This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

Pressemeldinger fra Senterpartiet 2001

19/12  Senterpartiet foreslår selvfinansierende fraktutjevningsfond
19/12  Uklar eller uinteressert statsminister?
17/12  Undrende til Norges votering i Sikkerhetsrådet
13/12  Helseministeren fraskriver seg ansvaret for fremdriften på nye SIA
10/12  SPAREBANK-A/S ET KJEMPETAP FOR KUNDENE
7/12  Senterpartiet aleine om å foreslå økte midler til uttak av skadedyr
6/12  Et steg nærmere nytt høyskolebygg på Kronstad
6/12  Enoksen om AS i samferdselssektoren
6/12  Senterpartiet går inn for kraftig vegsatsing
5/12  Johan J. Jakobsen og Enger Lahnstein på veggen i Senterpartiet
4/12  Tverrpolitisk forslag om å stoppe nedleggingen av NRKs distriktskontor
3/12  Kommunalkomiteen vil rette opp den økonomiske ubalansen i kommunane
3/12  Bondeanger i kommunalkomiteen
3/12  Stipendandelen økes til 40 %
30/11  Regjeringen tapte kampen om salg av statlige eierandeler
29/11  NRK`s nedlegging av distriktskontorer kan ikke aksepteres!
28/11  Prinsessen må få egen apanasje
27/11  Selvforskyldt valgkatastrofe 16
27/11  Statsbudsjettet tilgodeser de rikeste!
27/11  Uverdig og smålig avslutning på eldrereforma!
26/11  Innstilling frå Senterpartiets val-evalueringsutval litt forsinka.
22/11  Kværner må sikrast stabilitet
21/11  Staten må dekkja heile sjukehusunderskotet
18/11  Samarbeidspartier uten samarbeidsvilje
14/11  Svikter Bondevik Møre- og Romsdal?
12/11  KrFs nye janusansikt i alkoholpolitikken
12/11  Ingen offensiv fra Samarbeidsregjeringen mot økende ungdomsproblemer
12/11  MYE GJENSTÅR I ELDREOMSORGEN
9/11  Senterpartiets alternative statsbudsjett 2002: Sp-forslag om styrking av skolesektoren
9/11  Senterpartiets alternative statsbudsjett 2002:
9/11  Senterpartiets alternative statsbudsjett 2002: Kraftig styrking av utdanningsbudsjettet
9/11  Senterpartiets alternative statsbudsjett 2002: 1 milliard til veg- og ferjesatsing
9/11  Senterpartiets alternative statsbudsjett 2002: MER TIL FRIVILLIGHETSARBEID
9/11  Senterpartiets alternative statsbudsjett 2002: Bedre helsetilbud med Sp's budsjett
9/11  Senterpartiets alternative budsjett: OFFENSIV DISTRIKTS- OG VERDISKAPINGSPOLITIKK
9/11  Senterpartiets alternative statsbudsjett 2002: INNLANDET OG NÆRINGSLIVET MÅ STYRKES
9/11  Senterpartiets alternative statsbudsjett 2002: Bedre helsetilbud med Sp's budsjett
9/11  Stor-gevinst for dugnadsfolket: SKATTEFRITAK FOR GAVER TIL LOKALE LAG OG FORENINGER
9/11  OPPSIKTSVEKKENDE HØYREDREINING !
9/11  OPPSIKTSVEKKENDE HØYREDREINING !
9/11  Alvorlige anslag mot distrikts-Norge
9/11  Senterpartiets alternative statsbudsjett 2002: Sp foreslår 35 nye prestestillinger
9/11  Kommentar til Regjeringa sitt statsbudsjett: Dramatisk kutt for ekspressbussar
9/11  Mens småbarnsforeldre venter på Samarbeidsregjeringens barnehagepolitikk…
9/11  INVITASJON TIL PRESSEKONFERANSE
8/11  - Nok barnehageplasser - rimelige barnehageplasser - valgfrihet for foreldrene
8/11  En sterk satsing på distrikt og utjamning
7/11  Presentasjon av Senterpartiets alternative statsbudsjett
5/11  Afghanistan - videre håndtering
5/11  Stopp bruken av klasebomber
5/11  Forebygge bedre og bygge videre!
5/11  Dagfinn Sundsbø ny generalsekretær i Senterpartiet.
4/11  Pressekonferanse med partiledelsen i Senterpartiet
1/11  Stykkprisfinansiering av barnehagene - hva blir konsekvensene?
