This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

Pressemeldinger fra Venstre 2000

28/12  Norge må ha råd til 15 minutters reaksjonstid i Redningshelikoptertjenesten!
22/12  Kontraktsinngåelse for nytt havforskningsfartøy:
22/12  Ber regjeringen redegjøre
21/12  Næringsministeren må redegjøre om frakteflåten!
20/12  - Meningsløs sammenlikning
18/12  Vallas forslag truer organisasjonsfriheten
15/12  spør helseministeren om nytt sykehus for Vestfold
14/12  Venstre om matsminkedirektivene: - Folkehelsen må settes først
14/12  Venstre om Statoil og SDØE: Opplegg for bredt kompromiss
13/12  Venstre krever mer åpenhet i Stortinget
12/12  Energi- og miljøkomiteen avgir innstilling om olje- og gassvirksomheten: Venstre utfordrer Ap, Høyre og Frp om redningshelikoptere
10/12  Venstres landsstyre om NSB: Moe Gustavsen må redegjøre
10/12  Nei til Aps og Høyres nye statsskikk
9/12  Nei til Stoltenbergs genbank
9/12  Stans den utstrakte bruken av varetekt!
6/12  En halv milliard ekstra i Forskingfondet og 270 mill kr mer til universiteter og høyskoler
6/12  Venstre om Kirke-, utdannings- og forskingskomiteens innstilling:
6/12  Venstre om Kirke-, utdannings- og forskingskomiteens innstilling: Ungdomsskolen styrkes med 25 millioner
6/12  Venstre om Kirke-, utdannings- og forskingskomiteens innstilling: Langt steg nærmere nytt studentsenter i Bergen
1/12  Gratulerer kronprinsen med forlovelsen
1/12  Næringskomiteens budsjettinnstilling avgitt torsdag kveld: - Et godt budsjett for reiselivs-Norge
30/11  - Ingen tvil om at investeringsavgiften fjernes
30/11  Næringskomiteens budsjettinnstilling avgis i dag: Venstre avviser Aps statssosialisme
29/11  - Mere regnvær med Aps gasskraftsosialisme!
18/11  Venstre-gjennomslag for miljø, forsking og arbeidsplasser
16/11  - La kommunene avgjøre butikkenes åpningstider!
15/11  - Havbruksutdanning kan få egne oppdrettskonsesjoner
14/11  Stopp overgrepene mot Falun Gong-bevegelsen
13/11  Venstres sentralstyre: - Sats på kollektivtrafikken!
9/11  - Ikke behov for statlig oppdrettsgigant
8/11  - Underbygger behovet for sjøkart innen 2006
2/11  Sentrumspartienes moms-reform
2/11  - Venstre krever nyoppmålte sjøkart innen 2006
1/11  Vi må ta ansvar for Tautra
30/10  Venstre spør Grete Knudsen om reiselivssanering
29/10  - Feil om skatt på aksjeutbytte
27/10  - IT-Norge trenger pengene mer enn IT-Fornebu
25/10  - Redningstjenesten svever i det blå
23/10  Vent til våren, Sylvia!
20/10  - Har Regjeringa glemt kyst-Norge?
13/10  Venstre om fredsprisen: Gledelig og riktig fredsprisutdeling
13/10  - Venstre vil satse på skogkultur
12/10  - Venstre sier nei til Aps oppdrettsauksjoner
9/10  - Ingen kultursatsing i statsbudsjettet
6/10  Venstre om gasskrafttillatelsen: - Verste miljøuka i manns min
4/10  Ap nedprioriterer miljøet
4/10  - Giske holder ikke løftene
4/10  God, gammeldags floke i næringspolitikken
4/10  - Katastrofalt budsjett for kysten
4/10  Venstre om statsbudsjettet: - Nye spikre i kisten for Bergens-miljøet
4/10  Statsbudsjettet 2001
4/10  - Ap avskaffer distrikts-reiselivet
3/10  - Venstre venter fortsatt på politiske signaler
3/10  - Nei til kameratkjøring i kollektivfeltet
2/10  Fritids- og småbåtregisteret: - Ikke bøter
29/9  For dårlig for distrikt og miljø
28/9  20 punkter for en liberal framtid
28/9  Venstre løfter fram skole, forsking og kultur
27/9  Venstre foreslår grunnlovsfestet lokalt selvstyre
17/9  Forny sidemålsundervisningen
