budsjett: ØKT VERDISKAPING OG BEDRE VELFERD I HELE LANDET
7/11  Samferdselsministeren godtek nedlegging av lokalaviser
7/11  Pressekonferanse 10. november
6/11  Nedbygging av helsetilbod kan føre til fråflytting og utarming av kommunane.
6/11  Senterpartiet ynskjer ein målretta og aktiv næringspolitikk!
5/11  Situasjonen for Helse Vest i Stortinget sin spørjetime
5/11  Senterpartiet vil sloss for lokal akuttberedskap og fødeavdelinger
4/11  Senterpartiet bringer faklene inn i Stortingssalen
3/11  Nynorsk vitamininnsprøyting
28/10  Skattelistene gir feil informasjon: FOSS FORSVARER FEIL PÅ 11.7 MILLIARDER I SKATTELISTENE
22/10  Senterpartiet vil gi støtte til kompetanseutvikling for mikro- og minikraftverk
20/10  Meltveit Kleppa om permitteringsloven
20/10  Norskundervisning i flyktningemottak
20/10  Lokalsjukehusa må sikrast
19/10  Ad. Midler til sikkerheitsopplæring for fiskarar. Meiningslaust frå regjeringa!
17/10  UWC tema i debatt om nordisk samarbeid
17/10  Lars Peder Brekk skal lede arbeidet med nytt stortingsprogram for Senterpartiet
17/10  Nynorskelevar har òg sine rettar
17/10  Regjeringa sin samferdselspolitikk- ei brikke i sentraliseringsspelet
12/10  Hold løftene!
12/10  Politiet trenger økte ressurser - styrk lensmannskontorene
12/10  Næringspolitikk for fleire i arbeid
11/10  Senterpartiet feirer seg selv: 111 ordførere gir ny selvtillit
11/10  Senterpartietleder Åslaug Haga angrep statsministeren: Bondevik forleder folk i EU-saken
11/10  - Åpner for sentrum-venstre-regjering etter 2005
10/10  Innbyding til landstyremøte i Sentepartiet 11. - 12.oktober 2003
10/10  Fortjent pris til modig menneskerettighetsforkjemper
9/10  Dramatisk for folkehøyskolene
9/10  Studieforbunda blir rammet for hardt
8/10  Sp foreslår skattefradrag for aleneboende
8/10  Ingen Nobelpris til Per-Kristian Foss
8/10  Et budsjett for økt ledighet
8/10  Statsbudstettet 2003: Ingen støtte til næringslivet i Møre og Romsdal!
8/10  Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2004: Regjeringen svikter de frivillige
8/10  Regjeringa - verdsmeister i blårkasting
8/10  Men hvor har Regjeringen hentet pengene til dåpsopplæring?
8/10  Sentraliseringa held fram - distrikta tapar
7/10  Partiene må holde sykehusløftene fra valgkampen
6/10  Sp utfordrer partiene på valgløfter
6/10  Samferdsel er viktig for norsk næringsliv
6/10  Senterpartiet vil kjempe for Årdal og Høyanger
6/10  No må valløfta følgjast opp
6/10  Spørsmål til Samferdselsministeren.
3/10  Auka porto på blad og aviser
18/9  Rydd opp, Gabrielsen!
13/9  Senterpartiet lyver ikke, WTO kveler norsk landbruk
12/9  Hydros arbeidsplasser i Høyanger, Årdal og på Karmøy
12/9  Åslaug Haga på Sp og MDG si valbod på Karl Johan laurdag 13.09. kl 10.30 - 11.30
11/9  Auka porto for lokalaviser - eit hån mot distrikta og mot fri meiningsbryting
10/9  REISERUTER - ÅSLAUG HAGA OG MARIT ARNSTAD
10/9  LOVER OMKAMP OM SYKEHUSNEDLEGGING
10/9  Prosjektgruppen i Helse Øst har lagt fram forslag til prioritering av sykehusutbygging.
10/9  - Sp sier Nei til yrkesforbud for kystflåten.
10/9  NEI TIL INNGJERDING AV KYSTFLÅTEN".
10/9  Dyrere porto for lokalaviser
8/9  Reiserute Åslaug Haga og Marit Arnstad 9. - 13. september
5/9  Ein målretta næringspolitikk er god distriktspolitikk!
5/9  Regjeringens bredbåndsmelding fremlagt i dag: Regjeringa vil ha digitalt forskjells-Norge
5/9  Spørsmål til næringsministeren etter Argentums investering i utlandet: GRÜNDER-MILLIARDENE MÅ IKKE FLAGGES UT
5/9  Hva nå, pleie- og omsorgsarbeider ?
4/9  REISERUTER - ÅSLAUG HAGA OG MARIT ARNSTAD
4/9  Gjør jobben deres, Normann og Gabrielsen!