26/10  Inger Engers innlegg i trontalen/tiltredelseserklæringen
24/10  Enoksen: - Åpner for flertallsregjering sentrum - Ap
21/10  Nei til krig og terror!
21/10  Fattigdom i Norge er skammelig!
17/10  JEG SER FRAM TIL Å ARBEIDE I FINANSKOMITEEN
12/10  Et meget klokt valg
11/10  Statsbudsjettet: LÆRERE, OMSORGSARBEIDERE OG LOKALPOLITIKERE SETTES I GAPESTOKKEN
11/10  Barn og eldre tapere i statsbudsjettet!
31/8  Sp ber Regjeringen stanse all leteboring i Barentshavet
17/8  SP aksjonerer for gratis riksvegferger
12/8  Høyere matskatt med Høyre - Ligg unna matmomsen
12/8  Nasjonal dugnad for kulturminnevernet
12/8  Framtida sitter på skolebenken
11/8  - Senterpartiet utsteder distriktskontrakt
10/8  Ta hele Norge i bruk!
9/8  Krafttak for frivillig kultur- og idrettsarbeid
8/8  Fullstendig vanvittig av Helleland.
8/8  Kollektivtrafikk - fra festtaler til handling
25/7  Senterpartiet oppfordrer til opprør i kommunene
26/6  - Villedende om norske matpriser
15/6  SENTERPARTIET STEMMER FOR 250 MILLIONER TIL REGIONSYKEHUSENE
14/6  SUNNHETSMERKING PÅ MATVARER BØR TILLATES.
14/6  GLEDELEG MED FLEIRTAL FOR 2000 NYE BUEININGAR
13/6  GRÅKALLEN BURDE HA BLITT UTREDET NÆRMERE.
13/6  Refusjonsordningen for sjøfolk: HØYRE SVIKTET KABELLEGGINGS-FARTØYENE.
13/6  Jordbruksoppgjøret: ARBEIDERPARTIET DILTER ETTER H OG FR.P.
13/6  KOMMUNER MÅ FÅ BEHOLDE ØKONOMISK TAPSKOMPENSASJON.
12/6  SP SIKRET BEDRE FORSVAR I NORD-NORGE
11/6  LYSPUNKT I DISTRIKTSPOLITIKKEN
11/6  TALER MED TO TUNGER
11/6  Studentboliger i Trondheim: HAR GISKE SOVET I TIMEN?
10/6  Forsvarsnederlag for regjeringen: GJENNOMSLAG FOR SENTRUM !
10/6  Magnhild Meltveit Kleppa om sjukehusoppgjeret: ARBEIDARPARTIET LENAR SEG PÅ FRAMSKRITTSPARTIET
8/6  Magnhild Meltveit Kleppa om dei økonomiske rammene for kommunane neste år: HOVUDMOTSTANDARANE FINN KVARANDRE NOK EIN GONG
8/6  SND MELDINGEN: FYLKESKOMMUNENE FÅR ØKET INNFLYTELSE.
7/6  ARBEIDARPARTIET SVIKTAR DISTRIKTA
7/6  STATLIG EIERSKAP MÅ OMORGANISERES
7/6  KVALITET VIKTIGERE ENN NAVN
7/6  SP FORESLÅR AT SAMISK HØGSKOLE FÅR NYE LOKALER
7/6  Kommentar til stortingsmelding om høyere utdanning og KUF-komiteens innstilling: STORTINGSFLERTALLET LYTTER IKKE TIL STUDENTENE
7/6  KOMMUNENE MÅ FÅ 16 MRD KR EKSTRA NESTE ÅR
7/6  Kommentar til revidert nasjonalbudsjett: AP OG HØYRE SVIKTET VEI OG SKOLE
1/6  STUDENTENE BØR FÅ TOMTEN PÅ ROSENBORG.
1/6  UNGDOM MÅ FÅ ET EGET SND
1/6  HANDEL MED SPIKER OG MAT ER IKKE DET SAMME.
31/5  Når dyrlegenes ”lønn” skal fastsettes: STORTINGET BLIR ANKE-NEMND
31/5  HØYRE UNDERGRAVER ØKT TILSTEDEVÆRELSE I NORD-NORGE
30/5  Næringskomiteens behandling av nye oppdrettskonsesjoner: GJENNOMBRUDD FOR EN NY HAVBRUKS-POLITIKK
19/5  Jordbruksoppgjøret: ARBEIDERPARTIET EN UÆRLIG SAMARBEIDSPARTNER I JORDBRUKS­POLITIKKEN.
