This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

Pressemeldinger fra Senterpartiet 2002

20/12  En skogpolitikk for framtida.
20/12  KRF OG RUSBRUSEN.
19/12  Kommunene får ikke styre energibruken
19/12  Kulturskoler på sparebluss
19/12  Inger Enger fremmet forslag om topris på strøm
19/12  REGJERINGENS GJENBRUK AV JULEGAVER
19/12  BLE STATSDRIFT EN FORVERRING FOR SYKEHUSENE?
18/12  Krafttak for det lokale idretts-Norge
18/12  Dyrt å stå med lua i handa
17/12  Sp om Olje- og energiministerens redegjørelse: Myndighetene må ta ansvar i den vanskelige kraftsituasjonen
17/12  HVA SKJER MED SYKEHUSENE?
16/12  Like før vedtak om Ormen-Lange: Sp ønsker ilandføring til Nyhamna
12/12  Akuttfunksjonen ved sjukehusa i helse vest
12/12  Lokalsykehusenes farvel?
11/12  KRF TALER MED TO TUNGER OM RUSBRUS!
11/12  Åpen debatt - også i Stortinget!
11/12  - Gledelig med rentenedsettelse
10/12  Kommunalbudsjettet 2003: Ei anna utvikling er mogleg
10/12  Sp foreslår tung satsing på kultur i distriktene
9/12  Samferdselsbudsjettet vedtatt i dag: Satsing på samferdsel er lønnsamt
9/12  SP vil styrke Sametinget
9/12  Senterpartiet prioriterer familien
6/12  Staten må ta større økonomisk ansvar for arkeologiske registreringer
6/12  Flertallet kutter energiforskning med 45 mill kroner: Skal vi importere kullkraft og fyre med olje?
6/12  Energi- og miljøbudsjettene avgitt i dag: Skibladner får midler, ikke Dovrefjell
6/12  SENTERPARTIET VIL GI 2 MILLIARDER MER TIL SYKEHUSENE.
6/12  Fleirtalet vil oppretthalde eigen rassikringspost: Rassikringa blir styrkja
5/12  Regjeringen må legge fram egen sak for Stortinget om strukturendringer i kystflåten.
5/12  Sp vil styrke kontrollen over havområdene
5/12  Norge må innføre ensidig forbud mot klasebomber
5/12  Positiv omtale av Lierne Utmarkssenter
5/12  Regjeringspartiene slakter fiskerinæringens kompetansesenter (FINKO)
5/12  Utflyttingen er riktig
4/12  Skal grådigheten få bestemme strømprisen?
4/12  Strøm er et fellesgode som ikke skal brukes til spekulasjon
3/12  Statsbudsjettet gir dårligere skole og eldreomsorg
2/12  Skal ikke folk få vite..?
28/11  Marit Arnstad har stilt følgende skriftlige spørsmål om Hasvik til Fiskeriministeren
27/11  OPPDRETTSNÆRINGENE ER BLITT SALDERINGSPOST
27/11  Spørsmål fra Ola T. Heggen til Børge Brende
27/11  Skal ikke folk få vite..?
27/11  Stortingsfleirtalet støttar Sp-forslag: Endring i konsesjonskraftprisen gir millionar til kommunar og fylke
26/11  Uklarhet om borteboerstipendet: Men hvor er pengene?
26/11  Stortinget må opprette granskingskommisjoner for Mehamn-ulykken og "Utvik senior"- forliset
25/11  Ein gledens dag for krigsbarna
22/11  Ny Sp-arbeidsgruppe med innstilling: Samferdselspolitikk for heile landet
22/11  Statstilskudd til skogkultur og skogsveger.
20/11  Statsbudsjettet 2003: Bred enighet mellom Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet i innstillingen
20/11  Sp bruker 3,7 milliarder flere oljekroner: Penger til å vedlikeholde skoler og kirker kan vel ikke ødelegge norsk økonomi?
19/11  Still Regjeringa til ansvar!
17/11  DISTRIKTSKONTORA ER NRK SIN STYRKE!
