This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

Pressemeldinger fra Senterpartiet 1998

17/12  NYMO HAMRET LØS MOT JA-SIDEN I DEBATTEN OM VETERINÆRAVTALEN
16/12  MER FRIHET OG ANSVAR TIL KOMMUNENE
9/12  ROGALAND TEATER
6/12  Ny reform: MER FRIHET OG ANSVAR TIL KOMMUNENE
2/12  KJEDEMAKT OG SAMFUNNSANSVAR
2/12  SENTRUMSPARTIENE FIKK TILSLUTNING FOR STOR ØKNING TIL KYST­VAKTEN.
5/11  SENTERPARTIETS STORTINGSGRUPPE GÅR IMOT VETERINÆRAVTALEN.
5/11  SAMLET SP-GRUPPE STEMMER MOT VETERINÆRAVTALEN
29/10  TILTAK FOR Å HINDRE MARKEDSFØRING RETTET MOT BARN OG UNGE
29/10  POLITISK VILJE TIL Å IVARETA GAMLE HÅNDVERKSFAG
27/10  OTERBESTANDEN I TROMS OG NORDLAND FOR STOR
23/10  INTERPELLASJON OM KJEDEMAKT I DAGLIGVAREHANDELEN
18/6  SENTRUM OG AP STÅR SAMMEN OM KOMMUNERAMMENE
17/6  ARBEIDERPARTIET, FREMSKRITTSPARTIET OG HØYRE SKAPER USIKKERHET I OPPDRETTSNÆRINGEN.
16/6  Revidert nasjonalbudsjett: HOVUDTREKKA I NASJONALBUDSJETTET FOR 1998 LIGG FAST
16/6  TILSLUTNING TIL REGJERINGENS ØKONOMISKE RAMMER FOR KOMMUNESEKTOREN I 1999
15/6  ELEVEN I SENTRUM
5/6  GARDERMOEN-OFRENE: SENTERPARTIET GÅR INN FOR BILLIGHETS­ERSTATNING
5/6  SENTERPARTIET GÅR INN FOR BILLIGHETSERSTATNING PÅ GARDERMOEN
26/5  DYRKET MARK OG FRIOMRÅDER MÅ TAS BEDRE VARE PÅ.
24/4  KVALITETSSIKRING I PRIVATE BARNEVERNSINSTITUSJONER
2/4  BISPEUTNEVNINGEN OG DET KIRKELIGE VOTUM.
26/3  DET KOMMUNALE FOLKESTYRET BØR GRUNNLOVFESTES
24/3  BYRÅKRATISK PRINSIPPRYTTERI SKADER TRAFIKKSIKKERHETEN
24/3  NÅ MÅ KREFTBEHANDLINGEN STYRKES
19/3  POSITIVT AT STORTINGSFLEIRTALET KREV STERKARE DISTRIKTS­SATSING AV TELENOR
13/3  OM PIVCOs EL-BILPROSJEKT I SPØRRETIMEN
12/3  KRAFTTAK FOR SKOLEN
6/3  BARNEOMBUDET TROR IKKE PÅ FORELDRENE!
3/3  NYE FORSKRIFTER FRA SKATTEDIRKTORATET: PERSONVERNET BLIR SKADELIDENDE.
26/2  KOSTVANER OG SKOLEMÅLTIDER PÅ DAGSORDEN
17/2  Regionsykehuset i Tromsø: Krisen må løses
10/2  Ekspertisen på informatikkstudiene i Nord-Norge må opprettholdes.
29/1  Når EU bestemmer for oss: BARN OG UNge får mindre ARBEIDSERFARING

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data