4/9  Senterpartiet krever målrettet næringspolitikk
3/9  Åpent brev fra leder i Senterpartiet Åslaug Haga til Carl I. Hagen:
2/9  Slaget om norsk landbruk står nå!
29/8  Omsorgsbløff fra Høyre
29/8  Ikke tenkeboks, men tenketank om lokalt folkestyre
27/8  Minstestandard i eldreomsorgen løser ikke problemet
26/8  Meir for pengane
26/8  Kvalitetskrise i eldreomsorgen: Må taes på alvor
26/8  Krise i eldreomsorgen: Nå må de eldre tas på alvor!
25/8  Få slutt på pengegaloppen i valgkampen!
25/8  Gassfergeteknologien MÅ utviklast i Norge!
22/8  WTO-forhandlingene må drøftes i Stortinget umiddelbart!
22/8  Rusbrus-OMVENDELSEN
22/8  KOSTBART ANBUDSBYRÅKRATI
21/8  REISERUTER - ÅSLAUG HAGA OG MARIT ARNSTAD FRAM TIL VALGET 15. SEPTEMBER (med forbehold om endringer)
18/8  Skolepolitisk teater - reformpause nå!
17/8  GANG OG SYKKELVEIER ER LØNNSOMME!
16/8  Arbeidsplassar i heile landet er jobb nr. 1
14/8  Tiltak mot ny kraftkrise nå!
14/8  Pressekonferanse i høve Sps valkampopning 16.08. kl 12.15
13/8  Sp med sentral valkampopning i Bergen 16. august
13/8  Billigere sprit viktigere enn god eldreomsorg for Frp
12/8  GJEDREM HAR GJORT FEIL - BONDEVIK HAR ANSVARET
8/8  Senterpartiets energipolitiske talskvinne Inger S. Enger utfordrer Steensnæs: Må gjøre det enklere å bygge mikro- og minikraftverk!
5/8  Senterpartiet ønsker arbeidsinnvandring gjennom jobbsøkervisum
30/7  Skoleforlik - åpent brev til Kristin Halvorsen
29/7  Tryggleiken skal haldast oppe
18/7  Eit viktig steg i rett retning
18/7  Mindre til helse og skule med Bondevik og co.
18/7  Ta opp kampen mot patent - direktivet!
11/7  Eit meir spennande fylke
11/7  Noreg gror att med dagens landbrukspolitikk
10/7  Utidig press frå Regjeringa om kommunesamanslåing
9/7  Utfordrar kulturministeren
9/7  Fiskeriministeren må på bana
9/7  Flere fattige på grunn av nye bidragsregler!
8/7  Barn og unge - vår viktigste ressurs!
7/7  Meir til eldreomsorg og skule
4/7  Vi gleder oss med den kongelige familie
3/7  Regjeringa bidrar til økt sykefravær
2/7  Senterpartiets eldreomsorgs-manifest: ELDRE ER TAPERNE I STYKKPRISFINANSIERING AV SYKEHUSENE
2/7  Meir til eldreomsorg og skule
1/7 
30/6  Senterpartiets skolepolitikk: DEN LIKEVERDIGE FELLESSKAPSSKOLEN MED LOKALE VARIASJONER
26/6  PROBLEMENE I LAKSENÆRINGEN
26/6  Meir til eldreomsorg og skule
25/6  Høyre må tenke på nytt om kommunessammenslåinger
25/6  ØPositiv rentenedsettelse
20/6  Barn og unge - vår viktigste ressurs!
17/6  Eit viktig steg i rett retning
17/6  Får vi islandske tilstandar i norsk fiskerinæring?
16/6  Eit viktig steg i rett retning
16/6 
12/6  Sp krever stortingsbehandling av sykehusnedleggelser i Sogn og Fjordane
12/6  Stortinget må ta ansvar!
11/6  Islandske tilstander i norsk fiskerinæring?
11/6  Barnehageforliket: Fullfinansiert reform viktig for Senterpartiet
10/6  - Storbritannias ØMU-nei er mer relevant for Norge enn Polens EU-ja!
3/6  Sp vil gi lærlinger gratis skyss og rett til å organisere seg
2/6  Regjeringen tegner Norgeskartet på nytt
28/5  SENTERPARTIET KREVER RETTSAK FOR Å REDDE DIFFERENSIERT ARBEIDSGIVERAVGIFT
28/5  FOR LOKALSTYRE OG VELFERD! frihet uten penger er tvang.
28/5  Norge må prioritere FN-styrker til Kongo framfor militære styrker til Irak
28/5  HVOR ER PENSJONSPENGENE, BONDEVIK?
