This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

Pressemeldinger fra Det norske Arbeiderparti 1998

19/11  LANDSSTYREMØTE 19/11-98
11/10  Kvinner og barnefamilier betaler regninga
25/9  Samarbeid for en stabil og trygg økonomi
24/9  LANDSSTYREMØTE 24/9-98
22/6  Eldreplanen må følges opp
22/6  Arbeidsplassene, velferden og rettferdig fordeling viktigst
26/4  "Et arbeid å leve med "
26/4  Seksuallovbruddutvalget
26/4  Toleranse og solidaritet 1. mai
20/4  Mer miljø med kvotehandel
2/3  Eldresatsingen skal ha høyeste prioritet
13/2  Bedre hverdag for barn og foreldre
12/2  LANDSSTYREMØTE 12/2-98
9/2  To års samværstid og full barnehagedekning

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data