18/5  STATSMINISTEREN SIER NEI TIL BEDRE VEI I NORD-NORGE
18/5  Spørsmål i spørretimen om Hustadmarmor: KNALLHARDE STØYKRAV TIL NÆRINGSLIVET
16/5  RIT 2000 i spørretimen: VIL TØNNES SPONTAN-UTREDNING FORSINKE?
16/5  POSTEN HAR LURT FOLK I DISTRIKTENE
15/5  POLITIDISTRIKTET I LOFOTEN/VESTERÅLEN BLIR LAGT NED
15/5  Johan J. Jakobsen om innstillingen til Europameldingen: - EUS DEMOKRATISKE UNDERSKUDD ØKER - EU PÅ VEG MOT EN FØDERAL UNION
15/5  AP OG FRP HINDRER ROMSLIGERE FRITAKSPRAKTISERING I KRL FAGET.
15/5  NEDERLAG FOR REGJERINGEN - TINGLYSING FORTSATT I DOMSTOLENE
15/5  BARE SENTRUMSPARTIENE VILLE REDDE ”SORENSKRIVER'N”
14/5  IT-debatten i Stortinget: HAR DESENTRALISERING BLITT ET UKJENT FREMMEDORD FOR ARBEIDERPARTIET?
11/5  Enoksen om revidert nasjonalbudsjett: - SENTERPARTIET ØNSKER MER TIL VEIER, SKOLER OG BARNEHAGER
11/5  Magnhild Meltveit Kleppa om kommuneproposisjonen for 2002: UAKSEPTABELT OPPLEGG
10/5  SP VIL HA RENTEFRITT STUDIELÅN
10/5  REGJERINGA OVERSER STORTINGSVEDTAK
10/5  SENTRUMSPARTIENE UTARBEIDER ALTERNATIV OMSTILLINGSPLAN FOR FORSVARET
10/5  KRF, SP OG V: ALTERNATIV OMSTILLINGSPLAN FOR FORSVARET
9/5  FISKERIMINISTEREN MÅ HINDRE KRISE I NÆRINGA
9/5  HELSEMINISTEREN MÅ SIKRE AMBULANSETJENESTEN
8/5  SP VIL FLYTTE 2000 STATSANSATTE UT AV OSLO NÅ
8/5  REGJERINGEN MOTARBEIDER BREDBÅND TIL HELE LANDET
8/5  Kommentar til Regjeringa sitt forslag om å avbemanne alle fyrstasjonane: SENTERPARTIET VIL OPPRETTHALDE BEMANNA FYRSTASJONAR
4/5  Kosmos instruks i Kværner-saken i spørretimen: HAR REGJERINGEN VALGT SIDE?
4/5  Jordbruksforhandlingene: REGJERINGEN OVERSER STORTINGETS VEDTAK
27/4  NEGATIVT HASTEVEDTAK OM ENHETSKVOTER
27/4  SND-MILLIONENE TIL RØKKE I SPØRRETIMEN: SKAL SND ALENE FÅ BESTEMME HVOR FOLK SKAL BO?
26/4  TIDA INNE FOR ET OPPGJØR MED EØS
25/4  GRETHE KNUTSEN-FONDET: HAR STATSRÅDEN MISTET TROEN?
24/4  SKUFFENDE AV STATSRÅD GISKE OM HÅNDVERKSFAG
5/4  STORTINGET VIL SIKRE HÅNDVERKSFAGENE
5/4  Om behandlingen av flyktningmeldingen: GLEDELIG AT FOKUS ER SATT PÅ ENSLIGE, MINDREÅRIGE ASYLSØKERE
30/3  KONSESJONSLOVEN: STATENS FORKJØPSRETT AVVIKLES.
30/3  SP OG BOLIGSKATT: VANLIG BOLIG SKAL IKKE SKATTLEGGES
30/3  DEMOKRATIREFORM - EN STOR SELVMOTSIGELSE
29/3  STØ KURS I FEIL RETNING
28/3  UNGDOMSTRINNET PÅ DAGSORDEN I SPØRRETIMEN
27/3  - STATSMINISTEREN FRASKRIVER SEG ANSVARET
25/3  ENHETSKVOTER I KYSTFLÅTEN: NEI TAKK
22/3  SENTERPARTIET SIKRER FLERTALL FOR ØKTE MIDLER TIL VERNEVERDIGE KIRKER
22/3  BRUK POSTENS EIENDOMMER TIL UNGDOMSBOLIGER
20/3  Saken om privatskolen Oasen barneskole: LIKEBEHANDLING VIKTIG
15/3  GISKE ENIG MED TINGELSTAD OM STUDIETILBUD I ØKOLOGISK LANDBRUK
14/3  NORGES HANDELSAVTALER MÅ REFORHANDLES FOR Å IVARETA MATVARE-TRYGGHETEN OG DYRE- OG FOLKEHELSA.