27/5  Sp med forslag om å endre rådgivningstjenesten i skolen: Elevene fortjener bedre veiledning
27/5  Dagens interpellasjonsdebatt i Stortinget: Sp ønsker nasjonalt utviklingsprogram for fådelte skoler
26/5  Forlanger garantier om lokalsykehusene fra Helseministeren
23/5  Spørsmål til Kulturministeren: NORSK KULTURRÅD TIL TRØNDELAG OG ANDRE REGIONER?
22/5  Men verktøykassa er ikkje tom, næringsminister!
22/5  - Senterpartiet vil ha 20 milliardar til regionale fond
22/5  Senterpartiforslag i Revidert nasjonalbudsjett: NY LÅNEORDNING FOR VEDLIKEHOLD AV KIRKEBYGG
21/5  Senterpartiets verdiskapingskonferanse
21/5  Senterpartiet glade for Bondeviks kuvending, men…
16/5  Når også Hans Majestet Kongen gir opp bondeyrket !!
16/5  Kultur - lim og motor i lokalsamfunnet!
15/5  Senterpartiet om Revidert Nasjonalbudsjett: Kraftløst fra Regjeringen i kampen mot ledighet og sentralisering
15/5  Manglande respekt for Stortingets vedtak!
14/5  Positivt av Regjeringa, men er det vilje til å fylgja opp ?
14/5  Lite offensiv statsråd Brende om kulturminnevernet
12/5  Åslaug Haga krever svar fra Justisministeren om myndighetenes befatning med norsk-irakers krigsinnsats
12/5  Åslaug Haga vil kjempe mot golfbane på Norges beste matjord
12/5  Åslaug Haga: spennende med OL-søknad fra Tromsø
9/5  Storbymeldingen må bidra til å styrke kommunesektoren
8/5  Reiser interpellasjonsdebatt i Stortinget: Sp krever fokus på fådelte skoler
6/5  STRATEGI FOR NASJONALT EIERSKAP I KRAFTSEKTOREN
6/5  Fortsatt levende industri i Hasvik
5/5  Spørsmålet til Stortingets spørretime
5/5  Senterpartiet vil ikke gamble bort oljeformuen: PETROLEUMSFONDETS MIDLER MÅ SIKRES BEDRE
1/5  - Erna Solberg står ikke til troende.
1/5  Pressemelding
30/4  Kongen og Sigrid Undset ut på anbud?
30/4  Fullt gjennomslag i dagens spørretime
30/4  GJEDREM PÅ ETTERSKUDD
30/4  ÅSLAUG HAGA HOLDER 1.MAI-TALE PÅ VOSS
25/4  Endring i uførepensjonen - Enda et fattigdomsfremmende forslag fra regjeringen
25/4  Nye konsesjonsregler gir mer fritidsbebyggelse.
10/4  Fritt fram for giftig påskegodteri
10/4  Pinlig for regjeringen at Polen måtte redde Norge
9/4  Miljøfiendtlig og firkantet stivbenthet må justeres
7/4  Endelig flertall for økt kommunal handlefrihet og mindre øremerking?
7/4  Ønsker ny levekårsundersøkelse for studenter
4/4  Gledelig signaler på utlendingsfeltet
3/4  Senterpartimøter rundt helga
3/4  21.000 FLERE LEDIGE PÅ ETT ÅR: -PÅ TIDE AT REGJERINGEN SER ALVORET
3/4  Regjeringa si fokus på konkurranseutsetjing medverkar til uverdig eldreomsorg
2/4  Økt innenlands verdiskaping fra gass
2/4  Bedre praksis i forholdet mellom personvern og varslingsplikt på rusfeltområdet!
31/3  Sp-lister i 95 prosent av kommunene
28/3  Strukturmeldingen: Sp vil styrke lønnsomheten for kystflåten og sikre bosettingen langs kysten
28/3  Norge trenger en aktiv næringspolitikk nå !!
28/3  Senterpartiet tilfreds med Stortingets støtte til landbruket
28/3  Senterpartiet er utålmodig: Spør om teksting for hørselshemmede
28/3  Foreslår økt bruk av geografiske førerkort
27/3  Gassmeldinga behandla i dag: Planer for gassrør til Grenland klare våren 2004
26/3  Senterpartiet vil ha rettsak om arbeidsgiveravgiften: ESA GJØR NORGE MER AVHENGIG AV RÅVAREEKSPORT
26/3  STATKRAFT MÅ SIKRE NORSK EIERSKAP TIL KRAFTPRODUKSJONEN
26/3  Debatt om innenlands bruk av naturgass i morgen: Gassforliket - den beste flertallsløsningen
25/3  Marit Arnstad valgt til parlamentarisk leder i Senterpartiet
21/3  Oslo Børs og Verdipapirsentralen kan bli svensk: BONDEANGER I FREMSKRITTSPARTIET?
