This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

Pressemeldinger fra Det norske Arbeiderparti 2000

20/12  J@glandbrev
19/12  Tvangsundersøkelser kan ankes
19/12  - Frp med usann P4-reklame
13/12  Mer til asfalt og kollektivtrafikk
13/12  Jobber for gratis skolebøker
12/12  Om nyfattigdom og videreutdanning
12/12  - Handlingsplan for eldreomsorg gir resultater
7/12  Om matvaresikkerhet 6. desemeber 2000
6/12  Øyangen om medisinsk bruk av bioteknologi
5/12  J@glandbrev
4/12  Innlegg om justisbudsjettet 4. desember 200
4/12  Innlegg om justisbudsjettet 4. desember 2000
4/12  Innlegg om justisbudsjettet 4. desember 2000
4/12  Om vold mot kvinner 04.12.00
4/12  Den internasjonale aidsdagen
1/12  Norge må være pådriver
30/11  Vil forby kloning
28/11  Eirin Faldet i finansdebatten 28.11.00
28/11  Innlegg i finansdebatten 28. november 2000
28/11  Innlegg i finansdebatten 28. november 2000
28/11  Innlegg i finansdebatten 28. november 2000
21/11  J@glandbrev
18/11  Arbeiderpartiet i nytt budsjettforlik med sentrum
17/11  Sanksjonane mot Irak bør bli endra
13/11  Landsmøtets vedtak om Europa og EU
13/11  4. Investeringer i kunnskap og næring
13/11  5. Olje og gasspolitikken
13/11  6. Gode kommunikasjoner i hele landet
12/11  7. Bedre forbruker-rettigheter
12/11  8. Mediesamfunnet
12/11  2. Verdens barn
12/11  1. Internasjonal politikk
12/11  3. Kamp mot rasisme
7/11  J@glandbrev
7/11  Handlingsplan for havbruk i Norge
1/11  Støtter resolusjon om kjernefysisk nedrusting
1/11  Brev fra Stoltenberg 1. november 2000
31/10  St@tsministerbrev
24/10  J@glandbrev
20/10  - Feil i Vårt Land om bistand
19/10  Innskuddsbasert pensjon på plass
18/10  Knudsen utfordrer kommunikasjonsbransjen
18/10  St@tsministerbrev
16/10  - Barn kan ikke streike mot feil politikk
16/10  Fornøyd med salg av Kreditkassen
13/10  Avviser Frp-forslag om streikebryteri
12/10  - Miljømeldingen en milepæl
12/10  - Bevare forsvarseiendommer til friluftslivsaktiviteter
12/10  Viktig å gjenoppta kontakten med Serbia
11/10  Klart for innskuddsbasert pensjon
11/10  - Større handlefrihet for kommunene
11/10  - Større innsats mot gjengkriminaliteten
11/10  - 70.000 fattige barn er et nasjonalt ansvar
10/10  - Internasjonalt engasjement viktigere enn noen gang
10/10  - Ansatte støttespillere i fornyelsen av offentlig sektor
10/10  - Hagen snur etter vinden
24/9  - Vi vil sikre velferdskommunen
24/9  Arbeidsrelaterte sykdommer
24/9  Farsrollen
24/9  Likestilling - kvinner og ledelse
24/9  Norges forhold til EU
24/9  Barn og kvinner som ofre for kriminalitet
24/9  Utdanningspolitisk uttalelse
24/9  Psykiatri
19/9  St@tsminister
13/9  For mange kvinner på for små stillinger
12/9  J@glandbrev
8/9  Frp og kommuneøkonomien
7/9  St@tsministerbrev
29/8  J@glandbrev
22/8  - Tydeligere stat og sterkere kommuner
21/8  - Mer penger til helse - omorganisering av sykehusene
14/8  J@glandbrev
11/8  - Statsministeren med klar tale
8/8  St@tsministebrev
7/8  St@tsministerbrev
3/8  Føler seg misbrukt av Dagbladet
2/8  J@glandbrev 1. august 2000
12/7  - Arbeiderpartiet har klare mål
7/7  Ap kjøper deler av Folketeaterbygningen
4/7  J@glandbrev
3/7  221 innspill til programmet
29/6  Kvinnepolitisk styre vil delprivatisere Statoil
29/6  - Statoil-beslutning i november
27/6  St@tsministerbrevet
27/6  J@gland-brev
20/6  EUs patentdirektiv