15/11  Still Regjeringa til ansvar!
15/11  FRIVILLIGHETSSENTRALENE MÅ STYRKES!
14/11  Kristelig Folkeparti i høyres favn?
14/11  Senterpartiet vil lovfeste elevforsikring
14/11  REGJERINGA MÅ HJELPES UT AV FRPs NAKKETAK
14/11  Oversikt over Senterpartiets sentralstyre (inkl 1. vara) sitt svar om gjenvalg:
13/11  Tildekningsmanøver fra Clemet
5/11  Gi studentene råd til å reise miljøvennlig!
5/11  Gratis frukt og grønt til alle elever
31/10  Sjokkert over Statoils syn på kjøp og salg av kropp!
28/10  ER DET SLIK VI VIL HA DET?
26/10  Rett pris på konsesjonskraft må gjeninnføres.
23/10  Stortingets muntlige spørretime i dag: Kulturministeren med liten forståelse for kulturskolene
16/10  Sp ønsker norsk veto mot barnematdirektivet
16/10  Senterpartiet ønsker norsk veto mot Barnematdirektivet
14/10  Sp inviterer til dugnad mellom næringsliv og politikere
13/10  - Norge må avvise krig mot Irak
13/10  Sp-landsstyret vedtok plattform for ny distriktspolitikk: Sp foreslår Distriktsombod
13/10  Etabler en frivillig ordning for overføring av trålkvoter til kystflåten
12/10  - Jeg stiller min plass til disposisjon
11/10  Jimmy Carter er en god fredsprisvinner
10/10  Statsbudsjettet 2003 rammer hverdagen til folk flest!
9/10  Innbyding til: SENTERPARTIETS LANDSSTYREMØTE
9/10  HVORFOR GJØR REGJERINGEN DETTE MOT DE VANSKELIGSTILTE?
9/10  REGJERINGENS SMÅLIGHET!
3/10  Handlingsregelen må endres
3/10  Sp krever presisering av Norges Banks renteforskrift
3/10  Senterpartiet om statsbudsjettet: Hjerterått av Bondevik
3/10  Skuffande nedgang i samferdsleinvesteringane
3/10  Privat rikdom og kommunal armod
3/10  Sp om statsbudsjettet: Det trengs en satsing på distrikt, fordeling og verdiskaping
3/10  Regjeringens smålighet- gravferdsstøtten bortfaller
3/10  Skuffande svakt kulturbudsjett!
3/10  Regjeringen sender regningen til barnefamiliene
3/10  Regjeringen svekker den offentlige skolen
3/10  Kulturminnefondet - godt, men smått
3/10  Kvar vart samferdselssatsinga av?
3/10  Stor interesse for alternativ energi - mer satsing trengs
3/10  VANSKELIGSTILTE RAMMES HARDT AV REGJERINGEN
3/10  Lite å hente for Sogn og Fjordane i framlegg til statsbudsjett
3/10  FORTSATT PROBLEM INNEN HELSE OG REHABILITERING
26/9  Vis ansvar, si nei til krig i Irak, utenriksminister Petersen!
23/9  Kampen for livskraftige lokalsamfunn i heile landet hardnar til
17/9  Det står om barnas oppvekstvilkår og de eldres omsorg!
12/9  SENTERPARTIETS ORDFØRER- OG GRUPPELEDERKONFERANSE
9/9  Vi treng SND meir enn nokon gong.
5/9  Dramatisk for norsk industri!
4/9  Galt å gjøre flere til minstepensjonister
22/8  Mindre studentinkasso!
22/8  NORGE TRENGER ET FORLIK OM INDUSTRIPOLITIKKEN
17/8  Stortinget må gripe inn mot nedlegging av NRKs distriktskontor.
16/8  Sp vil fordoble støtten til musikkfestivalene
15/8  Senterpartiet har sentralstyremøte og distriktspolitisk seminar i Seljord 16. - 18. august.
7/8  Kunne tragedia vore hindra?
