This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

Pressemeldinger fra Sosialistisk Venstreparti 2002

19/12  - Pensjonene må ikke på børs!
11/12  Mattilsynet til Kautokeino - sikring av Harstadmiljøet
5/12  Forsvarsministeren må forhindre at det skjer flyulykker.
5/12  Rolf Reikvam, om utdanningsbudsjettet: - Viser alternativet til høyresidens skolepolitikk
28/11  Krever Stortingsoppnevnt granskingskommisjon
28/11  - Krever den hele og fulle sannhet
26/11  - Trekker meg
23/11  KLARERE HØYREPOLITIKK OG STERKERE BINDINGER TIL FRP
20/11  Foreslår Berge Furre til Nobelkomiteen
12/11  Opposisjonen sikrer flertall for gjeldsofrene
8/11  Invitasjon til Landsstyremøte i SV!
6/11  En milliard verre en antatt
29/10  Vedr. Regjeringens arbeid mot klasebomber
29/10  SVs alternative statsbudsjett
25/10  VEDR. TESTING AV KLASEBOMBER PÅ HJERKINN
24/10  Elevene får rett til godt skolemiljø!
23/10  SV - et åpent parti
22/10  Stopp i torskefisket i Nordsjøen!
18/10  Ett skritt nærmere etisk regelverk for oljefondet
17/10  Gull og grønne skoler?
8/10  Fagre ord, lite handling!
3/10  Trist for miljøet
3/10  Et budsjett for større forskjeller og offentlig fattigdom
3/10  Regjeringen glemmer 98 prosent av elevene!
2/10  Sett barn og unge foran skattelette
2/10  Gi de streikende tariffavtale nå!
15/9  Krig mot Irak er ingen løsning
15/9  Reduser arbeidsløsheten
4/9  Pensjonene må gi trygghet for alle
3/9  Hovedlinjene i barnehagereformen ligger fast
29/8  Husbanken må få minst 2 milliarder i økt utlånsramme i 2003!
27/8  Mer bruk av resirkulert papir kan redde Hurum fabrikker
12/6  Flertall for en bedre miljøpolitikk.
11/6  En fantastisk seier!
3/5  Jordbruksoppgjøret: - Farvel til småbrukeren?
28/2  SV setter søkelyset på Telenors arbeidsgiverpolitikk
26/2  Tar opp Oslo-skolens problemer i Stortinget
7/2  - Positiv globalisering
6/2  - Styrk utenlandsstudiene!

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data