21/3  KUVENDING FRA AP OM ARBEIDSGIVERAVGIFTEN
20/3  Trist og meningsløst
20/3  Trist og meningsløst
20/3  Åslaug Haga vil utvide Buskeruds prosjekt til hele landet
18/3  Skattefritak for gratis månedkort ble avvist
18/3  Om DnB/Gjensidige-Nor fusjonen: Kundene, de ansatte og Trondheim blir taperne
17/3  Tre statsråder i Bondevik I med råd til sin tidligere regjeringssjef: Utnytt ledig kapasitet i anleggsbransjen og skaff SND friske midler
16/3  Uttalelser fra Senterpartiets landsmøte på Røros 14.-16. mars 2003
16/3  Uttalelser vedtatt på Senterpartiets landsmøte 14.-16.mars på Røros
15/3  Enoksen lanserte nytt Senterparti-slagord: LOKALSTYRE FRAMFOR FJERNKONTROLL
15/3  - Sp klar til å slåss for sin lokale gullbeholdning
15/3  Ny ledelse i Senterpartiet: Åslaug Haga ny leder i Senterpartiet
15/3  Nyvalgt sentralstyre i Senterpartiet
14/3  Odd Roger Enoksen maner til mobilisering på EU-saken: Nei-sidens argumenter sterkere enn noensinne
14/3  Næringspolitikk må bli sak i kommunevalgkampen
14/3  Hovedsaker i Odd Roger Enoksens tale til Senterpartiets landsmøte:
14/3  Magnhild Meltveit Kleppa til Sp-landsmøtet: - Bondeviks verktøykasse snart tom
14/3  Åslaug Haga til Sp-landsmøtet: - Sp prioriterer arbeidsplasser, lokal velferd og nei til EU
14/3  Senterpartiet vil byggja landet.
14/3  DnB/Gjensidige-Norfusjonen: Kundene, de ansatte og Trondheim blir taperne
14/3  Ta ett oppgjør med både og enten eller politikken !!
14/3  Folkevalgt kontroll over helse og omsorgssektoren
14/3  Fosen Mekaniske Verksteder i Gabrielsens klør - ansvarsfraskrivelse i næringspolitikken.
12/3  Sp-topper møter lokalt næringsliv på Røros torsdag 13 mars.
11/3  SENTERPARTIET INVITERER TIL POLITISK KOMPROMISS FOR UTNYTTING AV GASS
9/3  Ber samferdselsministeren legge fram sak om bruk av fergesubsidier!
7/3  Spørsmål om biodrivstoff
6/3  Utidig uthenging av lovlydige skogbrukere
27/2  Får husholdningene økte avfallsgebyrer ?
25/2  Fortsatt handlingsvegring fra Olje- og energiministeren
25/2  Kyrkjeøkonomien - ein trussel mot folkekyrkja
24/2  Krever at Stortinget debatterer WTO-forhandlingene
20/2  Prissjokk på skolefritidsordningen: Senterpartiet varsler omkamp om SFO
20/2  Viktig gjennomslag for topris på strøm
20/2  Heggem spør kulturministeren om tilskuddsordning for idrettsanlegg
18/2  Grunneierinteresser må ivaretas
17/2  Åslaug Haga foreslått som ny Sp-leder
15/2  Odd Roger Enoksen trer tilbake som leder i Senterpartiet
14/2  Våpeninspektørene må få mer tid
12/2  Jorunn Ringstad fryktar redusert helsetilbod i vest.
12/2  Stortingets President
10/2  Robust næringsliv i hele landet
10/2  Irak må avvæpnes
7/2  Distriktskommisjonen: Må ikkje bli ein prateklubb
7/2  Sp fikk flertall for viktig begrensning på bruk av klasebomber
5/2  Skatt etter evne
30/1  SENTERPARTIETS LANDSMØTE 14. - 16. MARS PÅ RØROS.
30/1  Bra for Oslo med Victor Normans utflytting av statlige arbeidsplasser
29/1  Spill for galleriet om energiloven?
28/1  Senterpartiets Stortingsgruppe satser i Agderfylka!
24/1  Inger Enger spør om Miljøbil Grenland
22/1  Senterpartiet foreslår skattefri kollektivtransport
22/1  Patentdirektivet: KrF fører folk bak lyset
16/1  Sp med nytt strakstiltak for redusert strømregning: - Fjern el-avgifta for de første 10 000 kWh
15/1  Statsråden uklar om distriktskontorer
14/1  Ungdom må si nei til EU
14/1  Konsesjonene bør gå til kommunene, ikke til bankene!
13/1  SKATTELETTE FOR SUNNERE BYLUFT
10/1  BERNANDERS "KLIPPE-KLIPPE"-POLITIKK MÅ DRØFTES!

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data