24/7  GAMALT NYTT OM KOMMUNESAMANSLÅING!
22/7  NRK-Sogn og Fjordane!
19/7  SENTERPARTIET VIL HA OPPTRAPPINGSPLAN FOR MINSTEPENSJONISTENE!
16/7  Sterk krone gir ikke lavere priser: STATSRÅD NORMAN MÅ SKJERPE SEG
16/7  Husbankens lånerammer snart oppbrukt: Regjeringa svikter i boligpolitikken
5/7  Reagerer på kort høringsfrist for NRKs distriktskontor
2/7  NRKs rapport om omstilling av distriktskontorene: Folk i distriktene fortjener bedre
1/7  Ny leder i Senterungdommen
29/6  Slå ring om NRKs distriktskontor!
25/6  Landsmøte i Senterungdommen
18/6  FRIVILLIGE ORGANISASJONER MÅ FÅ NULLSATS I MOMS-SYSTEMET
18/6  Barnehageforliket - flere og rimeligere barnehageplasser!
18/6  Bjørvikaprosjektet - rettferdig fordeling?
17/6  SYKEFRAVÆRET REDUSERES IKKE VED ØKET PRESS
17/6  SKATTEFRIHET OGSÅ FOR GAVER TIL LOKALE FORENINGER
17/6  REGJERINGA SIN SKULEPOLITIKK
15/6  Kommuneøkonomien for 2003 -Ein provokasjon mot folk flest
15/6  Bondevik og FrP svikter de eldre og funksjonshemmede
14/6  Regjeringen pålagt å fremme forslag om etiske retningslinjer for oljefondet
14/6  Regjeringspartiene og Frp vil at kommunene skal kutte i skole, helse og omsorg -
14/6  SENTERPARTIET VIL HA OPPTRAPPINGSPLAN FOR MINSTEPENSJONISTENE!
14/6  SENTERPARTIET VIL HA REELL LIKESTILLING I ARBEIDSLIVET
13/6  FrP sviktar dei eldre
13/6  Regjeringen med Frp tar ikke lokale behov på alvor i eldreomsorgen
13/6  Ap og regjeringa svekker Folkeforsvaret
13/6  Fortsatt obligatorisk KRL i lærerutdanninga
13/6  Ei kollektivmelding for byar og bynære strøk
12/6  En målretta og effektiv klimapolitikk
12/6  Senterpartiet tar lokale behov på alvor i eldreomsorgen
12/6  Glede over fortsatt rutedrift
12/6  Senterpartiet støtter et nasjonalt kommuneforlik
12/6  Glede over fortsatt rutedrift på Leirin
12/6  Vi har ikke råd til å la være!
11/6  Barnehageforliket - en seier for barna
9/6  HVORFOR VIL PER KRISTIAN FOSS FLAGGE UT FISKEGARN-PRODUKSJONEN MED 1000 ANSATTE?
7/6  Vil regjeringa likevel gje meir pengar til kommunane?
6/6  Senterpartiet om revidert budsjett: Mer oljepenger til distrikt, helse og bolig
5/6  Ordfører møtte Kommunalministeren til debatt i Stortingssalen
5/6  Nord-Norge sviktes!
5/6  MER TIL LØNNSOMME PASIENTER
4/6  - Innkall alle landets ordførere!
4/6  Fortsatt 4-årig høgskoleutdanning innen musikk og billedkunst
3/6  Sp-ordførere: - Regjeringen lurer folk og jukser kommunene
2/6  Inger Enger gjenvalgt som Senterkvinneleder
2/6  Mer makt til kommunestyret
2/6  Gass-Norge som julegave til EU?
2/6  Senterkvinnene krever likeverdige pensjonsvilkår
2/6  Prioriter offentlege tenester framfor privat forbruk
1/6  - EUs gassdirektiv vil koste Norge 10 milliarder i året.
1/6  - Kamp for kjønnsnøytrale pensjoner.
1/6  - Ikke gjør endringer i statskirken til hastesak!