14/3  HELSEMINISTEREN UTEN ANELSE OM KONSEKVENSER AV NORSK SCHENGEN-TILKNYTNING
13/3  LANDBRUKSMINISTEREN GJØR IKKE JOBBEN SIN
9/3  INGEN ENDRINGER AV REFUSJONSORDNINGEN NÅ!
9/3  Om stortingsmeldingen om høyere utdanning: REGJERINGENS FORSLAG KREVER VILJE TIL ØKONOMISK LØFT
5/3  DEBATTEN OM KUGALSKAP: FØRE-VAR-PRINSIPPET GJELDER I EUROPA, MEN IKKE I NORGE.
2/3  SOSIALMINISTER GURI INGEBRIGTSEN UNNLOT Å SVARE!
1/3  AP, H OG FRP VIL IKKE STOPPE IMPORT AV KUGALSKAP
27/2  Avklaring i næringskomiteen: OGSÅ GRUNNEIERNES RETTUTGIFTER SKAL DEKKES AV STATEN VED REINBEITEKONFLIKTER.
23/2  DELING AV PENSJONSPOENG I FELLES VERKSEMD
22/2  LEIT AT MELBU-SAMFUNNET IKKE FÅR DET DE HAR BLITT LOVET.
21/2  EØS-AVTALEN STRAFFER INDUSTRIEN.
16/2  Johan J. Jakobsen på årsmøtet i Nord-Trøndelag Senterparti: - STOLTENBERG OG JAGLAND ÅPNER FOR NORSK EU-MEDLEMSKAP I NESTE STORTINGSPERIODE.
16/2  KOMMENTAR TIL EVALUERING AV KONTANTSTØTTEORDNINGEN
15/2  SENTERPARTIET FORESLÅR 900 MILL. KR. MEIR TIL SAMFERDSEL PR ÅR.
14/2  EØS-AVTALEN KAN FØRE TIL SKATT PÅ TIPPE- OG LOTTOGEVINSTER.
13/2  Kugalskaps-redegjørelsen: NÅ MÅ BILLIGMAT- POLITIKKEN VÆRE PASSÉ
12/2  SENTERPARTIET VIL STYRKE OMSORGSARBEIDERNES RETTIGHETER
9/2  TRONDHEIM SOM MATSENTRUM VIL TAPE PÅ NEDLEGGING AV FJØRFE-SLAKTERI
9/2  Stortingsbehandlinga av Nasjonal Transportplan: POSITIVT FOR SOGN OG FJORDANE
9/2  Senterpartiets forslag til Nasjonal Transportplan: SENTERPARTIETS FORSLAG GIR BETRE DISTRIKTSPROFIL
9/2  SENTERPARTIET MED STERK FERJESATSING
8/2  Havbruksdebatten: GODBIT-VIS UTFLAGGING AV KYSTEN MÅ STOPPES
1/2  Odd Roger Enoksen (Sp) med spørsmål til landbruksministeren: HVILKET RISIKONIVÅ FOR KUGALSKAP KAN AKSEPTERES
31/1  VI MÅ IKKE GLEMME ROVDYRPROBLEMENE I NORD-NORGE.
31/1  LODDEFISKET MÅ BEGRENSES.
26/1  LODDA MÅ FORVALTES FORSIKTIG.
24/1  Kugalskap og matsminke: REGJERINGEN OVERSER HELSEMYNDIGHETENES RÅD OG FORBRUKERNES KRAV.
23/1  HAVBRUKSPOLITIKKEN: FISKERIMINISTEREN BURDE VÆRE MER KONKRET.
19/1  MATSMINKE: ARBEIDERPARTIET, FREMSKRITTSPARTIET OG HØYRE PRIORITERER EU-TILPASNING
19/1  MATVARENE BØR UTSTYRES MED SUNNHETSMERKING
16/1  Matsminkesaken i Næringskomiteen: BEKLAGELIG FLERTALL FOR AT HELSEHENSYN MÅ VIKE
16/1  STADIG MER KUGALSKAP: SP VIL FORBY IMPORT AV STORFE OG STORFEKJØTT.
15/1  POLITISENTRALISERING KAN SVEKKE KAMPEN MOT KRIMINALITET.
11/1  FANGSTEN AV HVAL MÅ KUNNE ØKES.

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data