20/6  Regjeringens første 100 dager
19/6  Vedtak fra Arbeiderpartiets sentralstyre 19. juni 2000 om EUs Patentdirektiv.
16/6  - Forundret over Sentrums skatteforslag
15/6  Må få lettere innpass på arbeidsmarkedet
15/6  - En politikk for å løfte mindretallet
15/6  - Viktig grunnlag for å føre velferdsstaten inn i en ny tid
15/6  - Senterpartiet svik grendeskulane!
15/6  - Skal ikke betale for et produkt man ikke får
14/6  - Offentlige sykehus må ikke gjøres til forretningsobjekt
13/6  - Mer penger til pasientbehandling
9/6  - Viktig steg mot full barnehagedekning
9/6  Flertall for Regjeringens forslag
9/6  - Kvinner og barns rettssikkerhet styrkes
9/6  - Omorganisering gir flere poststeder
9/6  - Gir nye muligheter for Telenor
8/6  Brudd i samtalene mellom sentrum og Ap
8/6  - Mer penger til sykehusene
8/6  Revidert budsjett i havn
7/6  J@glandbrev
7/6  - Tiltak for mer rettferdig fordeling
5/6  - Aktive tiltak for å få asylsøkere i jobb
5/6  Enoksen har dårlig hukommelse
5/6  - Enklere regler skal gi mer aktiv bistand
2/6  Ikke forhandlinger med Sentrum om revidert nasjonalbudsjett
30/5  Stortinget åpner for bruk av anonyme vitner
30/5  - Bryter med grunnleggende menneskerettigheter
30/5  St@tsministerbrev
29/5  Bred politisk behandling av olje- og gasspolitikken
29/5  St@tsministerbrevet
25/5  - Unge, alvorlige syke får rett til sykepenger
23/5  J@glandbrev
22/5  - Senking av promillegrensen til 0,2
19/5  Flere, bedre og billigere barnehager
19/5  Mål om 50 % statstilskudd til barnehagene
9/5  J@glandbrev
4/5  Enighet mellom Ap og sentrum om landbrukspolitikken
3/5  St@tsminister 3. mai 2000
2/5  Valgmuligheter for internettbrukere
2/5  Ytringsfrihet og rettssikkerhet
30/4  Barnehager - som foreldrene har råd til å benytte
30/4  Solidaritet med Nord-Vest Russland
27/4  J@gland-brev
13/4  Ap vil ha handlingsplan for økonomisk trygghet
5/4  J@glandbrev
24/3  - Sikkerheten må ikke bli en salderingspost
24/3  - Norge må møte kunnskapssamfunnets utfordringer
23/3  - Utdanning for alle føresetnad for rettferdig fordeling
22/3  J@glandbrev
13/3  - Fornebu-saka handsama korrekt
9/3  - Bygging av gasskraftverk ligg innafor loven
7/3  - Vi må ikke glemme de langtidsledige
6/3  J@glandbrev
2/3  Tar opp pendlernes situasjon
1/3  - Kirkerådet forverrer de homofiles situasjon
29/2  Ap legger til rette for bygging av gasskraftverk
23/2  - Sanksjonene mot Irak en humanitær tragedie
23/2  Gjenreiser 1. mai som internasjonal solidaritetsdag
22/2  J@glandbrev
22/2  - Et likeverdig apotektilbud over hele landet
16/2  - Kontantstøtten bidrar til redusert arbeidsstyrke
16/2  - Frp-forslaget kun uttrykk for markeringsbehov
12/2  -Vi trenger en ny nærings- og forskningspoliti
11/2  Oljen og gassen vår felles eiendom
8/2  J@gland-brev
3/2  - Korrektiv til den kommersielle underholdningsindustrien
3/2  64 nye medlemmer hver uke i 1999
2/2  Etterlyser samlet vurdering av kontantstøtten
1/2  - Fjern bruken av kallelser!
28/1  Telia/Telenor-saken: Sterkt kritikkverdig av Regjeringen
27/1  J@glandbrev
27/1  - Trafikksikkerheten må opprettholdes
21/1  Gravdahl ber Sponheim sikre industriarbeidsplasser
11/1  Interpellasjon om evalueringen av kristendomsfaget
10/1  J@gland-brev
6/1  Foreslår lov mot urimelig husleieøkning

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data