31/5  AKSJON FOR DE KOMMUNALE VELFERDSTILBUDENE
31/5  Regjeringa og Ap tvinger gjennom uforsvarlig behandling av Gassdirektivet!
30/5  Regjeringa og Ap tvinger gjennom uforsvarlig behandling av Gassdirektivet!
29/5  Lederskifte i Senterungdommen
29/5  Innbyding til landsmøte i Senterkvinnene 1. - 2. juni 2002.
26/5  Endring av tippenøkkelen-eit historisk løft for kultur-Norge!
23/5  Senterpartiet vil bruke mer oljepenger
23/5  VI KAN BRUKE NOE MER OLJEPENGER
22/5  Senterpartiet vil sikre en reell barnehagesatsing
22/5  Sp vil ha politisk styrt rente i Lånekassa
18/5  VIL STATSMINISTEREN BIDRA TIL AT JOBB-LØFTENE OPPFYLLES?
16/5  Manglande tillit til kommunane - Regjeringa rammar velferden til innbyggjarane
16/5  Sp vil fjerne skatteskjerpelsene på kjøregodtgjørelse
16/5  Enoksen utfordrer regjeringen om Hasviks framtid
16/5  Svekket eldreomsorg, skole- og barnehagetilbud!
16/5  Enoksen utfordrer Forsvarsministeren i Berntsen-saken
16/5  Meget uklokt av SAS å søke og omgå intensjonene i Arbeidsmiljøloven
15/5  Ekstraskatt på arbeidsreiser må bort !
15/5  KYNISK ANSVARSFRÅSKRIVING
15/5  Et svik mot de eldre og kommunene
14/5  Kommunalministeren forstår ikke alvoret i Vardø-saken
14/5  REDUSERT ÅRSAVGIFT I DISTRIKTENE BLIR NEDSTEMT
14/5  MOMS-FRITAK FOR FJERNVARME I NORD-NORGE
13/5  Barnematdirektivet - gambling med barns helse.
8/5  Stortingsflertallet gjør hvitvasking av penger lettere
8/5  Forsvaret vil fremdeles gjennomføre sine planer for Halkavarre!
7/5  Revidert Nasjonalbudsjett: Alarmerende for distriktene
7/5  Lik økonomisk støtte ved assistert befruktning og adopsjon fra utlandet
7/5  Skule og eldreomsorg taper i revidert budsjett
7/5  Revidert nasjonalbudsjett: Lite å glede seg over for Oppland
7/5  Gjennomslag for SP om bredbåndsutbygging
7/5  Dramatisk skifte i distriktspolitikken
7/5  Senterpartiet ønsker sterkere satsing på barnehagesektoren!
7/5  Regjeringa svikter Jugendstilsenteret i Ålesund!
7/5  Senterpartiet med bekymring for landslinjene
7/5  NORDRE LAND OG VANG MISTER KRAFTSKATT
6/5  Etiske retningslinjer for oljefondet nå!
3/5  Skambud fra Regeringen
3/5  Senterpartiet krever at boplikt-vedtaket må omgjøres!
3/5  Et opplegg for nedlegging av lokalsykehus
30/4  Distriktspolitisk kalddusj fra regjeringen
26/4  Togruter på anbud gir dårligere tilbud
26/4  Etterlyser ærlighet og alternativer
18/4  Husbankens lån- og tilskuddsmidler 2002
18/4  Regjeringa må setje i verk strakstiltak for einslege mindreårige asylsøkjarer
15/4  INNBYGGERNE KREVER HANDLING - RIKSPOLITIKERNE SKAPER TILLITSKRISE
15/4  REGJERINGEN VELGER STATSBYRÅKRATIET FRAMFOR FOLKESTYRE
15/4  JA TIL EN DUGNAD FOR DESENTRALISERING
12/4  DEFENSIV STATSRÅD OM RASSIKRING!
