Biografier

Henrik Christian Rørholt


Født: 11.01.1883
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1925-27 1. suppleant Hedmark fylke Gårdbruker, kaptein Senterpartiet

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1925-27 Varamedlem i Toldkomiteen
Møtte for Mellbye 29.01.-11.02, 12.06.-184.06 og 18.06.-24.06.1926.

Personalia:

Født 11.01.1883, Hamar.
Sønn av overiærer Arnold Andersen Rørholt (1842-1915) og Anne Marie Laurentze Borchgrevink (1854-1919).

Utdanning og yrke:

Student - Hamar (1900)
Cand. philos. (1901)
Eksamen - Mil. høyskole (1907)

Medinnehaver - A.s Ole Moss Bruk
Offiser (1904-1917) (avskjed som fastlønnet offiser fra 1. jan. 1917)
Detaljør - Norges geografiske opmåling (1907-1909)
Skogeier - Disen i Sør-Odal (fra 1911)
Kaptein og kompanisjef (1916)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1916-19 medlem Sør-Odal formannskap
1919-22 medlem Sør-Odal formannskap
1922-25 medlem Sør-Odal formannskap
1925-28 medlem Sør-Odal formannskap
1928-31 medlem Sør-Odal formannskap
1931-34 medlem Sør-Odal formannskap

Offentlige verv:

M. fl. - Kommunale verv, Sør-Odal
Varamann - Nobelkomiteen (1948)

Verv i partier:

Formann - Bondepartiets fylkesstyre (i 3 år)
Medlem - Bondepartiets fylkesstyre (1921-1946)

Verv i organisasjoner:

Medlem - Styret Norges Varemesse
Formann - Vinger og Odal Skogeierforening (fra 1924)
Formann - Styret Hedmark Skogselskap (fra 1924)
Viseordfører - Norges Skogeierforbunds representantskap (1925-1927)
Formann - Vinger, Eidskog og Odals krets av Norges Bondelag (1931-1946)
Varamann - Bondelagets landsstyre (1934-1946)

Andre administrative verv:

Medlem - Styret A.s "Østlendingen" (fra 1921)
Ordfører - Norges Skogeierforbunds representantskap (1927-1929)
Medlem - Direksjonen A.s Glommendalens Bank (fra 1931)
Medlem - Representantskapet A.s Borregaard (fra 1931)
Medlem - Representantskapet Skogbrand (fra 1940)
Medlem - Kontrollkomite A.s Borregaard (fra 1942)
Ordfører - Representantskapet Skogbrand (fra 1945)
Ordfører - "Nationen"s representantskap (fra 1946)

Diverse:

Okkupasjonen: Som adjutant hos kaptein Larsen var han med og organiserte forsvaret Skarnes-Kongsvinger og deltok i felttoget Solør-Odalen og videre opp gjennom Østerdalen til Tynset.