Biografier

Andreas Johan Hagerup Hansen Moan


Født: 22.04.1882
Død: 06.12.1959
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1922-24 7. representant Nordland fylke Gårdbruker, arbeider Arbeiderpartiet
1925-27 4. representant Nordland fylke Småbruker Arbeiderpartiet
1928-30 1. representant Nordland fylke Småbruker Arbeiderpartiet
1931-33 3. representant Nordland fylke Småbruker Arbeiderpartiet
1934-36 1. representant Nordland fylke Småbruker Arbeiderpartiet
1937-45 1. representant Nordland fylke Småbruker Arbeiderpartiet
Medlemskap i presidentskapet
Periode Embete
1928- President Lagtinget
1937-1945 President Lagtinget

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1922-24 Medlem i Kirke- og skolekomiteen
1925-27 Medlem i Kirke- og skolekomiteen
1928-30 Medlem i Landbrukskomiteen
1931-33 Medlem i Finans- og tollkomiteen (av 1931)
Kom som forsterkning i 1931, ved behandling av forandringer i lov om arbeiderbruk- og boligån m.v.

Nestformann i Landbrukskomiteen
1934-36 Medlem i Justiskomiteen (av 1919)
Kom som forsterkning i 1936, ved behandling av lovbestemmelser om meieriselskaper.

Nestformann i Landbrukskomiteen
1937-45 Medlem i Finans- og tollkomiteen (av 1931)
Spesialkomiteer
Periode Komite
1928-30 Medlem i Valgkomiteen
1931-33 Medlem i Den store budsjettkomiteen
Medlem i Valgkomiteen
1934-36 Medlem i Valgkomiteen
1937-45 Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Om bevilgning til nøytralitetsvakt og forsyninger m.v

Personalia:

Født 22.04.1882, Kvitblikk i Fauske.
Sønn av gårdbruker Hans Kristensen (1849-1936) og Grethe Pedersen (1852-1932).

Utdanning og yrke:

Sten- og gruvearbeider (1898-1908)
Småbruker - Moan, Fauske (fra 1908) (bygget småbruket Moan, en parsell av farsgården Kvitblikk)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1910-13 medlem Fauske herredsstyre
1913-16 medlem Fauske formannskap
1916-19 ordfører Fauske herredsstyre
1919-22 medlem Fauske formannskap
1922-25 medlem Fauske formannskap
1925-28 medlem Fauske formannskap
1928-31 medlem Fauske formannskap
1931-34 medlem Fauske formannskap

Offentlige verv:

Innehatt - De fleste kommunale tillitsverv, Fauske
Medlem - Den depart. kornkomite av 1928
Medlem - Jordlovkt. av 1935
Medlem - Potetlovkt. av 1935
Medlem - Kraftforkt. av 1937
Medlem - Slaktehuskt. av 1948
Formann - Omsettningsrådet (til 1942) (-1-1942)
Medlem - Omsettningsrådet (1935-1942)
Deltok - Riksrådsforhandlingene i juli og sept. (1940)
Formann - Omsettningsrådet (fra 1945)(8. mai 1945)

Verv i partier:

Formann - Arbeiderpartiets landsstyre (til 1945) (-1-1945)

Verv i organisasjoner:

Formann - Norsk Bonde- og Småbrukarlags styre