12/4  Senterpartiets ordførerkonferanse
12/4  Krev meir pengar til fergene i Møre og Romsdal
12/4  Om Regjeringens forslag til ny oppgavefordeling: - Opplegg for større kommuner og mer byråkrati
11/4  KULTURBÅT
10/4  Regjeringen må redde den differensierte arbeidsgiveravgifta
10/4  Stortinget må ta tak i krigsbarnsaka
10/4  KrF og Venstre tør ikke ta opp kampen mot EUs patentdirektiv
9/4  - KrF og Venstre har lurt velgerne
7/4  FORNY LANDBRUKSPOLITIKKEN!
7/4  - Sp vil ha folkerøysting om statskyrkja.
7/4  Ja til nasjonalt vernepliktsforsvar, nei til vervet krigshær!
7/4  Sats på lokalsendinga, NRK!
7/4  Ingen flere liv å miste!
6/4  - Regjeringas forsvarspolitikk det brukne geværs politikk
5/4  Sp vil sikre vernepliktsforsvaret og Heimevernet
5/4  Behov for fredsbevarende styrke i Midt-Østen
22/3  FINT AT DET BLIR KOMMUNAL SELSKAPSSKATT IGJEN.
18/3  Ja til Folkekirke
18/3  Støtte til assistert befruktning
17/3  La Jaffa-appelsinene råtne i butikken
14/3  Ap og SV vil svekke den private eiendomsretten
14/3  Bondevik + Judas = ??
8/3  Senterpartiet må klargjøre sitt syn på statskirken!
8/3  Innstilling fra Senterpartiets landbrukspolitisk arbeidsgruppe
7/3  Framleis ei brei og inkluderande folkekyrkje
4/3  LIVSKRAFT OG FRAMTIDSTRU
4/3  REGJERINGEN SVEKKER DET LOKALE FOLKESTYRE OG FORSTERKER SENTRALISERINGEN.
4/3  BRUK VETORETTEN MOT BARNEMATDIREKTIVET
4/3  Mer demokrati, ikke mindre !!
28/2  3-dagers arbeidsuke på Stortinget?
28/2  Nødvendig med aktivt eierskap
28/2  Underskriftskampanje for bredbånd
28/2  Miljøsvik fra Kristelig Folkeparti
27/2  Regjeringa negativ til møteoffentlighet for helseforetaka!
27/2  Ansvarsfraskrivelse fra statsråd Clemet
25/2  Pressekonferanse med tema: "Senterpartiet bygger valgplattform"
22/2  Forslaget om å leggje ned 36 fiskerikontor blir tatt opp i spørjetimen i Stortinget
21/2  LEVER VI I HVER VÅR VERDEN,- SOSIALMINISTER ?
15/2  Hva vil regjeringen med fylkeskommunen?
15/2  Klar korreks til Regjeringa
14/2  Urimelig forskjell i regelverk mellom elever og lærlinger når det gjeld reiserabatt
11/2  Regjeringens tilsynelatende desentralisering av miljø- og landbruksoppgaver - Et politisk narrespill.
8/2  Nok er nok: - Boikott vinterlekene i USA
7/2  Odd Roger Enoksen på fylkesårsmøter i Senterpartiet
7/2  - Landet og kundene taper på Sparebank AS
6/2  SPONHEIM OG 13 - 14 KYR
6/2  Deltakerlovens framtid
1/2  Dei statlege helseføretaka og lov om offentlegheit og målbruk!
1/2  Senterpartiet vil redusere flyprisane
31/1  Regjeringa forholder seg passiv
24/1  SAMD I MÅLA, DJUPT USAMD I VERKEMIDLANE
23/1  Statsråd Solberg på tilbaketog
22/1  Nå må Ludvigsen sette ned foten overfor EU!
21/1  Krever protest mot den amerikanske behandlingen av afghanske fanger
16/1  Sponheim varsler ny distriktsfientlig landbrukspolitikk
15/1  Er Utlendingsnemnda god nok ?
14/1  {Ingen tittel}
10/1  All makt til dei statlege helseføretaka?
9/1  Plassering av vegkontoret i Møre og Romsdal.
9/1  Kommunalministeren opptrer feigt overfor innbyggjarane i småkommunane

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data