17/9  Auka arbeidsinnvandring for å sikre velferden
17/9  Samarbeidet mellom Nordvest-Russland og Norge må intensiveres
17/9  Større fleksibilitet i sykelønnsordningen
16/9  Venstre-krav til statsbudsjettet 2001: Et solidarisk fremtidsbudsjett
16/9  - Fremskrittspartiet uaktuell regjeringspartner
11/9  Flere kommunebudsjetter på Internett!
5/9  - Skadelig symbolpolitikk fra Regjeringen
4/9  Venstre forlanger Beiarn-stopp: Statsråden må ta stortingsflertallet på alvor
4/9  IMF og Verdensbanken må reformeres
31/8  - Viktig demokratisk initiativ fra Onarheim
13/8  Boligeiere må få kompensert renteøkningen
13/8  Venstre vil ha økt arbeidsinnvandringen
11/8  Forsvarets eiendommer må komme folket til gode
9/8  Boligeiere må få kompensert renteøkningen
9/8  Til pressen: Invitasjon til grilling med Lars Sponheim
9/8  Umoderne av Jagland
29/6  Venstre om innstillingen fra Forsvarspolitisk Utvalg (FPU): - Stabilitet i nordområdene må få sterkere fokus
20/6  - Skrinlegg gasskraftverkene - sats på ny teknologi
18/6  - Nødvendig med tiltak
18/6  - Skytefelt må behandles på nytt
18/6  - Eit informasjonssamfunn for alle
18/6  Nei til tomme scener i distrikts-Norge
17/6  Venstre ber om vurdering av sanksjonene mot Irak
16/6  Gunnar Kvassheim (v) om gasskraft og Regjeringens Handlemåte: - Svekket tillit til miljøvernministeren
15/6  Regjeringa utarmar kommunane
13/6  Fregattsaken kan gå tilbake til Stortinget
9/6  Gjennomslag for Venstre-forslag. Offentlighet for Stortinget
9/6  - Stortinget har oppfylt Stoltenbergs løfter
9/6  Utbygging av Nordsjøen bør være under folkevalgt ledelse!
7/6  Stortingsflertallet vil avvise Aps reiselivskutt
2/6  Nytt Ap-øl: - Nei til sosialdemokratisk skvip
31/5  Nyskapingspolitikken som ble borte
29/5  - Arbeiderpartiet er ikke til å stole på
26/5  Beiarnvassdraget: Klar melding til Akselsen
25/5  Forsvarskomiteen på Stortinget avgir innstilling om nye fregatter: - Gledelig klarsignal for fregattbygging
19/5  - Innholdsløs miljømelding
19/5  Venstre om kommuneøkonomi-proposisjonen: - For svakt for kommunene
12/5  Revidert nasjonalbudsjett: Skuffende utgangspunkt for sentrumsløsninger
12/5  - "Superminister" uten budsjett
12/5  Revidert nasjonalbudsjett: - Svak og passiv oppfølging av forskingsmeldingen
10/5  Venstre advarer mot oljeleting utenfor Vesterålen
8/5  - Venstre avviser styrer med eksternt flertall
4/5  - Gledelig landbruksforlik - gir forutsigbarhet og sikre rammevilkår
4/5  - Regjeringen lar forskningen flyte fritt
3/5  - Positivt for frilans-journalister
3/5  Ytringsfrihetsdom: - Pinlig for Norge
13/4  Forenklings-regnskap i alle etater og kommuner
7/4  - Skjær ned på a-etaten
30/3  Venstre for mer åpenhet
24/3  - En provokasjon hvis Ap trekker landbruksmeldinga
24/3  - Viktig opsjonsvedtak
16/3  30 nye medlemmer i Venstre de siste dagene
2/3  Næringskomiteens innstilling om Fornebu-senteret: Skuffende, men ikke overraskend
27/2  Felles europeisk ansvar for menneskerettighetene
27/2  IT-senter må ikke endre rammevilkår for forskningsparker
27/2  Venstres landsstyre utfordrar Arbeidarpartiet i gasskraftsaka
4/2  Ny vår for Venstre
4/2  {{Ingen tittel}}
24/1  Aud Folkestad foreslått som ny nestleder i Venstre.
13/1  - Grov overtramp av sjømannsforbundet
11/1  - Norge bør ha ledertrøya for rene gasskraftverk
11/1  Venstre-oppfordring til NSB: Bruk offentlighetsloven!

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data